Jdi na obsah Jdi na menu
 


duben

26. 5. 2011

Duben

1. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Symbol Slunce je v tomto dni zvýrazněn, neboť je nejen vládcem dekanu, ale i v numerologii je tato planeta přirazena k jedničce. Vyzařuje z vás velké sebevědomí, energie, odvaha a síla. Máte příjemné vystupování. Chováte se důstojně, sebejistě, přesvědčivě, uvážlivě a vzbuzujete autoritu, obdiv a důvěru druhých. Jste nezávislý a rád se sám rozhodujete. Nerad se držíte přesně stanovených předpisů. Vyjadřujete se jasně a přímo a nesnažíte se nic utajovat. K vašim kladům lze dále přičíst ctižádostivost, vytrvalost, spolehlivost, odpovědnost, velkorysost, rozhodnost a optimismus. Vaše snaha uspět může vést k přílišné touze po moci, namyšlenosti, povýšenosti, aroganci a sebepřeceňování. V honbě za sebeuplatněním nevidíte ostatní, špatně snášíte nadvládu druhých. Při neúspěchu můžete propadat pesimismu a depresím. Problémy vás čekají na polí partnerských vztahů.

 

2. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

V pozitivním smyslu jste osobnost, která si svým příjemným, uvážlivým a přesvědčivým vystupováním snadno získává autoritu, uznání a obdiv ostatních. Jste Člověk velkorysý, společenský, podnikavý a svým diplomatickým umem, intuicí, organizačními schopnostmi a ctižádostí umíte dosáhnout svých citů; být viděn a oceněn. Útěchu v nepřízni života nalézáte ve vztazích, které jsou pro vás velmi důležité. Jako milenec jste velmi galantní a pozorný. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že předností dvojky (značná citlivost a ohleduplnost) neladí s charakterem ostatních prvků, kterým tyto klady nejsou až tak vlastní. Negativně byste mohl být snadno zranitelný, nerozhodný, hádavý, netrpělivý, nerozvážný, málo přesvědčivý ve svém konání a neschopný kompromisů. Vůči druhým se můžete chovat necitlivě; váš citový život by se mohl stát až přespříliš bouřlivý.

 

3. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Jste velmi společenský, příjemný, čitelný, optimisticky laděný a rád se obklopujete přáteli. Patříte k bytostem velmi tvořivým, činorodým, iniciativním, nezávislým, otevřeným, upřímným, přímým a plným nápadů. Chcete být viděn a zanechat za sebou nějakou stopu. Umíte jít za svým cílem a nemáte strach lišit se. Jste schopen nakazit druhé svým životním nadšením. Nechybí vám vášnivost, odvaha, ambicióznost a bojovný temperament. Svou neohrožeností, statečností, dravostí a flexibilitou máte předpoklady prosadit se. Negativně byste se mohl stát agresivním, necitlivým, roztěkaným, tříštit svou energii a nedotahovat věci do konce; hnát se za slávou a popularitou. Můžete být příliš samolibý, pedantský, utápět se v přehnané pýše nebo se snažit utiskovat druhé. Pro city druhých nemáte pochopení a zaměřujete se přespříliš na sebe. Jste vznětlivý a dokážete ublížit slovem.

 

4. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Energii a elán Berana a Marsu dokážete díky čtyřce zasadit do pevného rámce a soustředěně ho nasměrovat na své ideje. Jste přesný v tom, co děláte, umíte se ovládat, podnikat, organizovat, velet i řídit a jste si vědom všech svých kvalit, což jsou předpoklady k dosažení úspěchu. Dokážete se zapálit pro věc a s překážkami se vypořádáte rychle. Nemáte příliš smysl pro humor, především pokud je směřován vůči vaší osobě. Sám se vyznačujete přímostí, otevřeností a čestností. Své city však nedáváte příliš najevo a v tomto směru byste se mohl setkat s problémy. Možná jen chcete, aby vše šlo podle vašich představ. Pozor na sobeckost. Negativně by se vaše vytrvalost mohla změnit v zatvrzelost, nekompromisnost, vzpurnost a ve vnucování vaší vůle druhým. Můžete se ve svém chování stát útočným. Vnitřní nejistota vás může vést k honbě za získáním úspěchu, majetku, ocenění a k přepracování.

