Jdi na obsah Jdi na menu
 


srpen

26. 5. 2011

Srpen

1. srpen Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Tento den vám dává do vínku značné vůdcovské kvality a nezávislost, které symbolizuje číslo l, znamení Lva a číslo 8, představující srpen. Přirozeným způsobem si získáváte respekt okolí, který posiluje i vaše velkorysost, spolehlivost a odvaha. Od přírody jste zvídavý a jste veden svými ideály a ctižádostivou a dobrodružnou povahou. Někdy se však můžete stát otrokem své touhy po nezávislosti. Toužíte v životě uspět, vyniknout, být jednička, dosáhnout moci, materiálního bohatství a současně se těšit přízni vašeho okolí. Nechcete hrát druhé housle. K tomu vám dopomáhá vaše tvořivost, energie, houževnatost a skvělé organizační schopnosti. Máte rád aktivní přístup k životu. Uděláte proto lépe, pokud se v životě vydáte svou vlastní cestou a zvolíte si samostatné povolání, neboť se nerad necháváte omezovat. Negativně můžete projevovat egoismus, sobeckost, panovačnost, zatvrzelost, nervozitu, prudkost a je třeba naučit se ovládat citovou uzavřenost a z toho plynoucí pocity osamělosti.

 

2. srpen Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Jste velmi vnímavý, tvůrčí, zvídavý, nezávislý a společenský jedinec, který ač má velkou ctižádost a touhu se prosadit a seberealizovat, vždy si uvědomuje, že na základě vstřícné spolupráce toho v životě může dosáhnout daleko více než jako osobitý samorost. Udržení harmonického života je pro vás velmi důležité. Snažíte se jednat tak, abyste druhým nečinil potíže, ale neznamená to, že byste se nechal ovládat. Máte dost silnou osobnost a dovolíte druhým zasahovat do vašeho života jen tolik, kolik sám uznáte za vhodné. Jste rozhodný, přímočarý, houževnatý, komunikativní a organizačně schopný. Taktním přístupem a kouzlem osobnosti dokážete dosáhnout svých vytyčených ideálů a představ, které jsou zpravidla vždy postaveny na reálném základě a logickém a praktickém postupu. V lásce jste romantický. Toužíte po láskyplném vztahu, ale i po volnosti. Pozor si dejte na náladovost, sobeckost, netrpělivost, přecitlivělost, nedůvěřivost, závislost či sklon snadno ztrácet odvahu.

 

3. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Jste rád obklopen společností jiných lidí a k životu potřebujete komunikaci, mentální stimulaci, vzrušení, tvůrčí sebevyjádření, pocit nezávislosti, spoustu zájmů a aktivit. Ostatní přitahujete svou otevřeností, upřímností, vřelostí, všestranností, optimismem a překypujícím životním nadšením. To, co říkáte, myslíte od srdce bez postranních úmyslů. Vždy si na druhé uděláte čas a málokdy se ocitáte bez přátel. Jste bystrý, plný originálních nápadů a nemáte strach lišit se od ostatních. Pokud naleznete svůj předmět zájmu, dokážete se na něj zcela koncentrovat a stáváte se ve svých činech velmi houževnatým, disciplinovaným a praktickým jedincem. Negativně můžete být velmi panovačný, kritický a plný výčitek. S velkou přesností se strefujete do citlivých míst druhých. Chcete také stihnout mnoho věcí najednou. Pozor, abyste netříštil energii a nebyl roztěkaný, nervózní, nerozhodný a vyčerpaný dříve, než něco vůbec začnete, či nepropadal nudě. Vyvarujte se příliš impulzivního chování, výstřednosti a nestřídmosti.

 

4. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Kladete důraz na svou individualitu a nezávislost a nerad se ocitáte v podřízené roli. Nesnášíte nespravedlnost. Vyznačujete se odvahou, vytrvalostí, praktičností, zručností, pevnou vůlí, houževnatostí, rozhodností, precizností, potřebou pevných základů a pocitu stability a materiálního zajištění. Vaše logické myšlení, organizační um a schopnost soustředit se a proniknou k jádru věci vám dopomáhají dopracovat se uznávaného postavení. Pokud si vytyčíte svůj cíl, s plným nasazením jej sledujete, zdoláváte překážky a nikdy se nevzdáváte, neboť hrdost Lva, odhodlanost čísla 4 a optimismus Jupiteru vám to nedovolí. Jste si dobře vědom svých kvalit, a pokud vám Štěstí uniká, dokážete ho trpělivě sledovat. Máte neuvěřitelnou schopnost sebeovládání, což je dobré v pracovní oblasti. Ve sféře citů však mnohdy můžete působit odtažitě, chladně a své city potlačovat. Pozor si dejte na zatvrzelost, panovačnost, podrážděnost, vnitřní neklid, nedůvěřivost, netaktnost a vnucování vlastní vůle jiným.

