Jdi na obsah Jdi na menu
 


leden

26. 5. 2011

Leden

l. leden. Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Jednička poukazuje na to, že jste velký individualista. V kombinaci se Saturnem dokážete vykázat značnou ctižádost, cílevědomost, pevnou vůli, čestnost, nezávislost a připravenost houževnatě sledovat vytyčené cíle. Venuše poukazuje na vaši společenskost. Patříte dozajista k zábavným a přitažlivým bytostem, ale rozhodně potřebujete ke svému štěstí své soukromé království. Rád si o věcech rozhodujete sám. Jste laskavý a dokážete se vcítit do situace jiných. Negativně můžete trpět citovými bloky ČÍ nevyrovnaností, žárlivostí, sobeckostí, zatvrzelostí, roztěkaností. Pozor na přílišnou kritičnost, výbušnost, důvěřivost a ustrnulá pravidla. Těžce nesete přerušení přátelství nebo partnerského vztahu.

 

2. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Jste intuitivní, citový a laskavý člověk, který dokáže naslouchat druhým. Máte potřebu společnosti druhého člověka. Ať děláte cokoli, neděláte to nikdy jen pro sebe. Máte kolektivní cítění a často stavíte zájmy ostatních lidí nad své vlastní. Reagujete na nevyslovené, protože je to pro vás realita, tak jako slova, která byla řečena. Nebudete vůdcem, ale máte dobré diplomatické schopnosti. Dejte si pozor, aby vaše ochota upřednostňovat zájmy druhých nebyla zneužívána. Z negativních vlastností by se mohla projevit nerozhodnost, nepraktičnost, netrpělivost, zranitelnost, chybějící sebedůvěra, lehká ovlivnitelnost. Pozor na nadměrné emocionální reakce až vydírání a manipulaci s ostatními.

 

3. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Jste činorodý, šarmantní, společenský, upřímný, nápaditý člověk s rychlým, zábavným a originálním myšlením. Oplýváte velkou kreativitou. Své představy můžete uskutečnit díky své pevné vůli. Největší radost máte, když si můžete popovídat s jinými lidmi. Máte schopnost přesně a kriticky ocenit a zhodnotit každou situaci. Jste přímý a otevřený. V milostném vztahu chcete být nezávislý. Jste iniciativní. Rád po sobě zanecháte stopu. Je pro vás důležité najít si partnera pro společnost. Milujete úspěch a cestování. Je třeba učit se objektivitě, být přizpůsobivý a neplýtvat energií, zajímat se o všechny příležitosti a ihned je neodmítat. Z negativních vlastností hrozí hyperaktivita, nervozita, výstřednost, roztěkanost, přílišná kritičnost, diktátorské sklony či tendence působit na city druhého.

 

4. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

V kladném smyslu se zde čtyřka a Saturn skvěle doplňují a dodávají vám na organizačních schopnostech, vytrvalosti, silné vůli, důkladnosti, praktičnosti a houževnatosti. Máte značný potenciál dosáhnout úspěchu, neboť ihned rozpoznáte, co je a co není reálné a kde je potřeba vynaložit námahu, abyste sklidil úrodu. Navíc jste schopen zmobilizovat svou koncentraci a vložit ji do díla. Díky Venuši projevujete citlivost a přátelskost, kterou si získáváte podporu svého okolí. Negativně byste se vsak mohl stát příliš dominantní, sobecký, těžkopádný, ne-pružný a ovládaný zavedenými vzorci chování. Vaše přehnaná přesnost vás může brzdit ve vývoji. Své city můžete potlačovat a popírat svou hravou a něžnou stránku, což může vést k

depresím a melancholii.