 

5. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Chcete být svým vlastním pánem, nikým neomezován a neorganizován. Dokážete se ovládat. Jste čestný, přímý, velkorysý a odmítáte kompromisy. Přistoupíte na názory jen těch lidí, kterých si vážíte. Nesnášíte nadřazenost a majetnické chování. Jste otevřený změnám, pokroku, pravdě a všem novým podnětům. Jste činorodý člověk se širokým intelektuálním záběrem, který sleduje své představy. Když toužíte někoho nebo něco získat, jdete si neúnavně za svým. Umíte být velmi přesvědčivý a snadno získáte druhé ke svým záměrům. Potřebujete uspokojit vaše morální hodnoty, abyste nalezl smysl pro povinnost. Máte potřebu být užitečný a obětovat se, ale jen v podmínkách, které si sám stanovíte. Mohl byste postrádat vytrvalost a vaše vznětlivost a impulzivnost vám také mohou být na škodu. Projevit se může malá vnímavost vůči potřebám druhých. Pozor na vnucování svých názorů ostatním.

 

6. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Jste štědrý, společenský, šarmantní, velmi tvůrčí, všestranně nadaný a spontánní jedinec. Máte potřebu žít pro druhé a snadno si získáváte přátele. Láska a rodina jsou pro vás hnacím motorem. Snadno se zamilujete, ale zamilovanost by mohla trvat jen krátce, ač i přesto dozajista půjde o lásku hlubokou a intenzivní. Pro dosažení vlastní vyrovnanosti si potřebujete vytvořit vědomí vlastní ceny a uvést své představy na pravou míru a následně do nich vkládat svou energii. Negativně by se u vás mohla projevit jistá nevypočitatelnost, kdy z přecitlivělosti snadno přejdete od něžností k výbuchům vzteku či z nadšení do smutku a melancholie. Dále by mohla vystoupit nestálost, povrchnost, posedlost, vznětlivost, pomstychtivost, necitlivost, sobeckost, snaha uspokojovat pouze své potřeby, nadměrná touha po luxusu, lenost, žárlivost, nadřazenost či nereálná očekávání od druhých.

 

7. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Nezávislost se odráží jak ve vašem charakteru, tak i ve vašem jednání s lidmi. Chcete vše poznat a sám pochopit na vlastní kůži. Není snadné vás ovlivnit v tom, co děláte. Jste člověk se skvěle vyvinutými pozorovacími schopnostmi, kterému nic neunikne, a každý detail má pro vás velký význam. V práci projevujete svědomitost, pracovitost a nepodléháte náladám. Chcete uspět a stanovujete si přesné cíle. Jdete za nimi přímo a většinou úspěšně. Současně však nezapomínáte na lidi kolem, kteří vás na této pouti doprovázejí, a jste k nim velmi štědrý. Jste nerad sám, a proto se snadněji můžete stát závislým. V citovém životě tedy pozor na krajnosti a nestabilitu, neboť máte velkou potřebu být milován. K vašim záporům by mohla náležet nervozita, neklid, náladovost, výbušnost v chování, uzavřenost, osamělost, sklon k melancholii, sobectví či nevnímání druhého. Pozor na jednání bez rozmyslu, pochybnosti, podléhání iluzím a falešným představám.