 

5. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Jste člověk spontánní, rozhodný, rychle přemýšlející a jednající. Dáváte rázně najevo své názory a stojíte si za nimi. K vašim přednostem patří vůdcovské kvality, důkladnost, prozíravost a pevná vůle. Dokážete si poradit v každé situaci, k čemuž vám napomáhá značná odvaha. K životu potřebujete nezávislost, svobodu a vzrušení. Vaše otevřenost vůči změnám tříbí vaše názory a postoje a všestranné nadání vás předurčuje k prosazení se v jakékoli oblasti vašeho zájmu. Jako správný Lev usilujete o uznání a obdiv a nerad se podřizujete druhým. Vaše ctižádost, houževnatost a silné rozvinuté instinkty vás dozajista dovedou k úspěchu. Bude však dobré naučit se lépe spolupracovat s druhými. Pokud nejdou věci tak, jak si představujete, můžete projevovat netrpělivost, tvrdohlavost, náladovost či jednat impulzivně. Postrádáte vytrvalost. Vaše panovačnost, neochota akceptovat názory druhých a malá snaha uzavírat kompromisy vás mohou ochudit o přízeň jinak velmi prospěšných jedinců.

 

6. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Tento den vám dává do vínku značnou pracovitost, smysl pro odpovědnost, sklony k perfekcionalismu, tvořivost, umění jednat s lidmi, idealismus a starostlivost. Oplýváte velkým kouzlem osobnosti a zpravidla máte příjemné vystupování. Chováte se důstojně a sebejisté, u druhých vzbuzujete obdiv a snadno si je získáváte. Jste družný, spontánní, v jednání diplomatický a usilujete o harmonii. Máte cit pro krásu a rád se jí necháváte obklopovat. Jste si vědom svého vlivu na druhé, ale současně jste snadno zranitelný a velmi vnímavý vůči reakcím a kritice druhých, což vám může ubírat na sebevědomí. Je ve vás rozpor mezi snahou prosadit se a současně zůstat vstřícný, nesobecký a sloužit druhým. Pokud v této oblasti naleznete rovnováhu, stanete se přínosným jedincem, který je schopen uskutečňovat své představy a přitom být současně oporou pro druhé. Pozor si dejte na sklon příliš snadno vyklízet své pole působnosti, či naopak se vměšovat do záležitostí jiných.

 

7. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Jste člověk plný energie, přátelský, velmi nezávislý a odpovědný, což se odráží jak ve vašem charakteru, tak i v jednání s druhými lidmi. Věříte sám sobě a dokážete skvěle analyzovat vzniklé situace. Rád cestujete, poznáváte a chcete všechno pochopit. Jste více vnímavý vůči detailům než většina ostatních lidí. V životě toužíte uspět. Vaše svéráznost a odvaha svobodně vyjádřit vaše názory mnohdy vzbuzují a přitahují pozornost okolí. Není snadné vás ovlivnit a nerad se druhým zodpovídáte či vysvětlujete své pohnutky. Příkazy a doporučení vás zpravidla popouzejí. Nejste žádná citlivka, a když si vytyčíte cíl, jdete za ním přímo a zpravidla úspěšně. Bude však nutné posilovat vaši disciplínu. Pozor si dejte na sklon k osamělosti, uzavřenosti a melancholii. Zpravidla se totiž umíte tak intenzivně zabývat vaším záměrem či problémem, že zcela zapomínáte na svět kolem sebe. Projevit se může přecitlivělost vůči kritice druhých, sklon k tajnůstkářství, pesimismu a netečností.

 

8. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Jste si jíst sám sebou ve všem, co v životě děláte, a máte rád situaci pod kontrolou. Umíte se dobře ovládat, získat si autoritu a jste skvělým vůdcem. Jste plný energie a podněty okolí vás vybízejí k neobyčejné aktivitě a pracovitosti. Nerad si přiznáváte porážku a nelibě nesete podřízené postavení. Jste si vědom svých kvalit. Máte pevné morální zásady, značnou ctižádost, pevnou vůli, organizační schopnosti, odpovědnost, houževnatost, odhodlání tvrdě pracovat, dosáhnout úspěchu, materiálního ohodnocení a uznání druhých. Ke svým blízkým jste štědrý a velkorysý. Pozor si dejte na potlačování své citové stránky osobnosti, neboť se bojíte, aby vás city neovládly a nezhatily vaše vytyčené cíle. Negativně můžete mít sklon dominovat, bezohledné se prosazovat a zneužívat svou moc a postavení, čímž si můžete nadělat mnoho nepřátel. Projevovat, byste mohl sobeckost, netrpělivost, hádavost, pomstychtivost, nekompromisnost, netaktnost či strach ze ztráty toho, co jste již získal.

