Jdi na obsah Jdi na menu
 


Numerologická mřížka

29. 2. 2012

Numerologická mřížka

Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky. Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát. Je důležité, abyste čísla data narození posuzovali jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz. Pomůže vám to vidět nastíněné schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a lépe porozumíte sami sobě.

Čísla v našem datu narození

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   

Duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh

 

6

Harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti

 

9

Analytické schopnosti, duchovno

 

2

Intuice, schopnost vcítit se, cit

 

5

Vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi

 

8

Logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost a materiální...

 

1

Slovní vyjadřování citu, inteligence

4

Praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost

 

7

Emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma

 

 

  

 

Chybějící čísla poukazují na kvality, s nimiž by se měl člověk zabývat a přemýšlet nad tím, jak je do svého života vtáhnout.

 


Roviny v mřížce

Plné roviny

Je možné, že v numerologické mřížce jsou čísla jedno vedle druhého, a to ať vertikálně, horizontálně nebo diagonálně. Tyto řady čísel jsou tzv. plné roviny a znamenají určité dodatečné síly a schopnosti.


Prázdné roviny

Existují ale také prázdné roviny, tzn. že v numerologické mřížce není některá rovina vyplněná. Také prázdné roviny poukazují na určité charakterové vlastnosti.


Žádné roviny

Může se přirozeně také stát, že v datu narození nenajdeme žádné roviny. Potom jsou hodnocena pouze čísla, a to jak ta, která se objevují, tak i ta chybějící

 

 

 

PLNÉ

1-2-3 Rovina myšlení

Má schopnost zcela se odpoutat od okolí a ponořit se do toho, co dělá. Dovede dobře vyložit své myšlenky. Dovede se dobře soustředit. Je dobrým řečníkem a využívá dobře argumenty. Je to osoba nejvhodnější pro studium. Život zasvěcuje bádání. Někdy se stáhne do sebe a je zádumčivá. Někdy vypíná mentálně. Je málo sdílná.

Vícečetné 1
Může dojít buď k uzavření, kdy je domov její pevností, anebo vznikají komunikační problémy
Vícečetné 2
Má větší citlivost, chápavost a intuici.
Vícečetné 3
Má plno nápadů a je činorodá.

 

4-5-6 Rovina vytrvalosti

Je odhodlaná, pevná až někdy neústupná. Jde pevně za svým cílem a nic ji neodradí. Často dosáhne úspěchu přes řadu překážek. Je něžná a romantická. Milostným vztahům přikládá velký význam a je vášnivým milencem. Je přímočará, otevřená, houževnatá a nedá se zastrašit. Pokud je nevyrovnaná, ocitne se v depresi. V životě pocítí zklamání, než nabude zkušeností.

Vícečetné 4
Projevuje se u ní zarputilost a nesmlouvavost.
Vícečetné 5
Je rozhodná a projevuje se větší citová hloubka.
Vícečetné 6
Je zranitelná a snižuje se u ní sebedůvěra.

 

7-8-9 Rovina energie

Je nadměrně činorodá. Má smysl pro humor. Má problémy s uvolněním energie a nemá stání. Tato vysoká energie potřebuje fyzickou i mentální činnost. Nesnáší omezování a zákazy. Nesoustředěnost. Špatně snáší konzervační přísady, cukr, kávu, kořeněná jídla a někdy i antibiotika. Dobrá je pro ni čerstvá zelenina a ovoce.

Vícečetné 7
Má zvýšenou citlivost a někdy vznikají citové výbuchy.
Vícečetné 8
Vyznačuje se bleskovým myšlením a postřehem pro detail Je ironická, zbrklá a přílišně kritická.
Vícečetné 9
Promýšlí vše do hloubky, je duchaplná, ale někdy kousavá.

1-4-7 Rovina dovednosti

Je manuálně a myšlenkově dovedná. Nerada pracuje tam, kde není vidět výsledek. Chce odpovídat jen za sebe. Je aktivním a vášnivým milencem a potřebuje vedle sebe podobného partnera, aby s ní udržel krok. Neodvede-li svoji vnitřní energii, dochází k agresi. Nepotrpí si na kázeň.

