Jdi na obsah Jdi na menu
 


květen

26. 5. 2011

Květen

1. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste velmi vnímavý, bystrý a přímý jedinec, který se spoléhá sám na sebe. Shromažďujete fakta, ve kterých se rychle orientujete, a díky svému analytickému myšlení máte schopnost vše posoudit a správně se rozhodnout. Své tvořivosti využíváte k prosazení svých cílů a hledání nových možností, za kterými jdete cílevědomě, vytrvale a systematicky. Jste laskavý a rád pomáháte druhým. Dovedete ocenit krásu a milujete život a harmonické prostředí. Rád se uchýlíte do soukromí, abyste si srovnal myšlenky. Pozor si dejte na lpění na vlastních názorech, tvrdohlavost, panovačnost, podrážděnost, kritičnost, obtíže v komunikaci, sobeckost, žárlivost či lenost. Můžete jít nekompromisně za svými cíli a neohlížet se na druhé. Mohl byste se stát i nerozhodným a zmítat se mezi tím, co říká vaše intuice a co rozum, a následně se stát lehce ovladatelným.

 

2. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Patříte k silné vnímavým, bystrým, zvídavým, společenským a houževnatým jedincům. K životu potřebujete společnost druhého člověka. Váš pocit jistoty je závislý na mínění druhých a mnohdy stavíte zájmy ostatních lidí nad své vlastní. Vaše pohoda a psychická rovnováha jsou závislé na okolí. Nejste přímo vůdce, ale máte skvělé organizační a diplomatické schopnosti. Své cíle si dokážete logicky seřadit a vytrvale postupovat krok za krokem k jejich naplnění. Zpravidla jednáte přímo. Negativně můžete projevovat přílišnou tvrdohlavost, ambicióznost a panovačnost. Můžete druhé emocionálně vydírat či s nimi nějakým způsobem manipulovat. Ač máte cit pro komunikaci, dejte si pozor na občasné lpění na vašich názorech a představách, což by vám mohlo komplikovat vaše vztahy s ostatními- Mohl byste mít i sklon hromadit majetek ve snaze překonat pocity vlastní nedostatečnosti.

 

3. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste Činorodý, upřímný, vytrvalý, společenský, kreativní, šarmantní, nápaditý člověk s rychlým, zábavným a originálním myšlením. Máte rád úspěch. Obvykle se to, co chcete vykonat, nejdříve odehraje ve vaší mysli. Máte schopnost přesně a kriticky ocenit a zhodnotit každou situaci a vnášet do chaosu řád. K životu potřebujete změnu, neustálé mentální podněty a stále nové výzvy. Nechybí vám přímost, otevřenost, iniciativa, optimismus, zápal a odvaha bránit si své názory a postoje. Chcete po sobě zanechat stopu. V milostném vztahu chcete být nezávislým. Díky své chápavosti a rychlému úsudku můžete být velmi zranitelný. Negativně byste mohl plýtvat svou energií, být příliš roztěkaný a nervózní. Měl byste si dát pozor na zbytečné diskuse a diktátorské sklony především doma. Na škodu může být i možná žárlivost, kritičnost či vyčítavost.

 

4. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

V tento den se spojuje intelekt s praktičností, odpovědností, stálostí, solidností, soucitností, citovostí a vnímavostí. Jste Člověk, na kterého se druzí mohou spolehnout. Dokážete být dobrým a spolehlivým přítelem. V kritických situacích jste skvělý, nenecháte se vyvést z míry. Nevyhýbáte se zodpovědnosti a jste vždy po ruce, když je potřeba. V partnerství jste vášnivý, stálý a tolerantní. Partnera dokážete povzbuzovat a nebráníte mu v individuálním růstu. Umíte poskytnout dobrou radu druhým, pokud však není přijata, hluboce se vás to dotýká a umíte to dát důrazně najevo. S velkou pravděpodobnosti neoplýváte sebedůvěrou, k níž se budete muset v průběhu života dopracovat. V tomto případě si dejte pozor na ztrátu osobnosti až rezignací. Na druhé byste mohl působit i poněkud nepružně. Negativně můžete projevovat sklon k dominanci, sobeckosti, unáhleným rozhodnutím ČÍ melancholii.