 

9. Srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Tento den vás obdařil značnou hloubavostí, vnímavostí, citlivostí, představivostí a intuitivními a psychickými schopnostmi. Ať děláte cokoliv, snažíte se být zodpovědný a odvádět skvělou práci; je na vás spolehnutí. Na své výkony jste náležitě pyšný. Nesnášíte omezení a odpor. Dovedete čelit i velmi obtížným situacím. Umíte se skvěle chovat na veřejnosti a s vaším diplomatickým taktem nemáte problém jednat s lidmi. Silou vlastní osobnosti přitahujete přátele a obdivovatele. Sám však nerad odhalujete svou pravou tvář. Jste vždy připraven podat svým blízkým pomocnou ruku a nejednou si k vám druzí přijdou pro dobrou radu. Máte touhu žít život velmi intenzivně, a upnete-H se k nějakému snu, dokážete ho sledovat s pevnou vůlí a houževnatostí. Je pro vás důležité materiální zabezpečení, ale kromě toho vždy hledáte Í hlubší smysl života. Pozor si dejte na sklon ke snobismu, snadné vyprovokovatelnosti, aroganci, nespokojeností a citovým výkyvům. Vše berete příliš vážně a následně se trápíte.

 

10. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Jupiter

Tento den vás obdařil nezávislostí, sebejistotou, tvořivostí, velkou emocionální silou, inteligencí, vůdcovskými schopnostmi a hbitými myšlenkovými reakcemi. Stojíte si za svými názory, a to i tehdy, jsou-li odlišné od názorů okolí. Nemáte strach ozvat se a říct, co si myslíte, když se domníváte, že je to třeba. K vašim kladům patří pracovitost a zásadovost. Vždy si udržujete určitou rezervovanost a mnohdy můžete na druhé působit povýšeným dojmem. Střežíte si jen své soukromí a nemáte ve zvyku odkrývat své problémy druhým. Spoléháte se především sám na sebe a na svou soběstačnost. Stejně jako pro ostatní Lvy a jedince narozené 10. dne je i pro vás důležitý úspěch, ocenění a uznání. V živote budete vždy usilovat postoupit o nějakou tu příčku výše a dosáhnout seberealizace. Ze záporných vlastností byste mohl projevovat sklon k diktátorskému chování, egoismu, nadřazenosti a pocitu výjimečnosti, sobeckosti, netrpělivosti, nesnášenlivosti, žárlivosti ČÍ nejistotě a ustrašenosti.

 

11. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

Jste výjimečná tvůrčí osobnost, přátelská, družná, která umí ostatní přesvědčit a strhnout pro své ideály. V jádru jste optimista, který věří, že vše musí dobře dopadnout a podařit se. Máte vysoké ambice, vědomí vlastní důležitosti a důvěry. Dokážete se prosadit ve velkém stylu. Díky své přátelské a velkorysé povaze si snadno získáváte obdiv a úctu druhých. Cítíte se dobře tam, kde se jedná o kolektivní rozhodování, a pokud jste přesvědčen, že podporujete správnou věc, vynaložíte veškeré vaše úsilí, nadšení, rozhodnost, vynalézavost, pevnou vůli, organizační schopnosti a velké množství energie. Oplýváte vůdcovskými kvalitami, ale zároveň si uvědomujete, že spolupráce s druhými, otevřenost a vstřícnost jsou nejlepší cestou k dosažení vytyčeného cíle. Partnerství je pro vás důležité, ale současně vyžadujete i jistou dávku osobní svobody. Negativně můžete projevovat sklon k arogancím, vypočítavosti, sobeckosti, přecitlivělosti, snadné zranitelnosti, přílišné kritičnosti a ostrým výměnám názorů.

 

12. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

Číslo 12 je symbolem všestrannosti. Můžete se tedy pustit do jakékoli činnosti a se svou ctižádostí, odvahou, elánem, přímostí, rozhodností a energičností, které vám poskytují znamení Lva a planeta Mars, toho dozajista dosáhnete. Své nadání umíte výhodně zúročit a získat si zároveň obdiv a úctu okolí. Vaší laskavostí, velkomyslností a diplomatičností snadno přesvědčujete ostatní. Rád se zapojujete do společenského dění, poznáváte nové lidi a stáváte se velmi zábavným společníkem. Vždy potřebujete dostatek prostoru a svobody pro svou práci a sebe sama a nerad se podřizujete. To by si měli uvědomit i ti, kteří s vámi chtějí vstoupit do intimního vztahu. Pokud vám tento prostor poskytnou, vaše oddanost a romantický cit jim bude odměnou. Vyvarujte se přílišného lpění na svých zásadách a autoritářství či tříštění energie a chaotického jednání, což může snadno vést k odklonu z vaší nastolené cesty. Posilujte nestrannost3 tím snížíte možný sklon k náladovosti a impulzivností.