 

5. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Pětka je číslem expanze, živostí, nestálosti, nezávislostí, dobrodružství, obratnosti, touhy po novém prostředí, poznávání a cestování. Máte sklon žít přítomností a oplýváte nadšením. Rozhodně jste Člověk milující společnost. Díky Saturnu jste schopen svou svobodomyslnost korigovat. Dá se tedy říci, že nepatříte k lidem nezodpovědným a v jádru máte jistý praktický základ. Se svým optimismem jste schopen snadněji překonávat překážky. Venuše vám dodává na citlivosti a vnímavosti vůči okolí. Je třeba se však zmínit i o záporech, jako je nestálost, neklid, nevyrovnanost, nedůslednost, náladovost, konfliktnost, ukvapenost či rozpolcenost. V rozčilení byste dokázal být hrubý, podrážděný a vnucujete druhým své názory. Máte v sobě vnitřní napětí a snadno propadáte stresu. Pozor na ustrnutí ve svých zajetých kolejích a na záludnosti ve vztazích.

 

6. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

V tomto případě je v souladu číslo 6 s Venuší. Oba aspekty podporují tvořivost, citlivost, laskavost, bezelstnost, potřebu harmonie, vyrovnaných vztahů a lásku ke kráse. Je pro vás důležitá rodina a domov. Saturn vám může přidávat na vyrovnanosti, rovnováze, pevností, spolehlivosti a čestnosti. V kladném pojetí tedy projevujete nesobeckost, mírumilovnost, nestrannost a jste ochoten bojovat za své zásady a ideály. Nechybí vám nadšení, veselost a optimismus. Chyby byste spíše mohl hledat v sobě. Rád pociťujete, že někam patříte a máte své místo. Někdy býváte naivní a nedokážete prohlédnout druhé lidi. Hledáte a potřebujete sebepotvrzení. Jinak jste nespokojený, ostýchavý a úzkostlivý. V kritických situacích by mohla vystupovat na povrch lenost, návaly emocí, nedostatek sebevědomí, pomstychtivost, sobeckost. Může se objevit i tendence k závislostem.

 

7. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Symbolem sedmičky je planeta Saturn, a tudíž se vlastnosti Saturnu v tomto dni zvyšují. Sedmička představuje něco zvláštního, záhadného., nevypočitatelného, což zároveň přitahuje pozornost lidí. Tudíž i vám lze tyto vlastnosti připsat k dobru, stejně jako snaživost, houževnatost, touhu po dokonalosti, vědění, vyhledávání neprobádaného, inspirací, fantazii, představivost, snahu být nejlepší či velkou přemýšlivost. Venuše podporuje citlivost, společenskost a snahu o upřímnou pomoc ostatním. Dejte si pozor na snivost, která může vést k nečinnosti, neschopnosti vývoje a utíkání do samoty, melancholie, skleslosti a zoufalství. Může se projevit i nedostatečná schopnost se vyjádřit. Ač na jednu stranu rád volíte cestu vlastní zkušenosti a nenecháte si poradit, opačný extrém může nastat i ve strachu projevit svůj světonázor z obavy, abyste neřekl něco, co by druhá strana nepřijala.

 

8. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Osmička je symbolem síly, zdatnosti, kázně, materiálního úspěchu, výkonnosti, pevné vůle, schopnosti organizovat a uskutečňovat cíle, ke kterým se dochází pomalu, vytrvale a plánovitě. Saturn vám tyto vlastnosti ještě více podpoří. Vaše ambice tak mohou dosáhnout úspěchu, neboť píle vám rozhodně nechybí. Možná, až jednou budete obklopen tím materiálnem, můžete mít pocit, že vám něco chybí ke štěstí. Lásku druhých si možná můžete koupit, ale asi moc trvalá nebude. V citech tedy spíše riskujete osamělost a zklamání, pokud se nezačnete učit pěstovat upřímné a otevřené vztahy. Jste opravdu hodně výkonný člověk a

ne všichni jsou schopni s vámi udržet krok. Navíc můžete projevovat panovačnost a sebestřednost, což ve vztazích na větší vřelosti a láskyplnosti nepřidá. Tím se ještě více izolujete od druhých. Osobní kontakty je třeba brát stejně vážně jako profesi.