 

5. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Dokážete jít neúnavně za svým a být velmi přesvědčivý a schopný ovlivnit ty, kteří vám mohou být nějak nápomocni, když toužíte něco nebo někoho získat. Jste přímý, otevřený pravdě, pokroku a změně. Máte odvahu a schopnost prosadit se, vytrvat v nastoupené cestě a jít si za svými ideály. Jste energický, odvážný, zásadový, zvídavý, samostatný, srdečný, veselý a pohotový. Jste rád svým pánem. Zpravidla máte jasno v tom, co chcete, a všechno musí být pro vás vždy možné. Rád komunikujete s druhými. Máte rád úspěch a ocenění. V kritických situacích by se mohla projevit náladovost, nedůtklivost, konfliktnost, tvrdohlavost a ješitnost. V rozrušení byste dokázal být hrubý a podrážděný. Snadno se můžete druhým odcizit. Mohl byste mít sklon vnucovat ostatním své názory. Pozor na záludnost a přílišnou dominanci ve vztazích. Máte v sobě vnitřní napětí a snadno propadáte stresu.

 

6. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Tento den vám do života přináší značnou dávku citlivosti, intuice, optimismu, velkorysosti, tolerance, odpovědností, ale i pozoruhodné organizační schopnosti, vytrvalost a notnou dávku bystrého intelektu. Umíte se jasně vyjadřovat a máte potřebu své zkušenosti předávat ostatním. Máte vytříbený vkus. Snadno uspějete v umělecké oblasti či v profesích, které vyžadují smířlivost. Pokud se jednou pro něco rozhodnete, dokážete se chopit i velmi obtížných úkolů. Máte velkou potřebu harmonie a důležité jsou pro vás vztahy, domov a rodina. Rád pociťujete, že někam patříte a máte někde své místo. Upřednostňujete týmovou práci. Dovedete být vysoce tvořivý. Ve vztahu byste se mohl projevovat majetnicky. Pozor na naivitu, neboť někdy nedokážete prohlédnout druhé lidi. Projevit se může i váhavost, nerozhodnost, nedostatečná pozornost vůči nebezpečí a rizikům či snaha volit cestu nejmenšího odporu.

 

7. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste velmi citlivý a vnímavý člověk se skvělým pozorovacím talentem, který si uvědomuje, že ke svým cílům musí dojít svou vlastní cestou. Učíte se a rostete na poznání, kterého se vám dostává prostřednictvím vašich citových vzestupů a pádů. Máte vysoké cíle a nikdy nemluvíte naplano. Dovedete dobře analyzovat vzniklý stav věcí. Oplýváte skvělými komunikačními schopnostmi a umíte druhé nadchnout pro své záměry. U druhých spíše hledáte sebe potvrzení než dobrou radu pro život. Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filosofického hledání a nechybí jí originalita, nezávislost a zájem o vše zvláštní a neobvyklé, což podporuje i Merkur. Současně jste i pesimista trpící úzkostí, a proto si dejte pozor, abyste se neuzavíral do sebe a nebloudil v kruhu. Projevit se může neklid, roztěkanost, citová zdrženlivost, odtažitost, sobeckost či tendence nepřemýšlet nad realizací plánů, bez rozmyslu je uskutečňovat a následně litovat.

 

8. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste aktivní, energický, rozhodný, sebevědomý, výkonný, inteligentní a bystrý člověk se silnou vůlí a velkou životní silou, která vám umožňuje odolávat zatěžkávacím zkouškám v životě. Systematicky, houževnatě a s plným nasazením sledujete své cíle. Díky vaším neustále novým myšlenkám a nápadům jste schopen své ambice naplnit, vytvořit něco trvalého a dosáhnout společenského uznání a postavení. Snadno si získáváte autoritu. Navíc máte dar přesvědčit ty, které potřebujete pro uskutečnění svých ctižádostivých plánů. Osmička však (od vás vyžaduje udržovat v rovnováze svou sílu, energií, city a moc. Vaše přesvědčení o pravdivosti vašich názorů a postojů může vést k arogantnímu jednání a vnucování vlastního přesvědčení jiným. Pozor si tedy dejte na tvrdohlavost, neústupnost, sobec-kost, egoismus a malé pochopení pro druhé.