 

13. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

Tento den vám dává do vínku značnou samostatnost, ctižádost, elán, nadšení, nápaditost, pracovitost, vytrvalost a sebekázeň. Jste-li přesvědčen o své pravdě, dokážete ji houževnatě sledovat. Máte neobvyklé nadání v mnoha směrech a rád zastáváte zodpovědná místa a chcete ve své vybrané profesi dosáhnout ocenění a uznání druhých. Je na vás spolehnutí. Jste organizačně velmi schopný a umíte práci a zodpovědnost rozdělit mezi ostatní a dobře s nimi spolupracovat. Patříte k velmi přitažlivým a společenským jedincům a nemáte o přátele a příznivce nouzi. Vaše tvořivost vás popohání kupředu a nutí vás nějakým způsobeni se vyjádřit. Oplýváte duševní bystrostí, originálními nápady a vyhraněnými názory a hledáte si obdobné spojence. Vaše sebevědomí posiluje podpora vašich blízkých, přátel či spolupracovníků. Na oplátku jste vůči nim velmi starostlivý a velkorysý. Pozor na přílišnou kritičnost, umíněnost, neústupnost, výbušnost, panovačnost či bezcitnost.

 

14. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

K vašim kladům patří především vůdcovské kvality, značná pracovitost, rozhodnost, cílevědomost a ambicióznost. Máte skvělé organizační schopnosti a obchodního ducha. Vaše snadná přizpůsobivost daným podmínkám z vás činí člověka velmi flexibilního a pohotového. S lehkostí dokážete využít nabízených příležitostí. Chcete uspět a získat si obdiv druhých, ale současně tím získáváte i důvěru v sebe sama. Oplýváte skvělými komunikačními schopnosti a přitahují vás především podnětní lidé. K životu potřebujete změnu, vzrušení a pocit, že se neustále něco děje, jinak se začnete nudit a svému okolí dáváte najevo svou nespokojenost. Chcete prožít velmi aktivní a činorodý život. Skvěle propojujete prácí se zábavou. Jste k sobě velmi náročný a nejednou v životě se budete muset vyrovnávat s vaší nejistotou a přecitlivělostí. Nemáte rád, když vám druzí zasahují do života; v tom případě můžete projevit zatvrzelost či výbušnost. Pozor na vnitřní neklid, bezmyšlenkovitost a zbrklost. Při potížích můžete ihned vyhledávat změny.

 

15. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

Číslo 15 symbolizuje odvahu, kterou podtrhují i ostatní uvedené prvky. Jste velmi hrdý a pracovitý člověk, všestranné nadaný a překypující nadšením. Vyžadujete dostatek prostoru pro vlastní sebevyjádření a své názory 'vyjadřujete přímo a bez zábran. Máte vůdcovské schopnosti a nejraději se spoléháte sám na sebe. K vašim kladům lze přičíst organizační um, rozhodnost, činorodost, nezávislost a potřebu podávat výkon. Chcete se uplatnit a dosáhnout jak materiálního úspěchu, neboť máte touhu po přepychu a rád se obklopujete hezkými věcmi, tak uznání a ocenění od vašeho okolí. Zpravidla nemáte nouzi o přátele. K úspěchu vám dopomáhá vaše charisma, ale i úsilí neustále získávat nové vědomosti a schopnost je předávat dál. Ač jste svou povahou dobrodruh, součtové číslo 6 napovídá, že hledáte ve svém životě i harmonii a rodinné zázemí, i když vás může občas tížit odpovědnost za své milované. Pozor na posedlost prací, nezodpovědnost, vnitřní neklid, neústupnost či vedení příliš bujarého života.