 

8. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Jste velmi silná osobnost, schopná čelit všem obtížím života. Většinou se umíte skvěle ovládat. Nechybí vám bojovnost, ne-bojácnost, statečnost a smělost. Překážky v životě chápete jako příležitost k jejich odstranění. Své záměry plánujete s přesvědčením, že uspějete. Oplýváte výjimečným odhodláním a odvahou všechno dostat, dokázat a zvítězit. Ke kladům vám lze přičíst přímočarost a upřímnost. Nerad si přiznáváte porážku. Vůči svým blízkým jste velkorysý, Štědrý a usilujete o to, aby byli Šťastní. Pokud v životě dokážete udržet stabilitu a vyváženost, není pochyb, že dosáhnete svých cílů. Negativně můžete potlačovat své city, chovat se chladně, bez soucitu či žárlivě. Na škodu může být i přílišná ambicióznost a sklon k materialismu. Můžete být velmi kritický a neustále v opozici. Pozor na předrážděnost, netolerantnost a vznětlivost. Do popředí může vystoupit krutost nejen vůči druhým, ale i vůči sobě samotnému.

 

9. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Toužíte švů] život prožít intenzivně. Máte tendencí upínat se k nějakému snu a usilovat o jeho dosažení. Díky energii, kterou vám poskytuje Mars, máte předpoklady své ideály dovést do zdárného cíle, pokud však do života vložíte notnou dávku realismu. Nesnášíte omezení a odpor a máte odvahu říci, co si myslíte. Jste jedinec laskavý, přátelský, upřímný, přímý, odpovědný, originální, vynalézavý, cílevědomý, velmi citově založený a vnímavý vůči atmosféře kolem sebe. Nikdy neodmítnete žádost o pomoc. Dokážete čelit obtížným situacím. Vynakládáte dosti energie na získání sympatií a obdivu. K negativním vlastnostem patří nedůtklivost, neboť vše berete příliš vážně. Snadno se necháte vyprovokovat. Pozor si dejte na neklid, impulzivnost, vzteklost, netolerantnost, arogantnost,nnamyšlenost, nevhodnou výbojnost, snobismus či bezhlavé riskování.

 

10. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Slunce

Berete život, jak přichází, s radostí se přizpůsobujete změnám a odhodlaně se pouštíte do zdolávání překážek a dosahování vašich vytyčených cílů. Jste neustále v pohybu. Máte sklony k vůdcovství, neboť dobře dokážete prosazovat své cíle a zájmy. Je ve vás touha po dobrodružství a jste schopen poradit si v každé situaci, jste spontánní, pohotový, nezávislý, soběstačný, hrdý, pracovitý, zásadový a sebevědomý. Umíte chytit štěstí za pačesy. Nechybí vám dobrodružnost, smělost, odvaha, důvtip, zvídavost, tvořivost a především všestrannost. Negativně můžete projevit roztěkanost, unáhlenost, nadřazenost, odtažitost, neústupnost, nezodpovědnost, přílišnou bezstarostnost či dětinskost. Můžete být tak trochu hráč, hazardér, bohém, povrchní zahaleč či úzkostlivý zbabělec.

 

11. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter

Jste jedinec mající vysoké ambice, sílu, velkou ctižádost a vědomí vlastní důležitosti a důvěry. K dobru vám lze přičíst optimismus, podnikavost, odvahu, rozhodnost, činorodost, tvořivost, silnou intuici, vnímavost, nekonvenčnost, originálnost, otevřenost či hledání pravdy ve prospěch lidstva. Jste výjimečná osobnost, která dokáže strhnout ostatní a přesvědčit je o správnosti svého smělého plánu. Toužíte po volnosti a svobodě. Máte potřebu být obdivován. Snadno podléháte lásce na první pohled. Negativně byste si měl dávat pozor, aby vaším činům nechyběl realismus a rovnováha; následně by ve vašem životě mohla převážit předrážděnost, nesnášenlivost, netrpělivost, impulzivnost, nervozita, fanatismus či příliš autoritativní a rázné postoje, kterými vnucujete svou vůli ostatním. Zdá se, že pro vaši spokojenost bude nutné naplnit alespoň některou z vašich představ.