 

9. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Odpovědnost, štědrost, tolerance, nezištnost, přizpůsobivost a schopnost porozumění jsou hlavními stránkami vašeho charakteru. Jste ochoten být aktivní a sledovat jen ty ideály, o kterých jste naprosto přesvědčen, že jsou správně. Pro velké věci se dokážete obětovat. Toužíte naplnit svůj ideál a být druhým užitečný. Pokud se domníváte, že sledujete tu správnou věc či ideu, jdete do toho s houževnatostí, odvahou, celou svou bytostí a oplýváte značnou vynalézavostí a vůdčími kvalitami. Hledáte hlubší smysl života. Pokud nenaleznete svou cestu a rovnováhu, můžete se stát intelektuálně či citově přelétavým tulákem. Můžete projevovat impulzivnost, hněvivost, snadnou vyprovokovatelnost, netolerantnost či sklon ke kousavým poznámkám. Pozor si dejte na vyčerpanost z přehnané odpovědnosti, nespavost a zneužívání své osoby druhými.

 

10. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Vyznačujete se společenskostí, zásadovostí, pracovitostí, houževnatostí, přátelskostí, komunikativností, logickým myšlením a vůdcovskými kvalitami. Máte silné vědomí vlastního Já. Jste inteligentní a nemáte strach se ozvat. Cílevědomě se zaměřujete na plnění vlastních ambicí. Odhodlaně odstraňujete všechny vzniklé překážky, svou energií vkládáte do vámi vytyčeného cíle a téměř nic vás nezastaví. Druzí se na vás mohou spolehnout. Poněkud vám chybí schopnost vcítit se do situace ostatních a máte sklon považovat podporu svých bližních za samozřejmost. Dejte si proto pozor na vaši neústupnost a citovou rezervovanost a uzavřenost, které by mnohdy mohly působit jako nadřazenost a odtažitost. Druzí by vás mohli špatně chápat, neboť nemáte schopnost podělit se s nimi o své pocity. Sám byste se tak mohl izolovat od lidí, které milujete.

 

11. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn

Máte v sobě tvůrčí potenciál, ctižádost spojenou s vytrvalostí; vnitrní sílu zůstat si věrný a schopnost zvládnout i ty nejtěžší úkoly. Nechybí vám smysl pro odpovědnost, trpělivost a spolehlivost. Projevovat můžete sklon k perfekcionalismu a autoritativnímu chování. Oplýváte jistou dávkou intuice a jste velmi vnímavý. V citové oblasti jste lehce zranitelný a máte blízko k tomu stáhnout se do své ulity, jakmile se objevují těžkosti. V citech jste obvykle zdrženlivý a nerad je dáváte na odiv. Musíte se naučit zacházet se svou nedůtklivostí konstruktivně. Milujete rolí ochránce a opatrovníka svých nejbližších a mohl byste být občas až přehnaně starostlivý. Z negativních vlastností by se mohla projevit umíněnost, tvrdohlavost, sobeckost, zranitelnost, přecitlivělost a sklon způsobovat nedorozumění či závislost na druhých. Pozor na výbuchy vzteku, povrchnost nebo snahu manipulovat s druhými.

 

12. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn

Oplýváte zdravým sebevědomím a většinou víte, co chcete. Jste spolehlivý, vytrvalý, houževnatý, usilovný, cílevědomý, bystrý, činorodý, profesionálně schopný, zvídavý, otevřený a zpravidla klidně rozvážný. Svou sílu shromažďujete vnitřní koncentrací. Vždy dokončíte to, do čeho jste se pustil. Stále vás něco pohání, neboť nesnášíte nečinnost. Jste typ myslitele a i nejtěžší problémy řešíte s obdivuhodnou lehkostí a nic neděláte nepromyšleně. Máte rád nezávislost, soulad a krásu. Jste velmi duševně čilý. Vaše přátelská povaha je vždy otevřena pomoci druhým. Nemáte rád, když vám někdo říká, že něco nedokážete. Mnohdy hledáte chyby spíše v ostatních než v sobě. Mohou se u vás projevovat pocity úzkosti a napětí. Pozor si dejte na tělesné vyčerpání, lhostejnost, uzavřenost, tvrdohlavost, žárlivost, majetnickost, jedovatost v řeči či skrývání emocí, neboť nerad odkrýváte své nitro před druhými.