 

16. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

V životě trváte na své vlastní cestě a bráníte se závislosti. Poznání docházíte svou osobní zkušeností. Potíže a nezdary ve vašem životě vás neodradí, neboť máte vždy dost síly a energie začít znovu. Jste spontánní a ochotný riskovat. Máte Silnou potřebu se projevit a nějakým způsobem na sebe upoutat pozornost a vystavit na odiv své schopnosti. Chcete být obdivován a podřadné pozice nejsou nic pro vás. Kladete vysoké požadavky nejen na druhé, ale i na sebe. Odhodlaně se pouštíte do svých velkolepých cílů. Přitahují vás lidé a zkušeností, které ve vás probouzejí pocit výzvy, kterou jste vy, samozřejmě se svými ambicemi, schopen zvládnout. Žijete společenským životem, i přes občasnou masku chladu a odtažitosti jste v jádru velmi citlivý jedinec. Jste přátelský, vnímavý a máte smysl pro harmonii a krásu. Jste dost hrdý na to, abyste uznal svůj omyl. Pozor si dejte na sklony k povýšenosti, panovačnosti, věčné nespokojenosti, p o drážděno s ti, výbušností, umíněností či zneužívání ostatních.

 

17. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

Jste velmi spontánní a společenský jedinec, kladoucí důraz na svou nezávislost. Máte skvělé pozorovací schopnosti, rychle chápete souvislostí, a proto jste schopen uchopit přicházející příležitosti a využít je ke svému prospěchu. Nerad přijímáte kompromisy a nechcete se nechat omezovat druhými. Máte své vyhraněné názory a pevnou vůli a své vytyčené cíle sledujete houževnatě, aniž byste se nechal zviklat pochybnostmi či připomínkami svého okolí. Uspokojení vám přináší materiální úspěch, vlivné postavení a obdiv a uznání druhých. Díky svým organizačním a komunikačním dovednostem, vrozené ctižádosti a velké vnímavosti vůči ostatním se dokážete prosadit a uspokojit své ambice. Vůči svým blízkým projevujete starostlivost a ohleduplnost. Negativně byste mohl myslet pouze na sebe a nestrpět odpor. V tomto případě bude soužití s vámi velmi obtížné. Pokud možno se vyvarujte sklonu k panovačnosti, tvrdohlavosti, netrpělivosti, citové uzavřenosti, odtažitosti, dělání scén či posedlosti majetkem a úspěchem.

 

18. srpen, Lev, vládce Slunce, vládce dekanu Mars

Patříte k velmi nezávislým a přemýšlivým jedincům, kteří se mohou plně spolehnout na svou intuici. V jednání s druhými jste přímý a zásadový a nemáte nouzi o přátele a známé. Vyznačujete se silnou vůlí, ctižádostí, ambiciózností, organizačními schopnostmi, odvahou, rázností a nebojíte se experimentovat. Chcete se prosadit být středem pozornosti a nebojíte se přijmout odpovědné postavení. Ač umíte vycházet s lidmi, výše uvedené prvky poukazují na výraznou osobnost a neochotu podřizovat se druhým. Upřednostňovat, proto můžete samostatná povolání. Jste velmi činorodý. Máte velkou představivost a díky vaší praktičnosti jste schopen vaše vize uskutečnit a dosáhnout úspěchu. Stále máte co na práci a vymýšlíte stále nové a nové plány. Vůči svému okolí a blízkým se vždy snažíte zaujímat odpovědný postoj, čímž si snadno získáváte jejich podporu. Jste velmi vnímavý, proto se vyhýbejte negativnímu prostředí. Pozor na vnitřní napětí, roztěkanost, sklon k ovlivnitelnosti či útěku před skutečností.

 

19. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars

Číslo 19 v tarotu představuje Slunce. Stejně tak vy jste pro druhé sluníčkem, které vyzařuje nakažlivou radost ze života., a vaše charisma, vitalita a optimismus přitahují ostatní. Jste dynamický jedinec plný energie. Nemáte nouzi o obdivovatele, přátele, ale i o odpůrce, což je asi úděl všech, kteří touží být na výsluní. Chcete zářit, něčeho dosáhnout, dosáhnout uznávaného postavení, být středem pozornosti a být pro druhé přínosem a sklidit při tom obdiv a úctu. Jste společenský jedinec toužící po sebevyjádření. Oplýváte ctižádostí, pevnou vůlí, sebevědomím, velkým tvůrčím potenciálem a toužíte oslnit. V komunikaci jste velmi hbitý a obratný. Nechybí vám rozhodnost, energie, spontánnost, podnikavost; snažíte se vždy hrát hlavní roli a být proste jednička. Pozor si dejte na sklon k panovačnosti, nadřazenosti, egoismu, netrpělivostí, tvrdohlavému prosazování svých záměrů, citové nevyrovnanosti, náladovosti a vnitřnímu napětí a strachu z osobního selhání.