 

12. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter

Máte potřebu být užitečný, překonat sám sebe a neustále se zdokonalovat. Patříte k všestranným, bystrým, činorodým a profesionálně zdatným jedincům. Jste člověk vnímavý, štědrý, obětavý, ochotný pomoci, plný ideálů a snadno se necháte nadchnout pro správnou věc. K vašim kladům patří schopnost vyjádřit se; můžete tak své ideje předávat dále. Je pro vás důležité cítit se užitečným a vědět, že si okolí váží vaší práce, obětavostí a odříkání. Kladete hodné vysoké nároky nejen na sebe, ale Í na lidi kolem. Možná ve vašem případě nebude na škodu zabývat se více vlastními problémy než problémy těch druhých. Negativně byste se mohl stát přecitlivělým fantastou a zaslepeným snílkem, který bude až přespříliš obětavý, nepraktický a podléhající iluzím. Pozor si dejte na lhostejnost, impulzivnost, tvrdohlavost či mstivost. Přespříliš energie můžete vkládat do svých ideálů a zapomínat na ty nejbližší. Chyby byste mohl hledat jen v druhých.

 

13. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter

Věříte ve své ideje a zpravidla si je stavíte na pevných, realistických a praktických základech. Jdete za nimi s plným nasazením a houževnatostí. Jste připraven podstoupit radikální a definitivní změny, pokud jste přesvědčen o správnosti svého konání. V takovém případě se dokážete odpoutat od všeho starého a rozhodně následovat nové plány. V činech za sledováním vašich cílů projevujete odhodlanost, vytrvalost, rozhodnost, nesmlouvavost a nepoddajnost. U druhých oceňujete rozhodnost a přímost. Nemáte rád vytáčky a věci nazýváte pravými jmény. Pokud vám okolí nevychází vstříc, můžete to považovat za urážku a chovat se odtažitě, rozčarovaně, sklíčeně, lhostejně či skepticky. K vašim záporům by mohl náležet přílišný pesimismus, nedůvěřivost, nespravedlnost, urážlivost, nedůtklivost, zatrpklost, nerozhodnost, nedůvěra v sebe sama Či mylné posuzování lidí. Váš styl prosazování může druhé odrazovat. Pozor tedy na vaše mnohdy vyhraněné názory.

 

14. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter

Rád se bavíte, užíváte si života a zařizujete si jej podle svých představ. Jste bystrý, vnímavý a otevřený novým poznáním. Vadí vám, když vám někdo organizuje život, neboť máte v sobě vnitřní touhu po svobodě. Ke spokojeností potřebujete změnu a neustále nové podněty, což přispívá k vašemu zájmu o cestování, poznávání nových zemí a kultur. V práci jste vytrvalý, ambiciózní, zvídavý a plný nápadů. Dovedete tvrdě pracovat, vydělat peníze a k dobru vám lze připsat houževnatost a vůdcovské a organizační schopnosti. Umíte využít nabízených příležitostí. Upřednostňujete svou vlastní cestu a často byste mohl vnucovat své názory ostatním. Nerad přistupujete na kompromisy, neboť se tím cítíte svázán. Mnohdy utíkáte před řešením svých problémů. Pozor si dejte na zbrklost, chybný odhad a nesprávné plánování, neboť byste tak mohl zahazovat dobré příležitosti.

 

15. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter

V práci jste ambiciózní, aktivní a energický. Své ideje tvrdošíjně prosazujete. Zájem okolí a nové podněty vám dodávají chuť do života. Jste nepřehlédnutelná osobnost, která dokáže druhé nadchnout, poblouznit či si je podmanit. Chcete žít co nejintenzivněji. Do všeho jdete tělem i duší a bez citového zaujetí neuskutečníte žádný ze svých vytyčených záměrů. Rodina je pro vás důležitá, ale na druhou stranu můžete inklinovat k nevázanému životu a upřednostňovat volnost. V citech jste velmi vášnivý, a pozor tedy na extrémy a emocionální nevyrovnanost a bezstarostnou nezodpovědnost. Nový cit vždy přijde vhod, aby nahradil ten bývalý jste vnímavý, citlivý a dokážete ocenit krásu. Můžete jednat podrážděně, vznětlivě, žárlivě a sobecky či obviňovat druhé, pokud se vám nedaří získat si je.

