Jdi na obsah Jdi na menu
 


září

26. 5. 2011

Září

1. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

číslo l vždy poukazuje na jistou dávku nezávislosti, sebedůvěry a snahy prosadit své osobité pojetí hodnot. Zpravidla se zaměřujete na jeden cíl a díky svému úsilí, vytrvalosti a disciplíně jste schopen svého vytyčeného záměru dosáhnout. Své klady umíte předvést a prodat. Rád na sebe upoutáváte pozornost a chcete být originální, prostě jednička. Může se to projevit v neobvyklém zevnějšku či nevypočitatelných reakcích. Současné však chcete být i svými činy přínosem pro druhé a mít pocit potřebnosti a užitečnosti. Oplýváte vůdcovskými a organizačními schopnostmi a vládnete i skvělým komunikačním umem. Spolu s vaší snahou odvádět skvělou práci, bystrým vnímáním a ambiciózností jste člověk, který se uplatní v rozličných oborech. Vyvarujte se přehnaného zdůrazňování své osobnosti, svéhlavosti, přílišné kritičnosti, netrpělivosti, citové nevyrovnanosti a uzavřenosti. Můžete se zaměřovat pouze na svůj cíl, svým jednáním provokovat ostatní a opomíjet své citové potřeby.

 

2. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Jste člověk velmi citlivý a mající rád společnost. Přítomnost druhých vám napomáhá vyladit se na svou osobnost. Snažíte se vytvářet kolem sebe harmonii a udržovat pohodu a optimismus. Ať na polí domácím, tak i v práci si uvědomujete, že spoluprací a snahou o dohodu můžete dosáhnout mnohem více. Jste skvělý diplomat, vyjednavač a snadno s druhými spolupracujete. Svou věrností, praktičností, systematičností, disciplinovaností, přesvědčivostí a stálostí napomáháte zdárnému dokončení započatého díla. Jste velký dříč. Více než o dosazení slávy a uznání usilujete o to dosáhnout pocitu, že jste druhým potřebný, užitečný a jste jim skvělým příkladem. Dejte si proto pozor, abyste se na nich nestal závislým a abyste dokázal otevřeně projevit své myšlenky a pocity. Snadněji můžete ztrácet pocit sebejistoty. Projevovat můžete extrémní chování a být občas otevřený a vstřícný a jindy nervózní a poněkud podivínský.

 

3. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Přes vaši značnou pracovitost máte rád veselou společnost. Skvěle spojujete práci se zábavou. Jste přátelský, zvídavý a komunikativní, s potřebou vyjádřit se a předat dál své myšlenky a názory, které umíte skvěle a přesně formulovat. Nemáte nouzi o přátele a obdivovatele. Číslo 3 zpravidla poukazuje na všestrannost, která však mnohdy vede k tříštění energie. Díky preciznosti a praktičnosti Panny a schopnosti Saturnu soustředit se a vytrvat můžete tento nedostatek snadno překonat. Mohl by z vás být skvělý organizátor a velmi precizní, důsledný, spolehlivý a systematický jedinec, který se ambiciózně pouští do vytyčeného úkolu. Zdá se tedy, že nic nenecháváte náhodě a usilujete o řád a produktivitu a snadněji překonáváte překážky. Nepodceňujete drobné jednotlivosti a díky tomu dosahujete pozoruhodných výsledků. Vaše představivost a smysl pro realitu tvoří harmonický celek. Pozor na ješitnost, přílišnou kritičnost a ctižádostivost, diktátorské skony, skepticismus, citový chlad a uvíznutí v rutině či nudě.

 

4. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Číslo 4 je symbolem vyrovnanosti, stability, řádu a odpovědnosti. Tyto atributy jsou vlastní i zemskému znamení Panny a Kozoroha, který je se svým Saturnem vládcem dekanu. Tento den vám dává značnou potřebu vytvořit si pocit bezpečí a pevných základů, na kterých můžete stavět váš další život. Díky svým komunikačním schopnostem jste skvělý diplomat. Vždy vám leží na srdci i blaho druhých a snažíte se jim proto pomoci. K vašim kladům náleží nejen intelektuální, ale i manuální zručnost. V jádru jste velmi praktický člověk, což se pravděpodobně projeví i ve snaze dosáhnout jistého finančního zázemí. Číslo 9, skrývající se pod zářím, vám dodává značný idealismus, vnímavost, citlivost, tolerantnost a snahu dosáhnout v životě jisté spravedlnosti. Jste velmi výkonný, pracovitý, důsledný, starostlivý a spolehlivý jedinec. Vše důkladně plánujete, detailně zkoumáte a do ničeho se nepouštíte bezhlavě. Pozor na přílišnou vážnost, suchost, rezervovanost, striktnost, sobectví, egoismus a necitlivost.