 

20. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars

Číslo 20 a znamení Lva poukazují na to, že jste skvělý herec, který nedokáže žít bez publika. Těší vás obdiv a lichotky. Nesnášíte samotu a společnost druhých je pro vás důležitá, jste spontánní a chcete, aby se s vámi každý cítil skvěle. Uplatníte se především tam, kde můžete využít své duševní schopnosti. Toužíte po sebevyjádření a váš vynalézavý duch vždy nachází originální řešení vzniklých problémů. Jste intuitivní, chápavý, charismatický a skvělý diplomat. Umíte upoutat pozornost a svou hravostí, nápaditostí a nadšením si získáváte přízeň svého okolí. Oplýváte přirozenou moudrostí, intuicí a pochopením lidské povahy. Ač se snažíte prosazovat se, současně máte i velkou potřebu harmonie, klidu a spolupráce a chcete být prospěšný druhým. Je snadné vás vyvést z rovnováhy, jste méně odolný vůči stresu a následně můžete snadno ztratit sebeovládání, stát se prudkým a výbušným. Dejte si pozor na manipulaci s druhými a nerozhodnost, zvláště dotýká-li se to vašich citů.

 

21. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars

Jste člověk velmi společenský, kamarádský, družný, přitažlivý, zábavný a mající rád legrací. Ve vztazích jste upřímný a totéž očekáváte od druhých. Oplýváte neobyčejnou originalitou a nápaditostí. V životě dosáhnete úspěchu díky spolupráci s druhými lidmi. Jste velmi dynamický, ctižádostivý, bystrý, rychle se učíte a jste schopen snadno se přizpůsobovat nově vyvstalým situacím. Na jednu stranu je to vlastnost dobrá, na druhou se můžete začít brzy nudit a ztratit zájem o věc. Potřebujete neustálé duševní podněty a změnu. Vyznačujete se značnou tvořivostí a máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. K vašim kladům patří i umění jednat s lidmi. Vaše všestranné nadání může vést k tříštění energie a bude dobré učit se zaměřit vaši energii a úsilí na užší oblast zájmu a usilovat o zdokonalení v této vybrané oblasti. Negativně můžete inklinovat k uzavřenosti, nedůvěřivosti, nebo naopak jste příliš otevřený, sobecký, v jednání arogantní, ukvapený, nervózní a umíte Šlehnout slovem.

 

22. srpen, Lev, Panna, vládce Slunce, Merkur, vládce dekanu Mars

Tento den poukazuje na vaši citlivost, laskavost a potřebu společnosti partnera a druhých lidí. Jejich podpora a povzbuzení dělají přímo divy, posilují vaše sebevědomí a inspirují vás ke spřádání stále nových plánů, Z výše uvedených prvků plyne, že jste jedinec zvídavý a k životu potřebujete neustálé duševní podněty a jste otevřený veškerému poznání a neustálému sebevzdělávání. Svou energii umíte cíleně zaměřovat a soustředit se na daný problém. Nechybí vám pracovitost, houževnatost, metodičnost, praktičnost, organizační schopnosti, pevná vůle a odpovědnost. Je na vás spolehnutí a snažíte se vše dělat důkladně. Díky své značné vnímavosti se dobře vyznáte v lidech, které k sobě přitahujete svým charismatem, vlídností, obětavostí, všeobecným rozhledem a vědomostmi. V životě dokážete mnohé díky spolupráci s druhými. Pokud možno se vyhýbejte netrpělivosti, panovačnosti, sebestředností, aroganci a malé snaze dosáhnout kompromisu čí vměšování se do záležitostí druhých.

 

23. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur

Vyznačujete se bystrým intelektem, metodickým, praktickým, důkladným a horlivým přístupem, ale i značnou velkorysostí a starostlivostí. Jste velmi tvůrčí a vnímavý a díky své všestrannosti se uplatníte v mnoha oblastech vašeho zájmu. Pokud se pro něco rozhodnete, nic vás nezastaví. Toužíte po realizaci svých představ. Snadno se učíte, rád cestujete a poznáváte. K životu potřebujete jistou dávku volnosti a nezávislosti a neustálé podněty, neboť jednotvárný život je velká nuda a to nebude nic pro vás. Aktivita a činorodost jsou solí vašeho života. Jste člověk společenský, se značnými komunikačními schopnostmi. Rád se obklopujete lidmi a jste zábavným společníkem. Mnohdy postrádáte trpělivost a jednáte ukvapeně a nerozhodně. Dejte si proto pozor na tříštění energie a dovedení vašich projektů ke zdárnému konci. Vyvarujte se sobeckostí zatvrzelosti, náladovostí, neochoty ke kompromisům a hledání viníků pouze ve vašem okolí.