 

13. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn

Jste velmi silná vůdci osobnost, projevující nezávislost, samostatnost, ctižádostivost, odpovědnost, vytrvalost, otevřenost a věrnost. Své plány sledujete houževnatě a s plným nasazením. Máte skvělé organizační schopnosti. Současně je ve vás i notná dávka citu, porozumění a intuice. Dokážete druhé inspirovat a nadchnout. Rád pracujete pro získání materiálních hodnot. Je ve vás nezlomná touha postupovat stále kupředu a dosáhnout moci, vlivu Či úcty a žádná překážka není dost velká, abyste si s ní nedokázal poradit. Vždy se spoléháte především na vlastní sílu než na podporu druhých. Ač milujete hluboce a z celého srdce a v podstatě jste romantická, věrná a stálá duše, negativně byste mohl mít problém se po citové stránce někomu skutečně oddat a necháváte si otevřená zadní vrátka. Projevit se může egoismus, nedůtklivost, puntičkářství, kritičnost, nostalgie a pocit, že nejste druhými pochopen.

 

14. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn

Jste svobodymilovný, vnímavý, intuitivní člověk s organizačními schopnostmi, spolehlivý, ambiciózní, tvořivý, vytrvalý, moudrý, inteligentní, plný nápadů a rozený podnikatel. Dokážete tvrdě pracovat, jít houževnatě za svými cíli, odhodlaně prosazovat své názory, uspět a vydělat peníze. Chcete co nejvíce využít nabízených příležitostí. Ve styku s lidmi jste zdvořilý. Rád komunikujete a máte podmanivý, vytříbený projev. Nechybí vám sociální cítění. Oplýváte nadšením a jste ohleduplný a pozorný, ale současně projevujete potřebu zařizovat si život po svém. Negativně byste mohl působit osamoceným dojmem s povahou diktátora. Těžce zapomínáte na křivdy, a když přijde váš čas, umíte zasáhnout na citlivém místě. Mohl byste se stát nepřístupným vůči požadavkům a pocitům okolí. Pozor na zbrklost, netrpělivost, nepřizpůsobivost, chybný odhad, nesprávné plánování a hmotné ztráty.

 

15. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn

Jste ambiciózní, aktivní a energická bytost. Máte kuráž a odvahu. Vzhledem k vaší tvořivé energii, bystrému duchu, vysokým měřítkům a perfekcionalistickým nárokům se vám zpravidla vždy podaří uspět. Jste nadaný jedinec a velkomyslný stratég, který dokáže druhé inspirovat, a díky vašemu soustředění a kázni můžete udělat mnohé nejen pro sebe, ale i pro druhé. Máte ve zvyku idealizovat si lidi bez ohledu na jejich skutečné vlastnosti a charakter. Můžete proto prožívat mnohá zklamání, jelikož ostatní nejsou ve vašich očích dost dokonalí, nebo naopak vaše ideály rychle vymizí v okamžiku zjištění charakterových vad. Negativně byste mohl tříštit energii, postrádat vytrvalost, nechat se snadno odradit a propadat netrpělivosti. Pozor na emocionální nevyrovnanost, bezohlednost, tvrdost, neústupnost a obviňování druhých.

 

16. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn

Máte vznešené ideály, pronikavý intelekt a touhu poznávat vše daleko hlouběji. Sršíte tvůrčí energií, tíhnete k perfekcionalismu a hledáte hlubší spojení se životem. Aktivně prosazujete svá přesvědčení. Jste ctižádostivý, společenský a dovedete na sebe převzít odpovědnost. Máte smysl pro obecné zájmy a harmonii. Ozýváte se proti netolerantnosti. Je ve vás ale jistý konflikt: chcete nezávislost, přejete si však klidnou a harmonickou rodinu a vlastní zkušenost je pro vás nejdůležitější. Budete si tedy muset najít partnera, který tyto protichůdnosti pochopí. Bude to asi složité, neboť i vy sám mnohdy nevíte, za čím se to občas vůbec ženete. Negativně se můžete cítit zatrpklý, zrazený, nepochopený, mít sebezničující sklony a pochybnosti o svých schopnostech. Můžete se stahovat do sebe a uzavírat se před ostatními, neboť máte strach z kritiky. Projevit se může sklon k provokování a exhibicionismu.