 

5. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Číslo 5 vám dodává dobrodružnou a zvídavou povahu, potřebující k životu dostatek svobody a volnosti. Rád cestujete a poznáváte. Přicházející příležitostí se snažíte náležitě využít a zanecháváte za sebou nesmazatelnou stopu. Svými činy chcete být prospěšný druhým. Nelze vám upřít vůdcovské kvality. Ostatní prvky symbolizující zemský živel vám dodávají skvělé organizační schopnosti, pracovitost, výkonnost, přesnost, důslednost a odpovědnost. Dále pak poukazují na nutnost stabilní základny. Máte rád aktivní život a zrněnu. Rutina není nic pro vás. Pokud pracujete nezávisle, jste zpravidla velmi produktivní. Rychle se učíte a vstřebáváte poznatky. Umíte jednat s lidmi, máte skvělé komunikační schopností a snadno si získáváte nové přátele. Snažíte se odvádět precizní práci a je na vás spolehnutí. Převládne-li negativní stránka vaší povahy, může vystoupit egoismus, touha po moci, nespolehlivost, nestálost, netrpělivost, nespokojenost či citová nevyrovnanost.

 

6. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Jste člověk komunikativní, inteligentní, který rychle chápe, a touha po sebezdokonalování a vědění vám dodává na mladosti a pomáhá vám získat si obdiv okolí. Pokud naleznete tu správnou oblast svého zájmu, jste velmi výkonný. Potřebujete však neustálé impulzy, jinak se můžete začít brzy nudit. Číslo 6 upřednostňuje rodinu a samo o sobě není nijak ctižádostivé, ale v kombinaci se Saturnem budete mít ambicí dozajista dost. Odvádíte přesnou a pečlivou práci a umíte si vždy zajistit peníze, neboť upřednostňujete osobní pohodlí a pocit jistoty. Máte smysl pro harmonii a krásu a prospěje vám najít si v životě nějaký způsob tvůrčího vyjádření. Svou citovost a romantické sklony mnohdy můžete skrývat pod odtažitým, snobským, ironickým či komickým povrchem. Dokážete intenzivně prožívat city, ale při tom se zároveň ovládat. Dejte si pozor, aby vám ta maska nezůstala natrvalo. Projevit se může neklid, netrpělivost, nespokojenost či nevypočitatelné chování, kdy přecházíte od něžností k výbuchům vzteku.

 

7. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

K vašim kladům patří nezávislost, pracovitost, odpovědnost a spolehlivost. Vyznačujete se analytickým myšlením a i ty nejmenší detaily pro vás mají velký význam. Díky své zvídavosti, komunikačním schopnostem, smyslu pro hodnoty, ctižádosti, praktičností, vnímavostí a tvořivosti snadno naleznete uplatnění v mnoha oborech. Jste člověk plný energie a do vše-ho se pouštíte s nadšením a elánem. Nejraději však činíte svá vlastní rozhodnutí a učíte se ze svých zkušeností a osobního poznání. Upřednostňujete pocit svobody a nezávislosti. Máte bohatou fantazií, silnou intuici a svou pilností, metodičnosti a koncentrací na vytyčený cíl jste schopen své vize naplnit. Pokud možno se vyvarujte sklonu k nadměrné kritičnosti. Přitom vy sám jste vůči kritice velmi citlivý a následně můžete mít dojem, že vás okolí nechápe. Můžete potlačovat své city a stát se náladovým, netrpělivým, odtažitým, chladným, sobeckým a osamělým. Jste tak trochu rebel a bude dobré brát více v úvahu názory druhých a neodmítat kompromisy.

 

8. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Jste silná osobnost, velmi dominantní, ambiciózní, tvůrčí a oplývající vůdcovskými a organizačními kvalitami. Máte silnou potřebu sebevyjádření a skvělé předpoklady dosáhnout materiálního úspěchu. Umíte se ovládat a snadno si svou přirozeností získáváte autoritu. Jste velmi bystrý, výmluvný, v jednání pohotový a přímý. Nelze vám upřít pracovitost, podnikavost a smysl pro obchod a povinnost. Vše si dokážete předem dobře naplánovat a do všeho se pouštíte po předchozí analýze a rozvážném stanovení následných kroků. Máte silně vyvinutý smysl pro odpovědnost. Bez obtíží navazujete kontakty a díky svému šarmu, vtipu a nakažlivému nadšení si snadno nacházíte přátele i obdivovatele. Na druhé straně často kladete značné nároky, což se může odrazit i v osobních vztazích, neboť je těžké dostát vašim požadavkům. Pozor tedy na sklon ke kritičnosti, hádavosti, netrpělivosti, netolerantnosti, náladovosti či dominanci. Můžete mít i snahu příliš kontrolovat druhé.