 

9. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Máte velký smysl pro odpovědnost. Jste tichý, skromný, zakřiknutý, analytický, citlivý člověk se spolehlivým charakterem a pronikavým vnímáním. Hledáte hlubší smysl života. Saturn vám dodává na ctižádosti, ambicióznosti, houževnatosti, odhodlání, tvůrčích a organizačních schopnostech. Máte sklon k poznávání, vzdělávání a spirituálnímu zaměření. Přitahujete k sobě hlavně lidi s citovými problémy. Jste pro ně tzv. dutou vrbou. Přílišná cílevědomost vám může ubírat na radosti z obyčejného světského života. V kritických situacích by se mohla projevit nedůtklivost, impulzivnost, agresivita až krutost, hněvivost, arogance, netolerantnost, strach z maličkostí. Dáte se snadno vyprovokovat. Pozor na sklon k vytváření sporů a negativních postojů v manželství, ke spolupracovníkům či přátelům, dále na tendenci ke snobismu a kousavým poznámkám. Může se projevit vyčerpanost a nespavost z přehnané odpovědnosti.

 

10. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Venuše

Desítka vám poskytuje neuvěřitelnou emocionální sílu, nezávislost, soběstačnost, tvořivost, cílevědomost, zásadovost a sebevědomí, což jsou vlastnosti, které podpoří i Saturn. Máte obchodního ducha a je ve vás velká touha dokončit započaté dílo. Střežíte si své soukromí a v tomto směru jste rezervovaný a uzavřený člověk, který proto může mnohdy působit povýšeně. Okolí tak často ani netuší, že se s vámi něco děje. Nemáte problém získat si respekt a úctu ostatních, ale především vždy spoléháte na sebe a na svou soběstačnost. Naopak jste velmi ochotný pomáhat svým přátelům v nesnázích. Venuše dodá na přátelskosti a komunikativnosti. Z negativních vlastností by se mohly projevit rezervovanost a uzavřenost. Doplácíte na svou hrdost. Je těžké vám porozumět, protože nemáte schopnost sdělit své pocity druhým. Pozor na závislosti, také na nadřazenost, odtažitost, neústupnost, netrpělivost či sklon manipulovat s druhými.

 

11. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur

Jedenáctka podporuje citlivost, tvořivost, otevřenost a přímočarost. Sečteme-li dvě jedničky, dostaneme dvojku, a ta poukazuje na to, že jsou pro vás důležité vztahy. V jedenáctce je poněkud rozpor, neboť jedničky chtějí nezávislost, dvojka naopak družnost. Díky Saturnu a Merkuru byste tento rozpor mohli vcelku dobře zvládat, neboť jste schopen konstruktivně seřadit fakta, objektivně pohlédnout na daný problém a najít logické řešení. V základu jste spolehlivý a zodpovědný. Na druhou stranu jste citově dosti uzavřený. City posuzujete rozumově, což vám může komplikovat vztahy. Uspokojení nacházíte, pokud své úspěchy můžete sdílet s partnerem. Dokážete se chovat velmi diplomaticky, ale jedenáctka dokáže být i velmi jedovatá a sarkastická, pokud se dostane do úzkých. Ve vašem případě bude šlehnout slovem velmi snadné a především trefné.

 

12. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur

Dvanáctka je číslem všestrannosti, Činorodosti a bystrosti. Rozložíme-li toto číslo, jednička posiluje nezávislost a samostatnost, dvojka přátelskost a družnost a součtem těchto čísel dostáváme trojku, která poukazuje na společenskost, komunikativnost a citlivost. Za

podpory Saturnu a Merkuru, tj. vytrvalého, neúnavného, praktického a střízlivého rozumu, není pochyb o velmi dobrém základu pro budoucí úspěch. Je ve vás dostatek síly dovést věci do konce, neboť vaše vize jsou založené na promyšleném základě, nikoli na iluzi. Nemáte moc rád, když vám někdo říká, že něco nedokážete. Negativně byste v sobě mohl mít potřebu být středem pozornosti, být příliš sebevědomý a netrpělivý, neboť žijete v domnění, že jste nej…, a o tom nesmí nikdo pochybovat. City a názory druhých nerespektujete a ke konfliktu pak nikdy není daleko.