 

24. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur

Jste člověk zvídavý, vytrvalý, metodický, praktický, systematický, výkonný a oplývající organizačními schopnostmi. Máte pevnou vůli, velmi bystrý intelekt a touhu podělit se o své poznatky s ostatními. Vaše důkladnost, sklon ke strategickému plánování a pracovitost vás bezesporu dovedou k vašim vytyčeným cílům. Ve skrytu duše toužíte uspět a zazářit. Máte značné pochopení pro druhé, skvělé komunikační schopnosti, a proto jste příjemným společníkem. Ostatní si získáváte svou ochotou, přátelskostí, velkorysostí a starostlivostí. Číslo 4, součtová Šestka z čísla 24 a sklon Panny být dokonalý vám občas mohou ubírat na sebevědomí. Navíc jste dosti citlivý vůči kritice druhých, ač sám jste vůči druhým až přehnaně kritický. Pokud dokážete posílit váš optimismus a pozitivní myšlení, jste se svými přednostmi na nejlepší cestě uspět. Je ve vás i značná dávka citlivosti a toužíte po klidu a harmonii, ale sám ji mnohdy narušujete. Vyvarujte se především náladovosti, vznětlivosti, úzkostlivosti, vybíravosti a tendence provokovat.

 

25. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur

Máte touhu po vědění a sklon jít do hloubky a proniknout až k jádru věci a žádný detail vám neunikne. Jste velmi náročný, precizní, metodický, pracovitý a oplýváte tvůrčími schopnostmi. Máte v sobě mnoho energie, kterou je třeba pozitivně uvolňovat. Neustále prahnete po nových a vzrušujících myšlenkách a poznatcích, které obohacují vaši skvělou představivost. Přes všechny vaše kvality, které vám napomáhají k úspěchu, zpravidla vždy zůstáváte skromný a nenáročný. Díky své pevné vůli jste schopen své úžasné nápady realizovat a vypilovat do všech maličkostí. Patříte k lidem, kteří touží po nezávislosti, ale máte i značnou potřebu blízkosti životního partnera. Jste citlivý a laskavý a nešetrnost druhých, ač se to nemusí na první pohled zdát, se vás hluboce dotýká. Těžko se rozhodujete, především pokud se záležitosti dotýkají vašich citů. Špatně čelíte stresovým situacím v oblasti lásky. Pozor na náladovost, nervozitu, podrážděnost, výbušnost, tajnůstkářství a různé závislosti.

 

26. srpen, Panna, Lev, vládce Merkur, Slunce, vládce dekanu Merkur

Oplýváte bystrostí, organizačními, vůdcovskými a komunikačními schopnostmi, laskavostí, citlivostí, velkorysostí, chápavostí a ohleduplností, což vám dává široké možností uplatnění v životě. Máte logické myšlení a v jádru jste praktický člověk. Vaše ctižádost, pracovitost, houževnatost, nezávislost -a odpovědnost vás vedou k úspěchu a k dosažení dobrého postavení. Ve skrytu duše očekáváte ocenění a uznání, ale především chcete být platným a prospěšným jedincem. Jste skvělý diplomat, který se snaží pomáhat druhým, a pro mnohé jste přínosnou inspirací. Svou systematičností a smyslem pro detail jste schopen dosáhnout mimořádných výsledků. Umíte zacházet s financemi a usilujete o materiální zajištění a udržení svého životního stylu. Důležitá je pro vás kariéra, ale i dobré osobní vztahy. Chcete si uchovat soukromí a vždy dbáte na to, aby váš osobní život zůstal oddělen od vaší práce. Převládne-li ctižádost a chtivost, inklinujete k aroganci, pýše, emocionálnímu napětí, mstivosti a náladovosti.

 

27. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Jste člověk velmi vnímavý, rozhodný, pracovitý, praktický a metodický. Snažíte se nacházet pravdu a hlubší smysl života. Jste velmi zvídavý, bystrý, přemýšlivý a všímavý vůči detailům, které mnozí ani nepostřehnou. Oplýváte originálními myšlenkami a snažíte se získat co nejvíce vědomostí. Máte pevné zásady a chcete je otevřeně vyjadřovat. K vašim vytyčeným záměrům přistupujete svědomitě a odpovědnost berete velmi vážně. Nejste přímo vůdčí typ, ale cítíte-li vnitřně, že ve vašem okolí není nikdo, kdo by se úkolu chopil stejně odpovědně jako vy, převezmete vedení. Usilujete o zlepšování situace jiných a mnohokrát si k vám někdo přijde pro dobrou radu. Jste ochoten nesobecky věnovat svůj čas potřebným. Máte skvělé vyjadřovací schopnosti a současně působíte velmi přesvědčivě, čímž si snadno získáváte přízeň okolí. Pozor na přílišnou kritičnost, panovačnost, kladení nepřiměřených nároků na sebe a druhé, nesnášenlivost, upjatost, možnou ovlivnitelnost či přepracovanost.