 

16. duben, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Jupiter

Jste člověk společenský, s touhou uspět. Nebojíte se převzít odpovědnost. Vystavujete na odiv své schopnosti a vždy odpovídáte na výzvy, které uspokojují vaši ctižádost a mohou vám zajistit ocenění. Ke kladům vám lze přičíst odvahu, hrdost, ne-bojácnost a obezřetnost. Máte jasný názor na to, co je v životě dobré a co špatné, a ozýváte se proti netoleranci. Vaše intuice a pozorovací schopnosti jsou skvělé. Ač si často neoblomně stojíte za svými názory, umíte ostatní přimět k tomu, aby stáli na vaší straně. Touha po úspěchu vás může dovést ke krajnostem, přehmatům, stresovým situacím, přemrštěným cílům a vysokým nárokům, které nejste schopen naplnit. Mnohdy na druhé můžete působit povýšeně, nadutě či sobecky. Pozor si dejte na přílišnou zahleděnost do sebe a emocionální nevyrovnanost. Pokud možno se vyhýbejte provokování druhých, neboť nerad přijímáte jejich názory.

 

17. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter

Číslo 17 znamená naději, štěstí, tvůrčí sílu a představivost. Ty vlastnosti představuje i Jupiter, a tudíž se tyto klady násobí. Stejně tak nabývá na síle citlivost a něžnost čísla 17 podporovaná Venuší. Jste společenský jedinec a přátelství je pro vás důležité. Duší jste romantik, kterému nechybí značná dávka optimismu, a bezesporu máte mnoho ideálů, které toužíte naplnit. Díky energii Marsu a součtové osmičce na to rozhodně máte, neboť tyto komponenty vám dodávají na síle, odvaze, ctižádosti, bystrosti, pracovitosti a smyslu pro realizaci plánů. Patříte k lidem soucitným, něžným, láskyplným, velkodušným a umíte druhé okouzlit a udělat na ně dojem. Navíc máte skvělé pozorovací schopnosti. Ve vztazích by se mohla projevit náchylnost k dramatickým citovým projevům. Pozor na panovačnost, netolerantnost, tvrdohlavost, egoismus či posedlost úspěchem, který sice může být prudký, ale následné neúspěchy vedou k úzkostem a zhroucení.

 

18. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter

Jste člověk, který neustále usiluje o poznání nového. Nesnášíte nudu a vzhledem k vysoké hladině mentální energie je pro vaši vnitřní spokojenost nutné, abyste byl neustále něčím zaměstnán, měl o čem přemýšlet či mohl něco analyzovat. Jste tvořivý jedinec s velkou představivostí a vysokými ideály, které jste schopen uvést praktickým způsobem do života. Nedokážete odříct nikomu pomoc a relativně dobře umíte sladit svou profesi s rodinným životem. Rodinné zázemí je pro vás velmi důležité a ve vztazích patříte k vášnivým a hluboce citlivým partnerům. K vašim záporům patří to, že máte vysoké nároky nejen na sebe, ale i na druhé; vaše ideály mohou být mnohdy nerealistické a nedosažitelné, z čehož může následně plynout náladovost, nesolidnost, výbušnost, nečinnost a ztráta motivace. Pozor na nestálost a plýtvání energií.

 

19. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter

Jste jedinec cílevědomý a ctižádostivý, který rád vidí výsledky svého úsilí. Máte vysoké ideály a svou houževnatostí a vytrvalostí se je snažíte naplnit. Jste tak trochu průkopníkem ve vámi zvoleném oboru, neboť často rád uplatňujete své osobní metody, které považujete za ty jediné správné. Jste přímý a totéž očekáváte od druhých. Vaše víra v sebe sama vám velmi napomáhá ve vašem úsilí dosáhnout vytyčených cílů. Máte štědré srdce a těší vás Štěstí blízkých, které citlivě vnímáte. Jste člověk, který přespříliš lpí na svých požadavcích a názorech a tvrdošíjně si jde za svými cíli, což může vést k nezávislosti a originálnosti, ale někdy i k osamocení, litování sebe sama, nedostatku sebedůvěry či k přecitlivělé nedůtklivosti. Mnohdy reagujete emotivně a propadáte nekontrolovatelnému jednání. Pozor na nadřazenost, panovačnost, tvrdohlavost a přílišnou kritičnost.