 

9. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Devítka podněcuje prožít život intenzivně. Jste velmi citlivý a vnímavý a ke svému životu potřebuje kontakt s druhými lidmi a pocit, že jste jim prospěšný a něčím užitečný. Velmi vás obohatí cestování a poznávání nových kultur, lidí a zájmů. Jste inteligentní, zvídavý a intuitivní jedinec s bohatou fantazií a touhou dosáhnout pravdy a spravedlnosti. Vaše skvělé diplomatické schopnosti vám napomáhají uzavírat vztahy, které vám na vaší cestě mohou být velmi přínosné. Ač jste schopen pracovat i sám, bude pro vás lépe, pokud svou práci můžete nějakým způsobem propojit s druhými. Máte tendenci upínat se k nějakému snu, který se následně snažíte naplnit. Máte k tomu dostatek energie, vytrvalosti a sebekázně. Dokážete-li tedy udržet rovnováhu mezi svými vizemi a realitou, stává se z vás dobrý stratég, schopný soustředit pozornost na potřebné detaily a dosáhnout svých vytyčených cílů. Vyvarujte se nervozity, nejistoty, sklonu k izolaci, zbytečných obav, úzkostí, starostí a strachů. Pozor na úniky z reality.

 

10. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Jste silná vůdčí osobnost s originálním myšlením. Snadno si získáváte přirozenou autoritu u druhých. Kupředu vás popohání vaše ideály, ale i touha po materiálním zabezpečení, postavení a úspěchu. Jste přesvědčivý a svými názory a postoji umíte strhnout ostatní na svou stranu. Vaše odvaha, rozhodnost, ctižádostivost, komunikativnost a tvořivost jsou skvělými předpoklady pro dosažení pozoruhodných výsledků v pracovní oblasti. Máte obdivuhodné nápady, které jdou vždy ruku v ruce s vašimi realistickými a praktickými postoji, a díky vaší preciznosti, odpovědnosti a důslednému přístupu nabývají konkrétní a hmatatelné podoby. Vaše pevná vůle vám umožňuje realizovat vaše vize. Dbejte, aby byly vždy prospěšné nejen pro vás, ale i pro druhé. K životu potřebujete pocit svobody a nezávislosti, což by vaši blízcí vždy nemuseli chápat. Negativně byste mohl projevovat sobeckost, netolerantnost, netrpělivost, panovačnost, snahu vládnou druhým či slabost.

 

11. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Saturn

Číslo 11 je symbolem vizionářství, intuice, citlivosti, nekonvenčnosti a hledání pravdy ve prospěch lidstva, což se dobře slučuje i s ostatními uvedenými prvky. Jste vůdčí typ, který má vysoké ambice, značné ideály, ctižádost, vědomí vlastní důležitosti, důvěru v sebe sama, ale i silnou intuici a vnímavost. Máte dost sil a energie realizovat své smělé plány a schopnost přesvědčit a ovlivnit druhé, a to především vašimi skvělými komunikačními schopnostmi a perfektním formulováním a prezentováním vašich myšlenek. Přitom se snažíte jít do hloubky a umíte se soustředit na jednotlivé detaily. Neustálé vzdělávání a rozšiřování znalostí je pro vás branou k dosažení úspěchu, neboť jinak jste člověk, který je schopen přijmout odpovědnost a tvrdě pracovat. Cítíte se dobře tam, kde se jedná o kolektivní rozhodování a kde můžete být prospěšný širšímu společenství. Máte týmového ducha. Vyvarujte se sklonu k přílišné dominanci nedůtklivosti, velikášství, kritičnosti a úzkostlivosti. Mohl byste lpět na jednotlivostech a ztratit celkový pohled.