 

17. květen, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Saturn

Vyznačujete se tvůrčí silou, hloubavou myslí, představivostí, ideály, optimismem, velkou vnímavostí a citlivostí. Dokážete být ctižádostivý, výkonný, samostatný, zároveň však ústupný a účastný. Jste rozený vůdce. Máte skvělé pozorovací schopnosti, dobré logické myšlení, smysl pro realizaci vlastních plánů, touhu dobrat se kořenů věcí a nalézt jejich hlubší význam a příčiny. Nespokojíte se s pouhou dokonalou vnější slupkou. Vnitřní puzení k úspěchu spolu s kreativním potenciálem, pracovitostí a silnou vůlí vás zpravidla dovedou ke zdárnému uskutečnění vašich záměrů. Z negativních vlastností by se mohly projevit tvrdohlavost, panovačnost, netolerantnost, urážlivost či zlomyslnost. Nestrpíte odpor. Pozor na posedlost úspěchem či majetkem. Možná je snaha ovládat jiné, ale i vy sám můžete být druhými manipulován.

 

18. květen, Býk, Blíženci, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Saturn

Vynikáte organizačními schopnostmi, houževnatostí, cílevědomostí a silnou vůlí. Jste vyvážený, zdatný, moudrý a silný člověk, ochotný pomáhat druhým. Máte nesmírný mentální potenciál a jste velmi přemýšlivý. Umíte vyvinout nesmírné nasazení pří dosahování vašich záměrů. Ke kladům vám lze přičíst otevřenost, upřímnost a zásadovost. Navíc oplýváte osobním kouzlem a magnetismem. Toužíte po uznání a mohou u vás převažovat poněkud materialistické sklony. Jste rád, když vás někdo potřebuje, ale mohl byste mít potíže stanovit si hranice. Máte vyhraněné názory a chcete mít vždy pravdu. Měl byste méně kritizovat a snažit se druhé pochopit. Vaše zatvrzelost by vám zbytečně mohla komplikovat život. Pozor na negativní myšlení a náladovost, neboť jste velmi citlivý vůči tomu, co řeknou druzí. Ač váš vnější svět může vypadat skvěle, len vnitřní může být plný zmatků a potlačených obav.

 

19. květen, Býk, Blíženci, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Saturn

Jste člověk mající schopnost hlubokého porozumění a praktické moudrostí. Oplýváte velkou silou, elánem a neochvějnou vírou v sebe sama. Máte v sobě hodně tvůrčí energie a současně jste velmi vynalézavý a nápaditý. Jste velmi vnímavý vůči názorům ostatních, na něž se bud spoléháte, nebo je odmítáte. Umíte vyslechnout mínění ostatních, aniž byste se při tom cítil ohrožen či byl v obranném postavení nebo svou vůlí a myšlenkami klamal lidi kolem vás. Máte v sobě hodně vnitřní síly držet se pevně a vytrvale vytyčeného směru navzdory vyvstalým překážkám. Pokud potlačujete vlastní potřeby ve prospěch svých bližních, můžete projevovat mnohdy bouřlivý vztek, náladovost, nevyrovnanost, panovačnost, neústupnost, žárlivost, nesoudnost či litovat sám sebe.

 

20. květen, Býk, Blíženci, vládce Venuše, Merkur, vládce dekanu Saturn

Jste člověk oplývající citlivostí, laskavostí, otevřeností, trpělivostí a schopností vcítit se do druhých. V životě vám velmi pomáhá i skvělá intuice, která se umí spojit s vaší bystrou myslí. Jste člověk, který na jednu stranu hledá klid a harmonii, ale na druhou stranu je rád v pohybu, má mnoho zájmů a potřebuje stimuly. Ty vás popohánějí kupředu a uspokojují vaši zvídavost. Tato rozporuplnost ve vás může vyvolávat jistý vnitřní neklid. Pokud však dokážete udržet rovnováhu a do života vložíte houževnatost, disciplínu a kázeň, se svou touhou poznat nové a neprobádané oblasti můžete dosáhnout pozoruhodných výsledků a prosadit nové koncepce a myšlenky. Z negativních vlastností by se mohla projevit ztráta sebeovládání, zranitelnost, netrpělivost, nervozita, nerozhodnost či vnitřní nespokojenost. Pozor si dejte na stres, citovou konfrontaci, emocionální projevy a proměnlivost vašich názorů.