 

20. duben, Beran, Býk, vládce Mars, Venuše, vládce dekanu Jupiter

Máte velmi dobře vyvinutou intuici, vynalézavého ducha a vždy nacházíte originální řešení svých problémů. Svou spontánností, nadšením, nápaditostí a organizačními schopnostmi snadno dokážete upoutat a vzbudit pozornost. Nečiní vám obtíže hovořit k většímu počtu lidí. Společenské vztahy, publikum či předvádění se na veřejnosti vám přinášejí uspokojení. Pokud se vám vsak nedostává kladné odezvy, snadno ztrácíte sebevědomí, nebo naopak kritiku odmítáte. Obojí jednání vede k nerozhodnosti, k únikům z reality a k neschopnosti přijmout reálný stav věcí. Potřebujete podporu a uznání. Hledáte harmonii a vztahy, láska a něha mají ve vašem životě významné místo, neboť samotu snášíte těžce. Snadno podléháte lichotkám a lehce se urazíte. Pozor si dejte na snahu ovládat či manipulovat s druhými, netolerantnost, předrážděnost Či ztrátu sebeovládání.

 

21. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše

Patříte k jedincům společenským, tvořivým a tolerantním. Komunikace a styk s ostatními lidmi zaujímají ve vašem životě význačnou roli. Řídíte se instinktem, umíte se prosadit a snažíte se věci dotahovat do konce. Máte rád úspěch, bez snahy se vyvyšovat či si na něco hrát, a jste neustále otevřen novým výzvám. Realisticky dokážete zhodnotit stav věcí a svou vytrvalostí, usilovností, výkonností a disciplínou jste schopen zdárně dojít ke svým vytyčeným cílům. Na své cestě jste ochoten pomáhat jiným lidem a současně je motivovat a povzbuzovat. K vašim negativním vlastnostem by mohla náležet přílišná kritičnost a v mnohých případech dovedete druhé slovně zranit. Dále by se mohl projevit snobismus, rozhazovačnost, kariérismus či sklon k extrémům a smyslovým požitkům.

 

22. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše

Číslo 22 má v sobě velkou dávku citlivostí, laskavosti, harmonie, porozumění, přátelskosti a schopnosti dávat a přijímat, kterou současně posiluje i Venuše. Součtová Čtyřka pak přidává na vlastnostech, jako je vytrvalost, trpělivost, houževnatost, výkonnost, přesnost, organizační a praktické schopnosti, potřeba jistoty a stability, které posiluje i znamení Býka. Jste energická bytost s výjimečným elánem, pevností, výdrží a potenciálem, která dokáže odpovědně, neúnavně a se soustředěním pracovat na svých záměrech a snadno si vydobude uznání okolí svými činy. Vaše nadměrná ochota vycházet druhým vstříc by se však mohla zhoupnout do nerovnováhy mezi krajnostmi dávat příliš mnoho či málo a následně přecházet do vzdoru, pocitů zneužívání či odcizení, Pozor na nedostatek sebedůvěry, umíněnost, neústupnost a netrpělivost, kdy se ženete za cílem, ale zapomínáte si vychutnat i cestu. Odměnou se vám pak stává pouze stres a vyčerpání.

