Jdi na obsah Jdi na menu
 


červen

26. 5. 2011

Červen

1. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Jste člověk s notnou dávkou sebevědomí, reagující citlivě a bystře. Jste zvídavý a zaujatý touhou poznávat nové, což vám dovoluje snadněji navazovat kontakty s okolím. Máte zájem o vše, co se kolem vás děje. Jste ředěn svou ctižádostí a touhou po nezávislosti. Máte potřebu vynikat a těšit se přízni svého okolí. Dokážete se nadchnout pro každý nový plán. Máte rád aktivní přístup k životu a umíte si poradit v nesnázích. Soukromí je pro vás důležité a máte sklon nosit si své pocity v sobě. Vše chcete řídit pevnou rukou. Váš přístup a úsilí jsou motivovány spíše mravní než fyzickou silou. Je pro vás otázkou cti nemýlit se ve svých rozhodnutích. Když k tomu přesto dojde, ztrácíte sebevědomí a podléháte depresi. Je proto dobré nenechat problémy navršit, překonat je a otevřít se novým možnostem. Pozor na egocentrismus, prudkost, výbušnost, manipulací s druhými, zatvrzelost či pocity osamělosti.

 

2. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Patříte k lidem upřímným, diplomatickým., laskavým a vnímavým, kteří mají rádi společnost, neboť samota je tíží. Toužíte po harmonickém a klidném životě. Jste vždy ochoten druhým pomoci, neboť nedokážete být lhostejný vůči neštěstí a nouzi jiných. Šíříte kolem sebe pozitivní náboj a chcete, aby všichni kolem vás byli šťastní. Máte dobře vyvinutou intuici a pozorovací schopnosti. Jste zvídavý a usilujete se dostat všemu na kloub. Někdy nedokážete svůj názor dostatečně vysvětlit, ale mnohdy dojde na vaše slova. Nerad si necháváte poroučet. Pokud se tak stane, uzavíráte se do sebe a stáváte se vůči sobě negativním. Ze záporných vlastností se může projevovat vaše náhlá změna nálad, přecitlivělost, naivita; je třeba naučit se udržovat citová hnutí v rovnováze. Neuškodí posilovat trpělivost a být i více nedůvěřivý a věcí si ověřovat; předejdete tak mnoha zklamáním.

 

3. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Ve společnosti kolem sebe šíříte dobrou náladu a veselou atmosféru. Máte mnoho přátel. Jste člověk v jádru velmi optimistický, všestranně nadaný, komunikativní, oplývající tvořivostí, originalitou, bojovností, odvahou, rozhodností a štědrostí. Dokážete přesvědčit ostatní. Zpravidla jste velmi příjemný, čitelný a nemáte rád potyčky a komplikace. Svým rozumováním buď zvítězíte, nebo se dočkáte prohry. Bude však dobré posilovat svou trpělivost a výdrž. Pak dozajista dosáhnete svých vytyčených cílů. Z negativních vlastností se mohou projevit nestálost, vnitřní neklid, netrpělivost, prudkost, vzteklost, emocionální labilita, přílišná kritičnost a nároky vůči druhým. Jste ambiciózní a snadno podléháte lichotkám, což by vás mohl svést na nesprávnou cestu. Vyžadujete svobodu a právo projevit svůj názor. Dejte si však pozor, abyste byl schopen tyto vaše požadavky stejnou měrou dopřát i druhým.

 

4. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Dychtíte po vědomostech, které neustále rozšiřujete a chcete se o ně podělit s ostatními. Umíte se dobře ovládat a jste vědom každého štěstí, které vám vstoupí do života. S potížemi se velmi dobře vypořádáváte, neboť usilujete o dosažení rovnováhy a vytváříte si tak nové šance. Ke svému dobrému vývoji potřebujete mít hmatatelné zázemí v mládí, neboť je to pro vás konkrétní výraz lásky. K vašim kladům patří odpovědno; praktičnost, smysl pro logické úvahy a detail, preciznost, podnikavost, řídící schopnosti, věrnost, oddanost, štědrost a snaha dovést věcí až ke zdárnému cíli. Skvěle propojujete vaši pružnost s opatrností a dokážete využít příležitostí. Možná by neškodila větší iniciativa. Negativně se můžete ztrácet v detailech a postrádat schopnost syntézy. Pozor na občasnou proměnlivost a vrtkavost. Své city můžete skrývat za uváženým chováním či v tvůrčím sebevyjádření.