 

21. květen, Blíženci, Býk, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Merkur

Máte v sobě schopnost dosáhnout svých cílů, aniž byste se musel přespříliš prosazovat. Samotné číslo 21 mimo jiné poukazuje na klady, jako je čestnost, perfekcionalismus, poctivost, ctižádostivost, prozíravost či šikovnost, což jsou vlastnosti, které umějí podpořit i znamení Blíženců a Býka. Ve skrytu duše však toužíte po ocenění a úspěchu. Jste člověk společenský, s potřebou stýkat se s ostatními lidmi, neboť komunikace je pro vás velmi důležitá. Řídíte se instinktem a k životu přistupujete převážně pozitivně a s optimismem. Umění žít je vám vrozené. Do všeho se vrháte s nadšením a nikdy neděláte nic polovičatě. Pokud nedokážete sladit své intuitivní a senzitivní kvality s vaší nezávislostí a ctižádostivostí, mohl byste mít sklony k hádavosti, netrpělivosti, vnitřní frustraci či úzkostlivosti. Dovedete zranit slovem. Pozor na střídání nálad a emocí a na vyvolávání sporů.

 

22. květen, Blíženci, Býk, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste člověk se zvýšenou intuicí a citlivostí a současně jste praktický a realistický. Máte dobré organizační schopnosti a nechybí vám zodpovědnost, spolehlivost, metodičnost a umění ovládat se. Snadno provádíte praktická rozhodnutí. V povolání jste přesný a výkonný. Zpravidla se zaměříte na jednu problematiku, které věnujete své úsilí a snažíte se do ní proniknout. Usilujete se zasazovat o to, co má význam i pro ostatní. Důležitou roli pro vás hrají práce, domov, partner a materiální zajištění. Patříte k těm lidem, kteří se dokáží ponořit se do své práce. Ke spokojenému rodinnému životu tedy potřebujete partnera, který bude mít pro vaši práci pochopení. Odměnou mu bude vaše laskavost a ochranitelská péče. Z negativních vlastností se mohou projevit sobeckost, majetnické sklony, roztržitost, přecitlivělost, neústupnost, umíněnost, nečestnost, nedůtklivost, ale i krutost.

 

23. květen, Blíženci, Býk, vládce Merkur, Venuše, vládce dekanu Merkur

Patříte k lidem podnikavým, nadaným, samostatným, upřímným a otevřeným, s duševní čilostí a rychlou schopností úsudku. Oplýváte šarmem, mnoha skvělými nápady a myšlenkami. Rutina pro vás nebude to pravé. Nesnášíte omezování a toužíte po volnosti. Jste obratný v jednání s lidmi a snadno se vyjadřujete. Komunikujete věcně, s vtipem a stylem. Snadno k sobě přitahujete ostatní, což vás předurčuje k úspěchu v oblastech mezilidských vztahů. Jste zvídavý jedinec, který touží po poznání a nenechá se odradit překážkami. Pokud tedy nebudete plýtvat svou energií a přespříliš riskovat, máte šanci svých vytyčených cílů dozajista dosáhnout. K záporům vám lze připsat přílišnou kritičnost, ale jste i nejhorší kritik sebe sama. Pozor si dejte na potlačování citů, sobeckost, necitelně reakce, náladovost, nestálost, impulzivnost a přehánění. Těžko se s vámi jedná o věcech, které neodpovídají vaší představě.