Vícečetné 1
Nedokáže dobře vyjádřit cit slovy, což může vést k projevu hněvu.
Vícečetné 4
Má zvýšenou manuální obratnost, organizační schopnosti a je nadšencem. Nic však nesmí přehánět, jinak se projeví neústupnost.
Vícečetné 7
Je citově zranitelná a při potlačení vnitřní energie propadá hazardu, drogám,

 

2-5-8 Rovina vášně

Má neodolatelný cit a emoce, které silněji ovládají mysl. Je ctižádostivá. Silně ovlivňuje touhu, naději a lásku. Vše dělá se zápalem a nic nedělá polovičatě. Chce naplnit to, pro co se rozhodla. Může se projevit lakota, strach, nenávist, hněv, žal, pomsta. Někdy může být nesnesitelná. Je přímo zmítaná vášněni.

Vícečetné 2
Má zvýšenou citlivost, intuici a pochopení.
Vícečetné 5
Má téměř ničivou emocionální intenzitu jak pro sebe, tak i pro druhé. Je arogantní a bezohledná.
Vícečetné 8
Má mimořádnou emocionální sílu, vysoké rozumové a intelektuální schopnosti. Má dobrý postřeh a všímavost.

 

3-6-9 Rovina empatie

Tato osoba je bystré inteligence směrované na vzdělání. Má přirozený soucit a účast vůči druhým. Dovede chápat pocity druhých lidí, je pozorná, laskavá a jako milenec citlivá. Nemusí se však nejlépe učit ve škole. Pozor na partnerský vztah.

Vícečetné 3
Má velké nadání, ale také sklon k výstřednostem a nezvyklým zálibám.
Vícečetné 6
Přílišná láskyplnost, starostlivost a někdy až dotěrnost.
Vícečetné 9
Má objevitelský potenciál a značnou mentální energii.

 

1-5-9 Rovina odhodlání

Má vrozenou podnikavost a aktivitu. Je houževnatá. Nic ji nezastaví před dosažením toho, co chce. Je tvrdohlavá a umíněná. Je příliš zahleděná do sebe. Je nepřizpůsobivá.

 

3-5-7 Rovina pochopení

Tato osoba se vyznačuje porozuměním a myšlenkovou bystrostí. Má cit pro rytmus, hudbu a společnost. Potřebuje kontakt s lidmi. Dovede v životě hodně dokázat. Vztahy k partnerovi jsou velmi důležité. Je oblíbená a uznávaná, ale ovlivnitelná. Je ohleduplná.

 

PRÁZDNÉ

Chybějící 1-2-3 Rovina xxx

Dalších přibližně 2000 let nemůže tato prázdná rovina nastat, neboť vždy bude přítomna buď dvojka nebo trojka.

 

Chybějící 4-5-6 Rovina Saturnu

Může prožít velmi silné zážitky v oblasti mezilidských vztahů, finanční jistoty a případně zdraví. Mohou vzniknout problémy při možnostech, jak se vyrovnat se slávou a mocí. V životě projde zkouškou trpělivosti a vytrvalosti. Získá ponaučení ze životních zkušeností a karmické zátěže. Může se projevit vliv rodičů nebo známých. Důležité je milovat a být milován.

 

Chybějící 7-8-9 Rovina oddanosti věci

Zvýšená schopnost podřídit sama sebe určitým cílům. Zvýraznění osobnosti v daném oboru. Využití duchovní energie ve prospěch lidstva.

 

Chybějící 1-4-7 Rovina postřehu

Hledání nového smyslu života. Nové podněty. Podstatně se sníží přikládání významu hmotným hodnotám.

 

Chybějící 2-5-8 Rovina senzitivity

Je chápavá, velkomyslná a je ochraňovatelská. Vkládá hluboký cit do práce. Je citlivá, vstřícná a eroticky založená. Tato osoba velmi hluboce prožívá své city. Je zranitelná, a to jak slovy, tak i skutky. Jednou dovede odpustit, ale podruhé již ne. Někdy je odměřená, nedůtklivá až agresivní. Ve stavu vrcholného rozčilení může až fyzicky ublížit. Jakmile se do ní zaryje, vybuchne jako sopka soptí. Pocit nejistoty vede k nedobré atmosféře.

Chybějící 3-5-7 Rovina vize

Je velkorysá a vnímavá. Tato osoba je schopna vidět daleko dopředu, až to někteří považují za neobvyklé. Využívá své intuice. Dovede snadno pochopit své sny a předtuchy. Má vysokou emocionální sílu a odvahu. Je schopná snášet i velká příkoří, než by se vzdala svých ideálů. Nemá pochybností o tom, jak jednat. Při negativním využití této schopnosti jde o vize scestné a zneužívané. Dovede se dostat do velmi obtížných situací.