 

12. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Nelze vám upřít bystrý intelekt, značnou vnímavost a schopnost vládnout slovem. Máte touhu se vyjádřit a činíte tak perfektním způsobem, přímo a otevřeně. Dychtíte po poznání a jdete v ústrety novým poznatkům a zkušenostem. Vyhovuje vám, když se neustále něco děje, jinak byste se mohl začít nudit. K vytyčeným cílům přistupujete odhodlaně, se značnou motivací a se snahou překonat sám sebe. Jste společenský, přátelský a otevřený novým setkáním, která inspirují vaše myšlenky. Váš optimismus dokážete přenášet na druhé. Svým kouzlem osobností si snadno získáváte přízeň druhých a umíte je inspirovat. Působíte dojmem sebejistého, odvážného a šlechetného člověka. Máte potřebu osobní nezávislostí a myšlenkové svobody. Svou citlivou stránku obvykle nedáváte na odiv, možná ze strachu z následné snadné zranitelnosti. Jste ctižádostivý a toužíte i po materiálním úspěchu. Negativně byste mohl inklinovat k výstřednosti, nespokojenosti, ukvapenosti, netrpělivosti, nezodpovědnosti či k neochotě ke spolupráci.

 

13. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Jste šarmantní, společenská, přátelská a citlivá bytost, v jednání obvykle přímá a přesvědčivá. K vaší silné stránce patří organizační schopnosti, dynamičnost, praktičnost, pohotovost, pracovitost a nadšení. S elánem a horlivostí směřujete k vytyčenému cíli a s plným nasazením zdoláváte překážky vzniklé na této cestě. Spoléháte se především sám na sebe. Snažíte se být druhým prospěšný, ale je pro vás současně důležitá i materiální stránka věci. Pokud jste správné naladěný, dokážete ostatní zaujmout poutavým sdělováním vlastních myšlenek, což můžete skvěle využít i ve vaší zvolené profesi. Jste tvůrčí jedinec se smyslem pro humor a se schopností ocenit vše krásné. Máte vkus a i jistou touhu po pohodlí a luxusu. Pokud možno se vyvarujte sklonu k impulzivnímu chování, netrpělivosti, odtažitosti, neprostupnosti a nerozhodnosti. Negativně můžete věnovat více času své práci a opomíjet své blízké či projevovat malou sebedůvěru a pochybovat o svých kvalitách.

 

14. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Jste vyhledávaným, milým a příjemným společníkem a i vy sám se rád bavíte a obklopujete se příjemnou společností. Pokud naleznete předmět zájmu, který vás doopravdy nadchne, dokážete jej sledovat s úžasnou ctižádostí a odhodláním a dosáhnout pozoruhodných výkonů. Jste skvělý řešitel problémů a žádné překážky vás na vaší vytyčené cestě nezastaví. Jste vůdčí typ a budete se dobře cítit ve vedoucí pozicí čí v zaměstnání bez šéfa. Máte rád změnu a když se něco děje. Stále hledáte nové cesty a jste připravený k velkým činům. Prospěje vám proto neustálé sebevzdělávání a cestování, které také obohacuje a rozšiřuje vaše znalosti a kontakty. Působíte přesvědčivě a díky vašemu šarmu a umění vládnout slovem si snadno získáváte příznivce a obdivovatele. K životu potřebujete pocit svobody a nezávislosti. Venuše vám dodává cit pro krásu a hodnotu věcí. Negativně můžete projevovat impulzivnost, nestálost, bezstarostnost, nedbalost, nevázanost, lenost, ovlivnitelnost, povrchnost či opatrnost.

 

15. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Jste charismatická osobnost, velmi bystrá, společenská, laskavá, spolehlivá, odhodlaná a plná skvělých plánů. Snažíte se získávat neustále nové vědomosti. Máte dobré vůdcovské předpoklady a pro dobré záměry se umíte nadchnout. Nechybí vám odvaha, kuráž a pracovitost. Jste solidním a spolehlivým partnerem. Díky svým komunikačním schopnostem snadno navazujete nové kontakty. Nejlépe se realizujete tam, kde se můžete spojit s druhými lidmi, neboť součtová šestka vždy prahne po harmonii a spolupráci s okolím. Spolu s Venuší máte smysl pro krásu, přírodu a hezké věci. Svými Činy se snažíte nejen pomoci jiným, ale toužíte i po ocenění, majetku a přepychu. Bez citového zaujetí neuskutečníte žádný ze svých záměrů. Vztahy jsou pro vás důležité, neboť potřebujete mít nablízku milovanou bytost a také nejste typ samotáře. Pozor na posedlost prací, perfekcionalismus jak vůči sobě, tak druhým, strach ze změn, či naopak na nezodpovědnost a sklony vést rozmařilý život.