 

24. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Oplýváte velkou představivostí, zvídavostí, ale i praktickými a organizačními schopnostmi a pevnou vůlí. Dokážete se systematicky a konstruktivně pustit do vytyčeného záměru a usilujete o jeho dokončení. Jste člověk společenský a přátelský. Rád sdílíte své myšlenky s druhými lidmi. Navíc dokážete inspirovat ostatní a vtáhnout je do záležitostí, které sledujete, nebo jim jen dáte správný podnět k nějaké jejich činnosti. Máte dobré srdce a snažíte se najít dohodu a vše vyjednat k uspokojení všech. Přímým konfrontacím se pokud možno vyhýbáte. Díky vašemu skvělému komunikačnímu talentu se vám to zpravidla daří. Mějte však na paměti, že ne všichni jsou vždy ochotni sdílet vaše postoje, a vnucovat ostatním svá stanoviska může přinášet komplikace do vztahů. Následně můžete nevhodně projevovat svou nespokojenost či může docházet k tvrdému boji ve vaší psychice, což vede k náladovosti a rozmrzelosti.

 

25. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Jste člověk, který si v životě musí všechno vyzkoušet sám. Potřebujete změnu, výzvy, vzrušení bojovat za něco. Jste obdařen přitažlivou lehkostí a rád se s ostatními dělíte o pravdy, o nichž vás poučila vaše zkušenost. Máte dobré logické a analytické myšlení, pozorovací schopnosti a smysl pro detail. V jádru jste člověk skromný, nenáročný, mírumilovný a laskavý. Máte vysoké morální zásady a nešetrnost druhých se vás velmi dotýká. Hledáte vnitřní soulad mezi rozporuplnými hodnotami a myšlenkami. V citech se můžete obávat zrady a bolesti, a navíc je hodně filtrujete přes rozum, což vás ochuzuje o opravdové spojení s ostatními. Odhalit svou citlivost a zranitelnost bude pro vás úkol obtížný, nikoliv však nemožný. Z negativních vlastností se mohou projevit netýkavost, nedůvěřivost, náladovost, nestálost, roztěkanost, vzdorovitost či podrážděnost.

 

26. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Jste silná, cílevědomá, inteligentní osobnost s organizačními schopnostmi, která své vlastnosti dokáže dobře využít jak v podnikání, tak i v soukromém životě. Důležité je pro vás ocenění a projevené uznání. Nerad se podřizujete autoritě. Máte v sobě hodně houževnatosti a nechybí vám i pevná vůle. Jste rozumný a senzitivní člověk, schopný přizpůsobit se aktuálním požadavkům. Rád pomáháte druhým, ale je ve vás i sklon nějakým způsobem je ovládat. Činíte tak zpravidla bez povýšenosti. Vaší výhodou, ale i záporem je vaše nečitelnost, neboť nerad dáváte nahlédnout do svého nitra a na odiv vystavujete poněkud nečitelný výraz. Pociťujete potřebu uchovávat si své soukromí. To vám může činit potíže především v citové oblasti, kde je třeba vyladit se na skutečné city a potřeby a naučit se je i vyjádřit. Pozor si dejte na vnitřní emocionální napětí, které je třeba se naučit konstruktivně uvolňovat.

 

27. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Působíte sebejistě a máte vrozené charisma. Ostatní přitahujete imponujícími myšlenkami a názory, které jsou mnohdy nadčasové. Jste energický, nezávislý, vnímavý a intuitivní jedinec s dobře vyvinutými pozorovacími schopnostmi. Máte tendencí brát život příliš vážně. Jste hnán touhou být prospěšný jiným. Přijímáte povinnosti a funkce, když jsou vám nabídnuty, avšak sám o ně neusilujete. Máte pocit odpovědnosti. Svěřené úkoly a povinnosti berete velmi vážně. Dokážete se na ně plně koncentrovat a plnit je zodpovědně. V citech byste se mohl soustřeďovat více na rozum. K tomu, co chcete sdělit, užíváte více slov, než je nutné; ztrácíte tak kontakt s tím, co skutečně cítíte. Nerad se odhalujete, dokonce Í sám před sebou. Ač jste společenský člověk, v citové oblasti byste se mohl občas cítit jako poustevník. Pokud v citech opustíte rozumový postup, dozajista Í zde najdete naplnění.