 

13. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur

Číslo třináct vám dodává na samostatnosti a ctižádosti (jednička), společenskostí a duševní bystrosti (trojka) a sečtením dostáváme číslo 4, poskytující organizační schopnosti a odpovědnost. Saturn s Merkurem nejsou s těmito hodnotami v rozporu, ba naopak je mohou jen kladné podpořit. Jste tedy člověk, který bude usilovat o osobní, ale i materiální zlepšení a nevyhýbá se odpovědnosti. Vztahy byste mohl brát velmi vážně. Jsou ve vás jisté sklony partnera ochraňovat, milovat a udržovat věrnost. Ve vztahu byste mohl pokládat za důležité materiální zabezpečení, což je u vás jakýsi projev lásky a citu. K negativům třináctky patří odčerpávání sebedůvěry a pocitu vlastní hodnoty. Můžete tedy na sebe klást vysoké požadavky, které nejste schopen uskutečnit, či být ovládán osvědčenými vzory myšlení a uzavírat se pozitivním změnám. Umíte ublížit slovem. Pozor si dejte na nedůtklivost a urážlivost.

 

14. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur

Klíčovým slovem pro Čtrnáctku je cílevědomost, kterou velmi podporuje i Saturn. Čtrnáctka má vsak v sobě jistý rozpor mezi čtyřkou, poukazující na organizační schopnosti, ale i jistou preciznost, a součtovou pětkou, která je svobodomyslná, nespoutaná a bezprostřední. Můžete být proto osoba velmi vznětlivá, a pokud vás něco vyvede z míry, bude trvat déle, než se dostanete do normálu. Ideální je pro vás bezpečné prostředí, poskytující jistou svobodu a dostatek podnětů. Přílišný tlak a mnoho podnětů vám brání v práci. Ve vztazích projevujete věrnost a ohleduplnost, ale vyžadujete volné pole působnosti a také partnera, který vás dokáže upoutat. Vaším negativem může být sklon nerespektovat druhé. Mohl byste se stát diktátorem určujícím pravidla čí člověkem neschopným kompromisů, který prosazuje pouze své zájmy.

 

15. leden, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Merkur

Nechybí vám odvaha a kuráž a usilujete o porozumění, soulad, vyrovnanost a dokonalost. Jednička je nositelem nezávislosti a ctižádosti, pětka bystrosti a svobodomyslnosti a součtová šestka představuje větší citlivost a vnímavost vůči harmonii a kráse. Máte potřebu pomáhat druhým. Jste velmi bystrý a stres vás vyvádí z rovnováhy. Rodina je pro vás důležitá, a ač je zde dosti ambiciózních prvků v podobě jedničky, pětky a Saturnu, myslím, že uspokojení docházíte i v uspořádaném rodinném kruhu a v potřebě náklonnosti vašich blízkých. Svůj soukromý život si střežíte a v tomto směru jste relativně zdrženlivý. K negativům by mohla patřit vzpurnost, schopnost ventilovat své názory zcela bez zábran a emocionální nevyrovnanost. Možná je i výbušnost, hrubost, pomstychtivost, neústupnost, sklon obviňovat druhé či posedlost prací.

 

16. leden, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn , Uran, vládce dekanu Merkur

Jednička vám dává nezávislost, kterou současně podporuje i Uran. Šestka poukazuje na smysl pro harmonii a součtová sedmička zdůrazňuje nezlomné odhodlání vše si vyzkoušet na vlastní kůži a velké pozorovací schopností. Fungujete-li pozitivně, je to skvělý základ. To, co prožijete a vypozorujete, jste schopen díky Merkuru a Saturnu důkladně zpracovat a Uran tomu dodá nějakou tu zvláštnost a jiskru a šestka cit (myslíte Í na druhé). Můžete skvěle fungovat jako dobrý rádce, ale i tvůrce. Jste přímočarý a máte pevné názory. Partnery hledáte silné a nezávislé a nechybí vám vášnivost. Z negativ by mohly vystoupit na povrch exhibicionismus, panovačnost, nejistota, deprese, přílišná zahleděnost do sebe, emocionální nevyrovnanost, snaha zasahovat do života druhých, chlad, vypočítavost, přílišná fixace na vlastní rodinu nebo lenost.