 

16. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Vaším motorem života je touha po vědění a snaha neustále se zdokonalovat. Vždy volíte cestu osobní zkušenosti, kterou považujete za nejlepší způsob poznaní nejen sebe sama, ale i dějů a lidí kolem vás. Jste člověk oplývající značnou citlivostí, intuicí a tak trochu snílek, který však je díky své bystrosti, praktičnosti a organizačním schopnostem schopen své vize realizovat. Jste plný energie, kterou vkládáte do svého díla, a snažíte se být prospěšný druhým, ale zároveň usilujete o dosažení finančních jistot. Díky vašemu obchodnímu talentu se vám to zpravidla vždy dobře daří. Milujete eleganci, přepych a krásu a rád se jimi necháváte obklopovat. Vládnete skvělým komunikačním umem a vhledem do duší lidí okolo vás. Dbejte tedy, abyste se pohyboval v harmonickém prostředí, neboť jste jako houba, která okolní klima rychle vstřebává. Pozor si dejte na sklon manipulovat s druhými. Negativně může vystoupit podezřívavost, sobeckost, vznětlivost, podrážděnost, necitlivost či vnitřní napětí.

 

17. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Jste velmi silná osobnost, odvážná, výkonná a nezávislá, která se cíleně, vytrvale a soustředěně připravuje na dosažení svého vytyčeného záměru. Nesnášíte omezení a zákazy. Toužíte po sebezdokonalování a nejvíce se naučíte prostřednictvím osobní zkušenosti; na tomto základě si tvoříte vlastní názor na sebe a na svět kolem vás. Nenecháváte nic náhodě a všímáte si všech nejmenších detailů, které vám umožňují nakonec uspět. Vyznačujete se bystrým intelektem. Skvěle dokážete uplatnit své komunikační schopnosti a využíváte umění vládnout slovem. Na vyvstalé situace umíte spontánně a rychle reagovat. Jste velmi Činorodý člověk s organizačními schopnostmi. Máte tolik energie, že je třeba jí nějakým způsobem konstruktivně využívat. Pokud nedokážete udržet rovnováhu, můžete mít problémy se soustředěním a být nervózní, neklidný a náladový. Vaše postoje mohou přinášet vnitřní konflikty. Usilujte o větší citovou otevřenost.

 

18. září, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Oplýváte značnými organizačními, vůdcovskými a komunikačními schopnostmi, rozhodností, ctižádostí a silnou vůlí. Jste skvělý stratég., plný energie, velmi aktivní, praktický a neúnavný v dosahování svých vytyčených cílů. Kladete na sebe vysoké požadavky a odpovědnost berete příliš vážně. Vaše značná citlivost a vnímavost z vás činí skvělého psychologa. Jste veselý, přátelský a společenský, ale čas od času se potřebujete uzavřít sám v sobě a hloubat nad věcmi, které vás zajímají, ale i trápí. Nejednou si k vám lidé přijdou pro dobrou radu. Bohužel vy sám se jimi mnohdy neřídíte. V jádru jste velký idealista, který touží být potřebný druhým, ale současně vyžaduje značnou svobodu. Uplatníte se dobře v profesích, kde můžete spolupracovat s druhými lidmi. Umíte se skvěle ovládat, ale pod maskou vyrovnanosti se může skrývat značné napětí. Pozor si dejte na sklon k manipulaci s druhými, dále na sobeckost, citovou nevyrovnanost, hádavost, netrpělivost, přílišnou kritičnost a nezodpovědnost.

 

19. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše

Vzbuzujete dojem sebejistoty a hrdosti. Jste velmi bystrý a zvídavý jedinec, který má rád, když se kolem něho stále něco děje. Přínosem vám bude život plný změn a výzev. Jste otevřený novým poznatkům a kontaktům. Rychle vstřebáváte nové informace a vyhodnocujete je do nejmenších detailů. Rád konfrontujete své názory s názory druhých, a pokud zjistíte, že jste se zmýlil, jste ochoten to přijmout a svůj postoj změnit. Jste všestranně nadaný jedinec, a pokud vás skutečně něco upoutá, jste schopen se plně soustředit na vytyčený cíl a dovést ho do mistrovské podoby. Jdete k němu přímo a mnohdy býváte průkopníkem, neboť jste velmi vynalézavý a tvořivý. Svým kouzlem osobnosti přitahujete druhé a vždy projevujete zájem a snahu pomoci a být ostatním oporou. Přílišná kritičnost a kladení vysokých nároků může vést k pochybnostem o sobě samém a o svých kvalitách. Pozor si dejte na netrpělivost, neklid, tříštění energie či pocity nadřazenosti a výjimečnosti.