 

5. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Svými názory a postoji dokážete být velmi originální a přesvědčivý. Je ve vás touha po vědění, rád zkoušíte novinky a zajímáte se o ně. Jste velmi činorodý, spontánní, neposedný a živý jedinec, člověk činu, rychlý v myšlení, rozhodování i jednání. Díky svým skvělým komunikačním a intelektuálním schopnostem, intuici, upřímnosti, štědrosti, velkorysosti, charismatu, vnímavosti vůči příležitostem snadno ovlivníte ty, kteří vám mohou být na vaší cestě nápomocni. Obratně se vyhýbáte těžkostem. Bude dobré pěstovat stabilitu a hloubku myšlenek. Přespřílišné svázání odpovědností či okolnostmi vás znervózňuje a přináší podrážděnost. Mohl byste postrádat vytrvalost ň opustit váš záměr, i když jste do jeho realizace vložil nemalé úsilí. Jste stále v pohybu, a pokud neustálíte své plány a před-•.i'v/.clí, vaše impulzivnost vám přinese nejedno zklamání.

 

6. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

K vašim přednostem patří jemnost, citlivost, laskavost, šarm, důvěryhodnost. Rychle chápete a snadno se přizpůsobujete svému okolí. Máte silné vyvinutý smysl pro přátelství a neustálou potřebu cítit se v bezpečí. Umíte oplatit štěstí, kterého se vám dostává. Snažíte se urovnávat nepříznivé situace, neboť se cítíte dobře tehdy, je-li šťastné i vaše okolí. Své sympatie dáváte otevřené najevo. Rodinná harmonie je pro vás důležitá. Při potlačení této potřeby se můžete izolovat a uzavírat se před světem. Svou citovost a romantické sklony můžete skrývat a zároveň se i velmi ovládat. Pokud tak činíte dlouhodobé, stáváte se nelaskavým, bezcitným a tato maska se stane vaší skutečnou tváří. Můžete překypovat citovostí a smyslností a následně ztrácet smysl pro odpovědnost, citově ovládat druhé a manipulovat s nimi, chovat se nevypočitatelně a nerozeznávat hranice svých možností. Posilujte důvěru v sebe sama.

 

7. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Schopnost myslet, uvažovat a pečlivě analyzovat je vlastní nejen číslu l, ale i znamení Blíženců a jeho vládci Merkuru. I ty nejmenší detaily mají pro vás velký význam. Jste tak trochu mudrc a filosof. Máte velmi bohatý vnitřní život. Hledáte příčiny jevů a věcí. Zajímáte se o všechno, rád objevujete, poznáváte, jste společenský, ale milujete i samotu. Máte skvěle vyvinuté pozorovací schopnosti. Chcete uspět. Za svými ideály jdete přímo a není snadné vás ovlivnit v tom, co děláte, neboť si potřebujete udržet svou nezávislost. Málokdy k sobě někoho pustíte. Vždy jste štědrý vůči těm, kteří vám na této cestě pomáhali. Lásku považujete za intimní přátelství. Pozor si dejte na neklid, nervozitu, pochybnosti, melancholii, přílišnou obrácenost do sebe, na podléhání falešným představám a obavám, se kterými se nerad svěřujete a které si chcete vyřešit sám, neboť nerad vysvětlujete své pohnutky či zdůvodňujete své činy.

 

8. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Jste bojovník oplývající výjimečným odhodláním, který si ne-přiznává porážku a je si jistý sám sebou ve všem, co v životě dělá. Snadno si získáte autoritu. Vyznačujete se přesností a sebeovládáním. V práci bojujete s obtížemi, dokud je neodstraníte. Jste schopný realizátor a vůdce. Překážky chápete jako podnět k jejich odstranění. Nikdy nejsou dost velké, aby vás zastavily. Máte rád, když se neustále něco děje. Dokážete být velkorysý a štědrý. Dejte si pozor, abyste svou autoritativně stí nezničil to, co jste sám vytvořil, ale není vyloučeno, že v životě dáte přednost snadnější cestě. Citová oblast je vaše slabší stránka a můžete ji potlačovat z obavy, aby nezhatila vaše plány. Citová zrada druhých se vás velmi dotýká a mohl byste se následně obviňovat, že jste ji měl rozpoznat dříve. Více se věnujete upřímným a oddaným lidem a ostatní můžete odmítat. Předem tak někoho můžete odsuzovat a zužovat své duševní i citové obzory.