 

28. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Jste osoba nezávislá, soběstačná, ambiciózní, dynamická, bystrá a snažící se uspět. Uvědomujete si, že v sobě máte dost síly a energie, abyste zvládl jakékoli problémy, které vám vstoupí do cesty. Rychle se rozhodujete a především se rád rozhodujete sám za sebe. Vaše vrozená autorita vám snadno získává respekt u přátel, rodiny a všeobecně u všech lidí, se kterými přicházíte do kontaktu. Máte pravděpodobně hodné přátel a známostí a zájem o všechno nové a pokrokové. Ač se řídíte rozumem, nechybí vám Í značná dávka intuice, což vám napomáhá při uskutečňování vašich záměrů. V hloubi svého srdce jste mírumilovný a citlivý člověk, který však nesnáší omezení a občas projevuje svou tvrdohlavost. Pozor na sklony k přílišné dominanci, konfliktnosti, impulzivnosti, neústupnosti, urážlivosti či sekýrování druhých. Projevem svých negativních vlastností se můžete od druhých izolovat a trpět osamělostí.

 

29. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Cítíte inspiraci, ale současné jste sám inspirací pro druhé a přitahujete je svým přirozeným kouzlem osobnosti. Těší vás mít mnoho kontaktů, které snadno a bez problémů navazujete. Máte bystré logické uvažování a vysoké nároky na druhé. Pokud se vám podaří nalézt smysluplný cíl svého života, projevujete značnou vitalitu, tvořivost, duchapřítomnost a vytrvalost, se kterou svůj vytyčený záměr sledujete. Disponujete silnou vnitřní vůlí. Většinou rozum a vůle zvítězí nad citem. Jste si velmi vědom sám sebe a neustále zkoumáte, co si o vás myslí druzí nebo co k vám cítí. Máte-li pocit, že vás druzí utiskují, zaujímáte obranný postoj. Negativně máte potřebu sobě a druhým neustále něco dokazovat. Projevit můžete nejistotu, ukvapenost, vychytralost, lhostejnost, hádavost či manipulaci s druhými. Vaše nestálost vám může komplikovat partnerské vztahy.

 

30. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Patříte k jedincům s tvůrčí představivostí, velkou zvídavostí, pronikavou bystrostí, duševní činorodostí, mnohostranným nadáním, rychlou schopností úsudku a širokým rozhledem. |\te společenský, činorodý a přizpůsobivý. Máte osobní kouzlo. i schopnost vycházet s druhými. K životu potřebujete komunikaci. Umíte hovořit s jedinečnou vnímavostí a zacílením na ty, ke kterým se obracíte. Stojíte si za svými názory a nebojíte se je hájit. K rozhodování používáte více svůj rozum než cit. Mohl byste být nadměrně kritický a zneužívat svých předností pro získání toho, čeho chcete dosáhnout. Projevit můžete sklon k sobeckosti, egoismu, manipulaci s druhými, nesoucitnosti, povrchnosti a nesoustředěnosti. Pozor si dejte na mrhání vlastní energii a nedokončování záměrů. Nemáte rád nudu a potřebujete změnu. V běhu svých myšlenek zapomínáte na nejbližší.

 

31. květen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Merkur

Slučujete v sobě značnou představivost, bystrost, velkorysost, nezávislost, praktičnost, schopnost zdravé analýzy, přímost a pevnou vůli. Oplýváte spoustou nápadů, které dokážete realizovat i díky svým organizačním schopnostem, metodičnosti a ctižádosti. Jste schopen uspět a projevit svou individualitu. Pokud do života vložíte trpělivost a důkladnost, svou praktickou tvořivostí nabýváte stále větší jistoty. Víte, co chcete, a nejraději si pravidla stanovujete sám, neboť omezení druhými ve vás vzbuzuje pocit svázanosti. Ale i vy sám se někdy brzdíte přílišnými pochybnostmi o sobě a přípravu k nějakému činu nadměrně přeháníte. Jste rád, když vše běží bez problémů a s úžasnou rychlostí. Pozor si tedy dejte na netrpělivost, nesoustředěnost, povrchnost a neschopnost dotahovat věci do konce. Mohl byste následně zažívat více začátků než dokončení. Dokážete být sarkastický a panovačný.