 

23. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše

Pokud máte před sebou stále nové úkoly, jste ve svém živlu a houževnatě a vytrvale usilujete o jejich naplnění. Rozhodujete se sám, nedáte se ovlivnit a toužíte po realizaci svých představ, které praktickým způsobem naplňujete. Jste společenská, upřímná, soucitná, laskavá a otevřená bytost s vrozeným smyslem pro spravedlnost, která má úspěch při jednání s lidmi. V pracovní oblasti zpravidla dosahujete skvělých výsledků. Vaší slabší stránkou může být citová nevyrovnanost a uzavřenost. Ač na jednu stranu toužíte po svobodě a volnosti, na druhou stranu potřebujete uznání druhých a snažíte se naplnit očekávání okolí. Můžete tak zanedbávat vaše potřeby, své vnitřní pocity nesvobody projektovat do vztahů, manipulovat s druhými, chovat se sobecky, emotivně až dramaticky. Pozor na tříštění energie, nesoustředěnost či citovou nestálost.

 

24. duben, Býk, Beran, vládce Venuše, Mars, vládce dekanu Venuše

Patříte k lidem kamarádským, ochotným, soucitným, velkorysým a starostlivým. Pokud se spoléháte více na sebe a hledáte v sobě vlastní velkou sílu, jste dozajista na dobré cestě k úspěchu. Jste zodpovědný, vytrvalý, houževnatý, výkonný, velmi pilný a konstruktivní jedinec se skvělými organizačními schopnostmi a lze se na vás vždy plně spolehnout. Usilujete o dokonalost, která může vést k přílišnému perfekcionalismu, nebo negativně ke ztrátě sebevědomí či nejistotě, pokud ona pomyslná měřítka bezchybnosti nejsou naplněna. Povinnosti berete velmi vážně. Snažíte se pomáhat druhým a usilujete o shodu a harmonii. Své ambice a vztahy kladete na stejnou rovinu a chcete v obou těchto směrech dosáhnout příkladnosti, což by mohlo vést k přepínání sil a vyčerpání. Ze záporných vlastností by mohla vystoupit pasivita, lenost, nezodpovědnost, výbuchy emocí, náladovost, lpění na blahobytu či prestiži.

 

25. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Máte dobrou intuici, pozorovací schopnosti, smysl pro detail a potřebu za něco bojovat či do něčeho smysluplného vložit svou energií. Volíte cestu vlastní zkušenosti a na rady druhých příliš nedáte; usilovně sledujete vytyčené záměry vlastním způsobem, který považujete za ten jediný správný. S plným nasazením a odhodláním směřujete k uskutečňování vašich vizí. Jste obvykle skvělý společník, zábavný, laskavý, komunikativní, pohotový a hloubavý. Pozor si dejte na sobeckost, nedostatek pružnosti a trpělivosti. Nebude na škodu zamyslet se více nad následky svých činů dříve, než se pustíte do jejich realizace, a snažit se být otevřenější vůči dobrým radám svého okolí. Zarputilost v prosazování své jediné pravdy vám může přinášet mnoho komplikací do vztahů. Vzdorem a podrážděností dojdete pouze k trýznivým stavům, izolovanosti a pocitu osamocení.

 

26. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Máte velkou vnitřní sílu, která vám umožňuje zdolávat obtíže při dosahování vámi vytyčených cílů. Patříte k jedincům schopným, výkonným, prakticky založeným, realistickým; kteří si díky svým skvělým organizačním schopnostem své záměry nejprve naplánují a následně je krok za krokem realizují. Jste ctižádostivý, ale současně velkorysý a dobrý diplomat. V jádru jste velmi citlivá, laskavá, chápající bytost s dobrým srdcem. Jak kariéra, tak i vztahy ve vašem životě hrají stejně důležitou roli. Neškodilo by do života vložit více pružností jak vůči názorům druhých, tak i v přizpůsobování se vyvstalým změnám, neboť byste se mohl uzavírat novým možnostem. Vaše značná přecitlivělost může vést k náladovosti, neschopnosti udržovat rovnováhu v jednání, odpouštět, k pocitu ublížení, nebo naopak přecházet k emocionálnímu vypětí, ke krutosti či mstivosti.