 

20. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše

Jste člověk přátelský, se silně rozvinutou intuicí, velmi zvídavý, přemýšlivý a vynalézavý. Důležitou roli v životě pro vás hrají vztahy, spolupráce a harmonie. Kladete důraz na úspěch, kterého zpravidla dosahujete týmovým úsilím, ale současně chcete svým počínáním přispět i k blahu svého okolí. Máte sklon k soucítění, pečlivosti a starostlivostí. Kladem je i vaše podnikavost, praktičnost, odpovědnost, komunikativnost a šarm. Upřednostňujete nekonfliktní prostředí a snažíte se svou skvělou argumentací přesvědčit ostatní k podpoře vlastních projektů a k získání si jejich lásky a podpory. Posilujte důvěru v sebe sama a následně budete na nejlepší cestě uspět. Pozor si dejte především na nedostatek jistoty, přecitlivělost vůči kritice a snadnou zranitelnost, podezřívavost, přílišnou závislost na mínění ostatních, nerozhodnost, netrpělivost a nervozitu. Vaše přesvědčovací metody mají mnohdy manipulativní nádech, což dozajista neposílí harmonické vztahy, po kterých tolik toužíte.

 

21. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše

Tento den vám dává do vínku podnikavost, přátelskost, potřebu stýkat se s lidmi, zvídavost, touhu vyjádřit se nějakým tvůrčím způsobem a posiluje vaši citlivou, intuitivní a praktickou stránku povahy. Pokud naleznete správnou motivací, jste schopen v sobě podnítit vytrvalost a přivést vytyčené záměry ke zdárnému cílí. Máte smysl pro krásu, formu a styl. Rád se bavíte a svým šarmem, diplomatičnosti, otevřeností a vtipem snadno přitahujete pozornost ostatních a navazujete nové kontakty. Na nic si nehrajete a ostatním je ve vaší společnosti dobře. V užších vztazích jste ohleduplný a důležitá je pro vás komunikace. Můžete však být i poněkud rezervovaný a chladný. Pozor na plýtvání energií na drobnosti a následné nedovedení záměrů k úspěšnému konci, k čemuž přispívá i váš sklon k nerozhodnosti, netrpělivostí, snadné ovlivnitelnosti druhými a neochotě čelit aktuálně překážkám. Při vyprovokování dokážete účinně šlehnout slovem.

 

22. září, Panna, Váhy, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Venuše

Číslo 22 vám dodává citlivost, laskavost, intuici, ctižádost, vytrvalost a houževnatost a spolu se znameními Panny a Vah se z vás stává člověk se silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost, dychtící po poznání, které jde vždy do hloubky a pod povrch věcí. Jste skvělý organizátor, schopný analyzovat a obratně řešit vyvstalé problémy. Svými činy chcete být prospěšný druhým a díky vašemu realistickému a praktickému smyslu pro okolní dění, metodičnosti a pevné vůlí se vám to zpravidla daří. Svými postoji si snadno získáváte přirozenou autoritu. Spolupráce s druhými je pro vás velmi důležitá. Nejste typ samotáře a váš diplomatický takt a komunikační um vám napomáhají udržovat harmonické vztahy a předurčují vás na pozice, kde můžete pracovat s lidmi. Dokážete ocenit krásu a nepohrdnete pohodlím. Vyvarujte se přílišné hrdosti, náladovosti, nerozhodnosti, hádavosti, netrpělivosti či pomlouvačnosti. Rád zkoumáte motivy druhých, což by negativně mohlo přerůst v podezřívavost čí v manipulaci s druhými.

 

23. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše

Vaše všestranné nadání vám dává široké pole působnosti, a protože jste zároveň velmi zvídavý a učíte se velmi rychle, bude záležet na vás, kam svou pozornost zaměříte. K vašim kladům, rozhodně patří přizpůsobivost, šarm, přesvědčivost, skvělé komunikační schopnosti, originalita myšlení, cit pro krásu a umění, ale i praktičnost, spolehlivost a značná tvořivost. Prospívá vám setkávat se s lidmi, cestovat, rozšiřovat své zájmy a žít aktivním životem. Díky svému elegantnímu a obratnému vystupování, přímosti., duševní čilosti a otevřenosti snadno navazujete přátelství a udržujete vzájemné sympatie s druhými. Jste společenský člověk a samotu snášíte těžce, ale současně potřebujete mít pocit svobody a nevázanosti, což by si měli uvědomit především ti, kteří s vámi vytvářejí intimní vztahy. Je důležité, abyste byl zcela pohlcen předmětem vašeho zájmu, jinak byste mohl tříštit energii a ztrácet zájem o původní vytyčený cíl. Pozor na snadnou ovlivnitelnost druhými, náladovost a netrpělivost.