 

17. leden, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn, Uran, vládce dekanu Merkur

Kombinace jedničky, součtové osmičky a Saturnu vám dodává na vůdcovských schopnostech, výkonnosti, pracovitosti, houževnatosti a ctižádostivostí. Díky Uranu a Merkuru jste schopen rychlého a pohotového myšlení. Sedmička posiluje citlivost a soucit při pomoci druhým. Prostřednictvím Uranu se vám dostává nápaditosti, originálnosti a živosti. Máte mnoho kladů, které vzbuzují u druhých obdiv, ale jako všude se i zde najdou záporné vlastnosti. Jste velmi výkonný jedinec, ale je třeba si uvědomit, že ne všichni s vámi stačí udržet tempo. Máte snahu druhé kontrolovat a i trochu popohánět, což by se ostatním nemuselo líbit. A protože můžete být pevně přesvědčen o svých pravdách, konfliktní situace na sebe nenechají dlouho čekat. Vaše tvrdohlavost, panovačnost a případný egoismus vám mohou velmi ztěžovat vztahy s ostatními. Pozor byste si měl dávat na vaší posedlost úspěchem a majetkem, a pokud se ho nedostává (i když předpokladů k úspěchu je hodné), může to vést k úzkostem.

 

18. leden, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn, Uran, vládce dekanu Merkur

Jednička, osmička a součtová devítka poukazují na mimořádně silnou osobnost. Je zde zvýšená mentální energie (8, 9), v kombinaci s Merkurem a Uranem poukazuje na pronikavou inteligenci, pokud budete schopen udržet rovnováhu. Jste nezávislý, zodpovědný a zvídavý jedinec, intelektuální typ, kterému nechybí fantazie. Dokážete jít do hloubky, věci analyzovat, ale přitom se v nich i dosti rychle orientovat. Jste schopen pro vaše cíle strhnout jiné. Jste hledač pravdy a moudrosti, který je neustále v běhu. Nesnášíte nudu. V milostném vztahu jste ochoten hodně dávat, ale stejné tak hodné očekáváte. Toužíte po těsných a hlubokých vztazích. Negativně by se mohla projevovat výbušnost v jednání, neklid, nepokoj, netrpělivost a náladovost. Pozor byste si měl dát na sklony k žárlivosti. Pokud nejsou uspokojeny vaše zájmy, propadáte prázdnotě či unikáte do světa fantazie.

 

19. leden, Kozoroh, Vodnář, vládce Saturn, Uran, vládce dekanu Merkur

Je to číslo mocné a pro některé slabší jedince bude těžké se s tím vyrovnat. Jednička představuje ego, ctižádost a nezávislost, negativně sobeckost a zištnost. Naopak devítka je číslem celistvosti, odpovědnosti, pravdy, moudrosti, štědrosti a nezištnosti. Součtová desítka posiluje kreativitu, sebedůvěru, sílu, výmluvnost a intuici, což dohromady dává člověku velké možnosti. Máte v sobě dost síly vyrovnat se s překážkami na cestě vlastním životem. Jednička a Saturn vždy přinášejí i pocity osamění a izolace. Rozhodně se vám nedá upřít trpělivost, chápavost a odpovědnost. Mnoho lidí vás v životě proto bude žádat o pomoc a radu. Máte zvídavou povahu a potřebu intelektuálních podnětů. Pokud neudržíte poněkud protichůdné energie v rovnováze, budete trpět neklidem, depresemi, pocity osamění, náladovostí,

nesolidností, panovačností čí žárlivostí. Pozor na extrémy.

 

20. leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran

Dvacítka poukazuje na laskavost, oddanost, veselost, potřebu společnosti druhých, klidu, harmonie a spolupráce. Je pro vás důležité partnerství a těžce snášíte samotu. Díky Uranu byste mohl rád budit pozornost a zájem lidí kolem. Máte velmi citlivou vnitřní rovnováhu. Stres vás snadno velmi rychle rozruší. Stačí málo a ztratíte sebeovládání. Váš hněv může být prudký a ve zlosti vyslovíte věci, které nemyslíte vážně. S trochou pochopení však dokážete vyjít s kýmkoli, neboť umíte dobře řešit spory, protože se vždy snažíte o dohodu a jste tolerantní. Pozor byste si měl dát především na nerozhodnost, náladovost, ztrátu sebeovládání, zlostnost, vzteklost, netrpělivost, nervozitu a emocionální projevy. Můžete projevovat i tendenci k manipulaci s druhými čí přílišnou nezávislost.