 

9. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Je ve vás touha prožít život velmi intenzivně. Devítka představuje psychickou vibraci, a proto hraje velkou roli ve všem, co podnikáte, morálka. Vaše záměry jsou do jisté míry vysněné a bude dobré zvažovat vaše činy, abyste dosáhl konkrétních výsledků. Číslo 9 spolu s Merkurem otevírají cestu k velkému intelektuálnímu dobrodružství, které se však může stát i vězením, uzavřete-li se do svých myšlenek a nedokážete-li jednat realisticky. Máte posílený nejen intelekt a intuici, ale i představivost a iluze. Jste člověk sympatický, přitažlivý, šlechetný, zvídavý, odvážný a citlivý vůči potřebám druhých. Dokážete si zjednat úctu a pro věc, která vám leží na srdci, jste ochoten obětovat se tělem i duší. Pokud převládnou vaše představy nad skutečností, vaše plány by se mohly zhroutit, což vám zpravidla odnímá fyzické a morální síly potřebné ke zdolávání obtíží. Pozor na proměny nálad, impulzivnost a deziluze.

 

10. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Venuše

Berete život tak, jak přichází, a s radostí se přizpůsobujete neustálým změnám. Je vám vlastní bezstarostnost, elán, spontánnost, značná pohotovost, bystrost a radost z přítomné chvíle. Touha po dobrodružství ve vás probouzí schopnost poradit si v každé situaci. Jakákoli omezení vás dusí a činí vás nejistým. Máte rád překvapení a s chutí se pouštíte do nečekaných a nepředvídatelných akcí, které podněcují vaši zvídavost, vynalézavost a tvořivost. Odvaha a schopnost poradit si za každé situace vám rozhodně nechybějí. Nikdy nepřestáváte přemýšlet. Vyhýbáte se rutině a potřebujete svobodu výběru. Jakmile se v životě zastavíte, můžete pociťovat nejistotu. Pozor si dejte na zkratové jednání, roztěkanost, zapomnětlivost, bezstarostnost, povrchnost. Budete se muset učit postavit se vyvstalým problémům čelem a vytvořit si pevné základy. Je třeba se na pohybu podílet, nikoli se nechat unášet proudem.

 

11. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste výjimečná, velmi činorodá a rozhodná osobnost, která dokáže strhnout ostatní ke svým záměrům. Nelze vám upřít přesvědčivost v jednání a schopnost ovlivňovat druhé. Kloubí se ve vás velká ctižádost, silná vůle, originalita a zájem poznávat stále něco nového. Pokud o něco projevíte zájem, dokážete se na to plně soustředit a žádné překážky vás nezastaví. Navíc jste velmi vnímavý a máte skvělou intuici, což vám napomáhá v rozhodnutích, jak a kdy správně jednat. I když jste navenek velmi dynamický, žijete převážně ve svém světě. Je třeba se naučit usměrňovat svou značnou pracovní výkonnost. Z negativních vlastností může vystoupit posedlost, kdy se ženete za svými cíli a mnohdy můžete citově ranit ty nejbližší kolem sebe. Ne že byste je neměl rád, pouze tvrdohlavě sledujete svůj cíl. Pozor si dejte na sklon k roztržitosti, netrpělivosti, panovačnosti a k přílišnému prosazování se.

 

12. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste člověk všestranný, činorodý a myšlenkově velmi bystrý a pohotový. Cílevědomost a organizační schopnosti vám napomáhají v dosahování vašich představ. Profesionálně jste velmi schopný. Chcete být užitečný a cítit, že v životě druhých hrajete nezastupitelnou roli. Díky svému originálnímu pohledu na svět kolem sebe býváte ve společnosti značně oblíbený, a to také díky vlastnostem, jako je otevřenost, přátelskost, veselost, přizpůsobivost, optimismus a nakažlivé nadšení pro věc. Náležíte ke zvídavým jedincům. Rád cestujete či jen poznáváte okolní svět. Pozor si dejte na sklon k impulzivnímu chování. Mohl byste odmítat názory jiných5 aniž byste je řádně zvážil, což by mohlo přivodit zbytečná nepřátelství. Pozor si dejte na přílišnou kritičnost, majetnickost, mstivost, hledání chyb u druhých a prudké emoce. Bude dobré věnovat více pozornosti také vlastním problémům.