 

27. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Jste jedinec stálý, přátelský, velmi vnímavý, citlivý a ochotný pomáhat jiným lidem. Vyznačujete se odpovědností, vytrvalostí, houževnatostí, usilovností, rozvážností, bohatou představivostí a intuicí. Dokážete se poučit z vlastních zkušeností. Nerad dáváte nahlížet do svého nitra a inklinujete k samotářství, kde se uzavíráte do vašeho vnitřního bohatého světa a hloubáte nad myšlenkami, které k vám přicházejí. Ke svému spokojenému životu však potřebujete jen jistou dávku soukromí a vlastního klidu, což si druzí mohou vykládat jako vaši nadřazenost a odtažitost. I přesto dokážete být velmi společenský, hýřit humorem a bavit přátele. Dejte si pozor, abyste se ve vašem vnitřním světě nezapomněl a zcela se neizoloval od okolního světa. Negativně se může projevit náladovost, snadná zranitelnost, nerozhodnost, tvrdohlavost, nedůvěra v sebe sama, která může vést k sebezničení, sebetrestání, úzkostem či depresím.

 

28. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Patříte k lidem nezávislým, soběstačným, dynamickým, ambiciózním, aktivním a tvořivým. Dokážete svou energií nasměrovat k vytyčeným cílům a odhodlaně a houževnatě je sledovat. Díky vaší skvělé intuici víte, kdy a jak správně jednat, a své záměry jste schopen naplnit. Máte vrozenou autoritu a snadno přitahujete ostatní a získáváte si jejich respekt. Druhé umíte inspirovat a poskytnout jim praktickou radu. Těžko vás lze k něčemu přinutit a nemáte rád omezení, neboť upřednostňujete mít vše pod kontrolou a rozhodovat se sám. Pozor si dejte především na tvrdohlavost, neústupnost, umíněnost, aroganci, ješitnost a nepřizpůsobivost. Můžete mít sklon manipulovat s druhými či se je snažit ovládat. Za každou cenu chcete dosáhnout svého, což vám může přinášet mnoho komplikací ve vztazích s ostatními lidmi.

 

29. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Jste tvořivý stratég, věrný spojenec a vstřícný kamarád, který dokáže druhé nadchnout a inspirovat. Vyznačujete se výjimečnou vitalitou, entuziasmem, vytrvalostí, kreativitou, spolehlivostí, duchapřítomností, silnou vůlí, optimismem, hlubokou citlivostí, vnímavostí a mírumilovností. Máte snahu sloužit dobré věci a spolupracovat s ostatními. Vynikáte dobrými myšlenkovými postupy, pracovitostí a vynalézavostí. Snadno navazujete kontakty. Vzhledem k vaší velké vnímavosti a citlivosti je snadné vás zranit. Nemáte rád nudu a s radostí si užíváte života. Mohl byste podléhat lehkomyslným výstřednostem a bohémskému stylu života. Projevit se mohou pocity osamělosti. Pozor si dejte na chladnou manipulaci s ostatními, hádavost, výbušnost, nevyváženost, podrážděnost Čí přílišný sklon k detailům, který vede až k puntičkářství.

 

30. duben, Býk, vládce Venuše, vládce dekanu Venuše

Jste všestranně nadaný jedinec a vynikáte velkou tvůrčí představivostí, kterou se snažíte realizovat. Za svými ideály jdete vytrvale a houževnatě. Jste velmi společenská a šarmantní bytost a máte silnou potřebu nějakým způsobem se vyjádřit. Nesnášíte průměrnost a nepřipouštíte prohry. Víte, co chcete, a usilujete o realizaci vašich záměrů s plným nasazením a přesvědčením, ale je v tom současně lehkost, radost a hravost. V jádru jste optimista, na kterého je spolehnutí, a umíte podpořit a povzbudit druhé. Svým pozitivním naladěním snadno získáváte lidi na svou stranu. Negativně svých předností zneužíváte pro získání toho, co chcete v životě dosáhnout. Můžete na svá bedra přebírat mnoho povinností, kterým lze jen s obtížemi dostát. Pozor na mrhání energií a dotahování záměrů do zdárného konce. Projevit se u vás může sklon k manipulaci s druhými, žárlivosti, hádavosti či neuspořádanému sexuálnímu životu.