 

21. leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran

Ač je dvojka v primární pozici a posiluje více citlivou a intuitivní stránku vaší povahy a jistou potřebu být v kontaktu s druhými a vstřícnost, dá se říci, že síla jedničky, tj. nezávislost, je současně podporována Uranem. To naopak vypovídá o větší svobodomyslností, originalitě a potřebě zdůraznit sebe sama. Spolu se součtovou trojkou posílenou Uranem lze usuzovat, že patříte k lidem, kteří se potřebují svobodně vyjádřit, tvořit a jsou výrazné společenští. Máte osobní kouzlo a umíte přitáhnout ostatní. Usilujete o štěstí jiných, ale přesto nemáte rád, pokud vás někdo bude někam tlačit. Stejně tak odmítáte omezení a zábrany. Je pro vás důležitá komunikace. Okolí se bude muset naučit respektovat vaši svébytnost. Pokud vás někdo vyprovokuje, použijete na obranu svůj ostrý jazyk. Z negativ mohou vystoupit hněvivost, netrpělivost, nadřazenost, střídání nálad a emocí.

 

22. Leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran

Dvě dvojky poukazují na senzitivitu, intuicí, citlivost, laskavost a potřebu vztahu, ve kterém se hledá opora. Jejich součtem dostaneme čtyřku, která vytváří vyrovnaný a praktický základ, jenž ladí se Saturnem. Ten je tu ale již ve slabší pozici. Uran sice dokáže pracovat pečlivě a vytrvale, je schopen objektivních postojů a pohlíží na problémy z ptačí perspektivy, ale čtyřka svým významem spíše poukazuje na vymezený prostor (čtyři steny). Dvojky jsou o citech, ale Uran a Saturn jsou v této oblasti spíše chladnější, zdrženlivější a odtažitější. Datum na mě působí spíše rozporuplně. Idealistické představy versus omezení. Negativně byste se mohl chovat velmi impulzivně, bezohledně, sobecky, začínat mnoho věcí, ale bohužel nic nedokončovat, či trpět nerozhodností, netrpělivostí a osamělostí. Pokud vsak originalitu a nápaditost Uranu propojíte s intuicí a citlivostí dvojky a zaštítíte to organizačními a praktickými schopnostmi čtyřky a Saturnu, úspěchu dozajista dosáhnete.

 

23. leden, Vodnář, Kozoroh, vládce Uran, Saturn, vládce dekanu Uran

Vaší význačnou charakteristikou je svobodomyslnost, podnikavost a dobrodružnost, kterou vám do vínku dává především Uran spolu se součtovou pětkou. Žijete svůj vlastní život. Ač jste velmi společenský člověk, vystačíte si sám, spoléháte se především na sebe a chcete mít neustále pocit volnosti. Nemáte rád omezení, svazování a stálost. Svými individualistickými a originálními nápady a postoji přitahujete ostatní. Jste otevřený novým inspiracím, rád cestujete a poznáváte nové lidi a prostředí. Dvojka poukazuje na vaši citlivost a potřebu partnera. Své city vsak před ostatními skrýváte, sám se v nich nevyznáte a jste v tomto směru náročný a spíše snílek. Z negativních vlastností mohou vystoupit chladnost, sobeckost, necitlivost, náladovost, nezodpovědnost, nesoustředěnost či výbušnost. Ve vztazích můžete projevovat nestálost a přelétavost.