 

24. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše

Vyznačujete se přátelskou, laskavou a soucitnou povahou. Kladete důraz na harmonické vztahy. Nejste typ samotáře a bez kontaktu s druhými nedokážete žít. Chcete milovat a být milován. V tomto dni je hodně citu a vnímavosti vůči potřebám a myšlenkám druhých. Vždy jste otevřen kompromisům, což vás předurčuje stát se skvělým vyjednavačem. Součtové číslo 6 a Váhy s Venuší poukazují na potřebu láskyplných rodinných vztahů a hřejivého domova, který je základem pro rozvíjení vašich kvalit. K těm bezesporu patří váš tvůrci idealismus, umělecké cítění, schopnost spolupracovat s druhými, komunikační a diplomatický um a jemnost, s jakou dokážete upoutat pozornost druhých a získat si je na svou stranu, ale i praktičnost a odpovědnost, se kterou dosahujete přirozené autority. Pokud neudržíte citovou rovnováhu, můžete se stát závislým na druhých, být přecitlivělým, netrpělivým, nerozhodným, utápět se v depresích či inklinovat k panovačnosti, tvrdohlavosti a k výbuchům emocí.

 

25. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše

Jste člověk laskavý, citlivý, překypující energií a schopný naslouchat druhým. Svým šarmem a přesvědčivým a duchaplným vystupováním snadno upoutáte ostatní. Dobré vztahy jsou pro vás důležité. Jste vnímavý vůči kráse a umění. Oplýváte bohatou představivostí a tvůrčí inspirací. Současně jste i skvělý stratég, který umí využít svých organizačních schopností a praktických dovedností. Dokážete zdolávat nejrůznější překážky a využít nabízených příležitostí. Zůstanete-li věrný sám sobě, jste na nejlepší cestě uspět. Máte přirozený smysl pro spravedlnost a potřebu vyjádřit se. Díky objektivnímu, analytickému a logickému myšlení, smyslu pro nejmenší detaily, kterých si druzí mnohdy ani nevšimnou, a schopnosti vcítit se do myšlení druhých jste schopen dojít k závěrům, které přímo a otevřeně sdělujete svému okolí. Tato otevřenost však ne vždy bývá druhým příjemná. Vyvarujte se impulzivněsti, náladovosti, podrážděnosti, netrpělivosti, přílišné kritičností, nespokojenosti, nepředvídatelného a nejasného jednání.

 

26. září, Váhy, Panna, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Venuše

Pokud naleznete předmět svého zájmu, dokážete projevit neuvěřitelnou houževnatost, vynalézavost, ctižádostivost a posedlost na cestě k jeho dosažení. Oplýváte vůdčími schopnostmi a odpovědností. Umíte tvrdě pracovat, abyste uspěl. Vyznačujete se pronikavým úsudkem. V jádru jste velmi citlivý, laskavý, chápající, přitažlivý, družný a tvůrčí jedinec s bohatou fantazií, který upřednostňuje aktivní život. Rád se obklopujete přátelí a obdivovateli a díky své laskavosti, velkorysosti, vstřícnosti a diplomatickému taktu vytváříte harmonické vztahy. Nejste samotář a vyhovuje vám spolupracovat s druhými. Základem je pro vás vytvořit si uspokojivé vztahy. Láska hraje ve vašem životě důležitou roli. Toužíte po citovém bezpečí. Někdy ji vsak můžete brát až přespříliš vážně. O druhých si Často vytváříte své představy, a pokud je nenaplňují, propadáte frustracím. Můžete se stát závislým na druhých či inklinovat k mstivostí a cítit zášť vůči tomu, kdo vám ublížil. Bude třeba udržovat emocionální vyrovnanost,

 

27. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Tento den vám dává do vínku odpovědnost, svědomitost, smysl pro spravedlnost, citlivost, idealismus a fantazii. Máte silně vyvinutou intuici, která vám poskytuje mnohdy originální nápady a myšlenky. Díky svým analytickým schopnostem dokážete přijít věcem na kloub. Pokud naleznete předmět svého zájmu, projevujete podnikavost a ctižádost. Jste skvělý společník a dobrý diplomat, který umí udělat silný dojem na ostatní. Čas od času se potřebujete stáhnout do sebe a srovnat si myšlenky. Občasná samota vám napomáhá udržet si vaši přímost. Jste nesmírně vnímavý a umíte se vcítit do duševního stavu jiných lidí. Potřebujete mnoho lásky a v tomto směru jste bezednou studnou. Pokud máte nějaký problém, často jej dokola přehráváte jako zadrhnutou gramofonovou desku. Pod slupkou zdánlivého klidu skrýváte značné napětí. Pozor si dejte na nedisciplinovanost, nerozhodnost, náladovost, hádavost, nedůtklivost, uzavřenost, sklony k úzkostem, různým závislostem či snění.

 

28. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Jste člověk snažící se uspět a schopný naplnit své ideály. Máte k tomu dostatek sil a energie. Vyznačujete se značnou ctižádostí, ambiciózností, rozhodností, originalitou, pracovitostí a odpovědností, ale i přátelskostí, starostlivostí a soucitem. Vše, do čeho se pouštíte, chcete mít pod svou kontrolou a jste připraven své vytyčené projekty hájit s plným nasazením. Jste vůdčí jedinec, který svým neochvějným vystupováním brání své zájmy, ale i zájmy a práva těch, kteří jdou na této cestě s vámi. Umíte si získat přirozenou autoritu. I přes svou nezávislost a značnou osobitost jste rád součástí nějakého společenství. Máte schopnost svými postoji ostatní přesvědčit, aby se k vám připojili a usilovali o stejné cíle. Získáváte tak na svou stranu mnoho přátel, spolupracovníků a obdivovatelů, ale mnohdy i hodně oponentů a protivníků. Láska a partnerství hrají ve vašem životě důležitou roli. Mnohdy však na své okolí kladete vysoké požadavky, z čehož mohou plynout pocity osamělosti. Negativně byste mohli projevovat netolerantnost, panovačnost, pýchu, necitlivost, konfliktnost a nepřizpůsobivost.

 

29. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Tento den vám dává do vínku značnou dávku intuice, fantazie, citlivosti, vnímavosti, tvořivosti a vysoké ideály. Odpovědnost hraje ve vašem životě důležitou roli a dříve nebo později se k ní budete muset postavit čelem. Pokud sledujete své vize, o kterých jste pevně přesvědčen, dokážete projevit své klady, k nimž patří především komunikační schopnosti, diplomatický takt, kreativita, obchodní talent, pracovitost, vytrvalost, houževnatost a vynalézavost. Máte zájem o druhé lidi a nejednou si k vám přijdou pro dobrou radu. Snadno navazujete kontakty, neboť jste přitažlivá, duchaplná, silná a vůdčí osobnost. Často inspirujete druhé k činům a sám máte mnoho co nabídnout. Je pro vás důležité vytvářet harmonické vztahy. Vyvarujte se však náladovosti a mocenských her. Mnohdy na své okolí kladete velké požadavky a vaše očekávání vám mohou přivodit pocity zklamání a frustrace, když realita neodpovídá vaším vysněným představám. Pozor na nedorozumění. Pokud možno neoddalujte řešení problémů.

 

30. září, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Jste tvůrčí a společenský člověk s bohatou fantazií, který má potřebu své myšlenky nějakým způsobem vyjádřit. Zpravidla tak činíte velmi originálním způsobem. Nechybí vám vynalézavost a odvaha. Máte silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Své záměry dokážete rázně prosazovat a svými argumenty se umíte skvěle strefovat do černého. Vynikáte tvůrčí představivostí a pronikavou bystrostí. Díky vašim skvělým komunikačním schopnostem a zájmu o druhé se můžete dobře uplatnit v oblastech, kde jste často ve styku s ostatními lidmi. Potřebujete neustálé mentální podněty, jinak byste mohl ztrácet zájem. Tato vlastnost se týká nejen práce, ale i vztahů. Zpravidla děláte několik věcí najednou. Pozor si dejte především na vaši snadnou citovou zranitelnost, která vede k náladovosti a vyhraněným názorům, kdy druhé srážíte kritikou. Vaše silné emoce potřebují kreativní ventil, jinak byste mohl mrhat energií a projevovat lenost, lhostejnost či ztrátu zájmu o vámi vytyčené cíle.