 

13. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste zvláštní osobnost, která žije ve věčných proměnách. Jakmile proberete všechny aspekty nějakého tématu, rázně se obrátíte a věnujete se něčemu jinému. Vaše rozhodnutí jsou nezvratná, ač mnohdy bolestná. Nikdy nelitujete a nevracíte se zpátky, ledaže byste stejnou věc chtěl začít znovu, ale v jiné rovině. Jste individualista, který málokdy nechává iniciativu na jiných. Nebojíte se v životě zbourat své staré základy a vybudovat si lepší a pevnější. Umíte projevit rozhodnost, samostatnost, praktičnost a odpovědnost. Svým pozitivním vztahem ke všemu novému jste pro mnohé velkou inspirací. Z negativních vlastností můžete projevovat sklon k extremismu a odpoutávat se tak od reality a ostatních. Pozor na vznětlivost, hádavost, urážlivost, vyhraněné názory a malou snahu o kompromisy. Pesimismus a nostalgie se dostavují tehdy, když cítíte potřebu změny, ale nevíte, jak na to.

 

14. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn

Rád si zařizujete život po svém a rozhodujete si o všem sám. Nemáte rád, když vám někdo říká, co a jak máte dělat. Jdete si za svým a neohlížíte se nalevo ani napravo. Ke šťastnému životu potřebujete bezpečné domácí prostředí a práci, která by vám poskytovala svobodu a dostatek podnětů. V hloubí své duse však toužíte po životní jistotě. Na co sáhnete, to jste schopen díky svému nadšení, vytrvalosti, tvořivosti a přirozené moudrosti dovést ke zdárnému úspěchu. Pouštíte se rád do velkolepých a fantastických podniků a umíte tvrdě pracovat. Jste přístupný inovacím a změnám, což je dobrý vklad do všeho, co podnikáte. Potřebujete neustále nové úkoly, jinak vás to přestává bavit. K negativům patří vaše vznětlivost a diktátorské sklony. Těžko zapomínáte křivdy. Při vzniku potíží ihned vyhledáváte změny. Nebude na škodu učit se větší vnímavosti vůči pocitům druhých.

 

15. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn

Působíte velmi houževnatým dojmem. Jste aktivní, komunikativní a plný energie. Nechybí vám odvaha. Stejně jako ostatním Blížencům je i vám vlastní zvídavost, která se tu snoubí s nezávislostí a ctižádostí čísla l a bystrostí a svobodomyslností čísla 5. Součtová šestka z Čísla 15 posiluje smysl pro harmonii a váš zájem o druhé, nicméně v kombinaci s dalšími prvky si pravděpodobně zachováváte jistý odstup a ostatní si hned tak nepřipouštíte k tělu. Upřednostňujete volnost a nevázaný život, ale ve skrytu duše však chcete splynout s ostatními. Pod zdánlivou slupkou tvrdosti a hrdosti se skrývá značná citlivost a velká potřeba náklonnosti. Rád analyzujete mezilidské vztahy a hodnotíte motivy činů druhých. Již méně však toto činíte u sebe. Pozor si proto dejte na emocionální nevyrovnanost, citovou zranitelnost, zlomyslnost a obviňování druhých.

 

16. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste vždy připraven odpovědět na výzvy života a vzepnout se k výkonu. Nebojíte se dát na odiv své schopnosti. Jste poháněn ušlechtilými ideály a perfekcionalistickými nároky. Druhým příliš nedůvěřujete a nejraději si vše vyzkoušíte na vlastní kůži. Jste odpovědný, odvážný, nebojácný a právem můžete být hrdý na své dosažené výsledky. Věříte ve svůj rozum a znalosti, už méně důvěřujete své intuicí a vlastnímu srdci. Můžete mít obtíže vyjádřit své city a dát najevo své emoce. Tíhnete k práci, která poskytuje pocit soukromí, provokuje intelekt či hájí ušlechtilé hodnoty. Vaše občasná rezervovanost může někdy působit dojmem povýšenosti. Pozor, aby vás vaše touha uspět a tendence odmítat porážky nedovedla až ke krajnostem. Můžete však projevit druhý extrém, a sice strach ze ztráty dosažených pozic, který vás může vést k přílišné opatrnosti.