 

28. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Jste člověk společenský, s komunikativními schopnostmi a díky své síle osobnosti, ctižádosti, ambiciózností, podnikavosti, silně vyvinuté představivosti, intuici a aktivitě se často dostáváte do hlavního proudu dění a událostí. Diplomatický takt, výřečnost, množství odborných znalostí a všeobecný přehled vám dávají možnost Širokého uplatnění. Uspokojuje vás častý kontakt s lidmi. Máte mnoho přátel, známostí, velké ideály a ještě větší nároky, a pokud se k něčemu rozhodnete, neochvějně se snažíte uspět a naklonit si ty, kteří vám mohou být na této cestě nápomocni. Jste přímý, otevřený, velkorysý, oceňujete spolupráci a chcete přinášet užitek druhým. Nerad se necháte omezovat. Negativně můžete inklinovat k panovačnosti, pýše, tvrdohlavosti, umíněnosti a necitlivosti. Vězte, že sekýrováním druhých a nepřizpůsobivostí jen stěží dosáhnete svých cílů. Inklinovat však můžete i k pasivitě a pochybnostem o svých schopnostech. Neuškodí věnovat více péče svým osobním vztahům.

 

29. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Vaše ctižádost, činorodost, zvídavost a podnikavý duch vás neustále popohánějí na vaší cestě životem. Potřebujete pocit volnosti a chcete jednat tak, jak uznáte za vhodné. Do vínku vám byla dána i značná dávka vnímavosti a citlivosti, což skvěle využíváte při kontaktu s jinými lidmi. Snadno navazujete vztahy se svým okolím a pro druhé jste velmi přitažlivý. Jako každá Panna se i vy vyznačujete bystrým intelektem, komunikačními schopnostmi, praktičností a snahou o dokonalost. Vynikáte skvělými myšlenkovými postupy a vynalézavostí. Věnujete pozornost každému detailu a pokud možno usilujete o odvedení důkladné a kvalitní práce. Kladete vysoké nároky na sebe, ale i na druhé. Jste tvůrčí jedinec, a jestliže se spolehnete na svou intuici, uvidíte, že vám přinese mnoho inspirace. Nenaleznete-si předmět svého zájmu, můžete se stát netrpělivým, nesoustředěným, roztěkaným, náladovým, výbušným, kritickým, uzavřeným, tajnůstkářským a introspektivním.

 

30. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Tento den vám propůjčuje vynikající tvůrčí představivost, cit pro krásu, činorodost, pronikavou bystrost, značnou společenskost, přátelskost a smysl pro humor. Jste výrazná osobnost, která si v životě vytváří vyhraněné názory. Máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. Vaše rozmanité předpoklady nacházejí široké uplatnění od uměleckých až po technické obory či v oblastech, kde je třeba projevit komunikační schopnosti. Rychle se orientujete v dané situaci a podle toho upravujete svá rozhodnutí. Ve společnosti jste šarmantní, dokážete druhé upoutat svým osobitým kouzlem a stylem. Jste přímý a nesnášíte průměrnost. Neustále se pídíte po vědomostech a nových poznatcích. Nechcete ustrnout a snažíte se zdokonalovat. Vzhledem k vaší značné všestrannosti byste mohl tříštit energii, nedokončovat vytyčené cíle a inklinovat k lenosti. Pozor si dejte na přílišnou kritičnost, hádavost a mnohdy velmi ostrý jazyk, dále citovou uzavřenost, nedostatek něhy a sklon manipulovat s druhými.

 

31. srpen, Panna, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Toužíte po seberealizaci a máte k tomu dostatek sil, ctižádostí, vytrvalosti, rozhodnosti, nadšení a pevné vůle. Oplýváte skvělými nápady, představivostí, zručností a přesností. Díky vaší praktičnosti, činorodosti a neustálé snaze se zdokonalovat a sebevzdělávat, jste schopen své sny uvést do reality a dát jím hmotnou podobu. Umíte být neúnavný, tvrdě pracovat a zpravidla na sebe kladete vysoké požadavky. Zdá se, že víte, co od života chcete, a dokážete si za tím jít a jen tak snadno se nevzdáváte. Patříte k velmi společenským jedincům, kteří dokáží navodit tu správnou atmosféru, a komunikace s vámi téměř nikdy nevážné. Jste šarmantní, velkorysý a snadno si získáváte přátele, ale i obdivovatele. Negativně můžete projevovat sklon k nedostatku sebevědomí, nervozitě, přecitlivělosti, netrpělivosti, náladovostí, nesvědomitostí, přílišné kritičnosti a umíněnosti. Můžete více času věnovat svým pracovním aktivitám a zanedbávat své citové potřeby a osobní vztahy.