 

24. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Dvojka vám dodává na citlivosti a intuici. Čtyřka přidává na praktičnosti, vyrovnaností, organizačních schopnostech a metodickém přístupu k životu. Součtová šestka poskytuje smysl pro krásu a harmonií a Uran podporuje fantazii, intuicí a originalitu. V kladném smyslu přitahujete ostatní svou přátelskostí, citlivostí, porozuměním a originalitou. Vyhovují vám spíše menší kolektivy, které jsou více osobnější a jste v nich schopen snadněji projevit sám sebe, neboť k úspěchu potřebujete podporu okolí. Kombinace výše zmíněného je vhodná pro obecně prospěšné aktivity a porozumění pro lidi. Je lépe se vyhýbat stresu, který vám neprospívá. Ze záporů se mohou projevovat především problémy se sebedůvěrou, kterou dosti zvyšuje kombinace šestky a čtyřky, dále přecitlivělost, bezohlednost či zahleděnost do sebe.

 

25. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Dvojka vám do života vnáší citlivost, laskavost, mírumilovnost a potřebu partnerského vztahu. Pětka posílená vlivem Uranu ve vás probouzí svobodomyslnost, nezávislost a velkou vnímavost. Součtová sedmička posiluje citlivost, pozorovací schopnosti a samozřejmě velkou touhu vše si vyzkoušet na vlastní kůži. Jste citlivá bytost, která je velmi vnímavá vůči podnětům svého okolí. Vstřebáváte nálady druhých a svými radary vše zaznamenáváte a nešetrnost druhých se vás velmi dotýká. Ač jste tedy člověk nadmíru volnomyšlenkářský, nezávislý a toužící po kontaktu s druhými, negativní vlivy vás mohou zahánět do občasné samoty a stažení se do sebe. Razíte si však cestu osobní zkušenosti a na rady druhých moc nedáte. Zpravidla reagujete na podněty prudce, máte neustále naspěch a k životu potřebujete výzvu, změnu a vzrušení. Negativně budíte dojem nestálosti, nerozhodnosti, roztěkanosti s náladovosti, podrážděnosti či obav ze změn. Naučte se udržovat rovnováhu mezi citem a rozumem.

 

26. Leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Datum narození poukazuje na kombinaci družnosti, intuice, originality, nezávislosti, citlivosti, laskavostí., harmonie, starostlivosti, síly, průraznosti, význačných vůdčích a organizačních schopností. Jste bystrý a intuitivní člověk a nic vám neunikne. Nechybí vám nadšení a nebojíte se vyslovit svůj názor. Díky své bystrosti a organizačním schopnostem jste schopen své skvělé nápady svérázným způsobem dovést ke zdárným cílům. Ač osmička posiluje vaši ctižádost a nezávislost, díky šestce jste schopen udržovat rovnováhu. Máte potřebu uchovávat si své vlastní soukromí. Kariéra a vztahy jsou pro vás důležité. V lásce jste chápavý, láskyplný a rád řešíte problémy druhých. Nesporně jste výkonný jedinec, který by však stejné výkony mohl požadovat Í od jiných, a tato srovnávací taktika by vám mohla komplikovat vztahy. Můžete trápit, ovládat či zastrašovat jiné, být náladový, přecitlivělý, agresivní nebo pomstychtivý.

 

27. leden. Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Kombinace intuice a citlivosti dvojky, pozorovací schopnosti citového čísla 7, moudrost, pevné zásady a poctivost součtové devítky a svobodomyslnost, nezávislost a originalita Uranu dodávají skvělé předpoklady pro uspokojení vaší touhy po úspěchu. Svou svrchovaností, otevřeností a odhodláním vyjádřit svůj názor jste oproštěn od vlivu společenských norem a vyšlapáváte tak nové stezky k dosažení cílů, i když mnohdy můžete na druhé působit poněkud

bezohledně. Na oplátku přijímáte ostatní takové, jací jsou. Nedosáhnete klidu, dokud své představy nenaplníte. Hnacím motorem je pro vás dokázat něco sám sobě. Vztahy jsou pro vás velmi důležité. Rád si však vychutnáváte samotu v rámci jistoty blízkého partnerství. Zklamání může vést k citovému uzavírání. Negativně se můžete uzavírat příliš do sebe, nebo naopak podléhat nestálosti, vrtkavosti a smyslovému pokušení. Pozor si dejte na váš sklon k závislosti či ke sebezničení.

 

28. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Spojení citlivosti, intuice, síly, schopností, ctižádosti, nezávislosti, nespoutanosti spolu s originalitou poukazuje na to, že jste člověk nezávislý, mající rád věci pod kontrolou, který se rozhoduje sám za sebe a snaží se uspět. Jste tolerantní k odlišným názorům druhých a jste průkopníkem nových hodnot a ideálů. Řídíte se prvně citem a pak rozumem, což vám dává dobré předpoklady být skvělým vyjednavačem, ale na druhou stranu můžete hned jednat a pak se nad situací zamýšlet, což vám do života občas přináší nejedno nedorozumění. Ve své podstatě však netoužíte vyvolávat svým jednáním konflikty. Máte potřebu žít partnerským životem. Velký význam má pro vás komunikace, i když byste mohl mít problém vyjádřit své hlubší city. Negativně se může projevit agresivita, zášť, hněv, nepřizpůsobivost, neústupnost či obtíž žít po boku jediného partnera.

 

29. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Čísla 2 a 9 spolu s Uranem velmi posilují vaši intuici. Je to potenciál pro téměř mimosmyslové vnímání. Součtová jedenáctka je vysoce senzitivní číslo. Výše zmíněná kombinace zdůrazňuje vaši citlivost, vnímavost, ale současně i zranitelnost. Máte velkou schopnost vcítit se do druhých lidí a nešetříte pomocí těm, kterým je jí třeba. Pokud se pro něco nadchnete, jste veden svými ideály a prudkou ctižádostí. Rychle vše chápete. Jste bystrý, pilný, snaživý, pracovitý, vytrvalý a houževnatý a jste schopen své nápady a inspiraci zužitkovat a současně podnítit k aktivitě i své okolí. Negativně máte tendenci vyvolávat nedorozumění. Pro vaše okolí jste možná dost nečitelná bytost. Své city uzavíráte hluboko v sobě a nesnažíte se vyložit svá stanoviska. Máte na druhé příliš velké nároky; ve vztazích se proto můžete cítit osamělý. Pozor byste si mel dát na výbušnost, hádavost, podrážděnost, nedůtklivost, ukvapenost, výstřednost a psychickou vyčerpanost.

 

30. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Tento den vám vkládá do vínku pronikavou bystrost, tvůrčí představivost, radikální názory a postoje. Jste silná a výrazná osobnost nesnášející průměrnost. Citově se nedáte ovlivnit. K problémům přistupujete s rozumovou úvahou a následně se rozhodujete. Díky vašim rychlým myšlenkovým pochodům se bezpečně a hbitě orientujete a podle toho domýšlíte a upravujete vaše rozhodnutí. Jdete si svou cestou a nenecháte se z ní snadno svést. Působíte dojmem vyrovnané sebejistoty. Můžete však projevovat i výstřednost a radikálnost. Ač si potrpíte na komunikaci a potřebujete si vyměňovat názory s druhými, negativně můžete svou přílišnou kritičností srážet druhé. Pozor si dejte na povrchnost, nesoustředěnost, nervozitu, konfliktnost, manipulaci s druhými, neschopnost omluvit se a nesoucitnost. V sexuální a citově oblasti je možná nevyrovnanost.

 

31. leden, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Uran

Vynikáte mentální bystrostí a vaše nápady a představivost jsou vskutku značné a originální. Jste schopen vše metodicky a organizačně uvést do praxe, což je kombinace vskutku skvělá. Navíc máte pevnou vůli, odpovědnost, ambice a snadno se nevzdáváte a nebojíte se práce. Přesně víte, co od života chcete, a podle toho si stanovujete cíle. Máte rád společnost a komunikace je pro vás velmi důležitá. Je však třeba zdůraznit, že patříte k lidem, kteří na sebe, ale i na druhé kladou velké nároky, kterým je mnohdy těžké dostát. Projevuje se zde i tendence k malé sebedůvěře, kterou však dokáže pozvednout podpora vašeho blízkého okolí. Vyvarovat byste se měl povrchnosti, nesvědomitosti, zlomyslnosti, panovačnosti, umíněnosti, zlostných výbuchů, uzavřenosti, pocitů osamělosti a následných depresí. Je třeba mírnit své vysoké nároky.