 

17. červen, Blíženci, vládce Merkur, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste jedinec společenský, nezávislý, samostatný, ctižádostivý, výkonný, pracovitý a oplývající tvořivou energií, představivostí, bystrostí a mocnou inteligencí, což posiluje vaši hloubavou A originální mysl. Ve svých činech chcete být prospěšný ostatním, ale je třeba přiznat si také vlastní vnitřní touhu po uznání a vlivu a nebát se ji projevovat. Máte dobré vůdcovské a organizační schopnosti; využít můžete i váš skvělý pozorovací talent. Navenek zpravidla působíte jako bytost optimistická, přátelská, soucitná, štědrá a velkodušná. Negativně může vystoupit sklon k sebepoškozování a propadání úzkostem z neúspěchů. Tuto svou zranitelnou stránku odhalíte jen před nejbližším člověkem. Mnohdy si však sám vytváříte překážky na cestě ke svým cílům, což je třeba si zavčas uvědomit. V partnerských vztazích potřebujete časté ubezpečení o svých kvalitách. Dejte si pozor na dramatické citově výlevy.

 

18. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste člověk velmi tvůrčí, s pronikavou inteligencí, představivostí a schopností abstrakce. Vaše mysl je ustavičně nepokojná a neustále se pídíte po pravdě a moudrosti. Stále hledáte něco, čím byste zaměstnal svou neuvěřitelnou schopnost přemýšlet a analyzovat. Nesnášíte nudu a stále musíte mít co dělat. Jste pracovitý, ambiciózní, odpovědný a organizačně schopný. Máte silnou vůli. Nebojíte se experimentovat. Ostatním jste zpravidla příkladem a inspirací a poskytujete jim hodnotně myšlenky. Druzí pro vás velmi znamenají a jste vždy ochoten být jim nápomocný; projevujete starostlivost vůči svým nejbližším. Nedokážete nikomu odříct pomoc, což by vás mohlo začít vyčerpávat. Dejte si pozor na nedůtklivost, tříštění energie a také na to, aby vaše přespřílišná starostlivost druhé nedusila a byl jste ochoten dopřát jim stejnou nezávislost, jakou vyžadujete vy sám.

 

19. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn

Chcete žít v plném světle a ukázat, co ve vás je. Máte velkou sílu, elán, trpělivost, pevnou vůli, schopnost pronikavé analýzy a umíte tvrdě pracovat. K úspěšnému dosahování vašich cílů vám napomáhá i skvěle rozvinutá intuice. Jste vynalézavý, tvořivý a přímý v dosahováni vlastních cílů a zpravidla jste průkopníkem ve svém oboru. Jste intelektuálně založený a ostatní přitahujete svým rozhledem. I přes svou ambicióznost jste chápavý, účastný a přející druhým, neboť vám to dělá radost. Máte štědré srdce a štěstí druhých vás těší. Máte dost sebevědomí a své stinně stránky se snažíte utajit, abyste nezpůsobil bolest těm, kdo si vás váží. Pozor si dejte na vaši přecitlivělou nedůtklivost, nadřazenost, kritičnost a snahu být výjimečný. •Zaryté přesvědčení o správnosti vašeho záměru vás může připravit o podporu a náklonnost druhých. Mohly by se však projevit i nedostatek sebedůvěry, litování sebe sama, nevyrovnanost a náladovost.

 

20. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn

Patříte k jedincům velmi přátelským, společenským, zvídavým, nadšeným, spontánním, nápaditým, vynalézavým a intuitivním. Vždy najdete originální řešení svých problémů. Komunikace vám nečiní obtíže; hovořit k širšímu publiku a upoutat pozornost vás naopak velmi těší. Ničí vás pocit, když se cítíte být přehlížený. Špatně snášíte samotu a společnost druhých je pro vás velmi důležitá, stejně jako potřeba harmonie, klidu, spolupráce a především potřeba lásky spřízněné duše. Případný stres posiluje vaši nerozhodnost. Pokud se vám nedostává ocenění, můžete začít pochybovat o svých schopnostech. Bude dobré pěstovat disciplínu a netříštit vlastní energii, neboť tím snadno nabudete své ztracené sebevědomí. Pozor si dejte především na náladovost, ztrátu sebeovládání, netrpělivost a nervozitu. Projevit se může i tendence manipulovat s druhými.

 

21. červen, Blíženci, Rak, vládce Merkur, Měsíc, vládce dekanu Uran a Saturn

Náležíte k velmi tvořivým jedincům, schopným odvádět vynikající práci. Jste otevřen všemu novému a. rád se necháte inspirovat. Tento den posiluje vaši zvídavost, myšlenkovou pohotovost, nadšení, všestrannost, ale i citlivou a intuitivní stránku vaší povahy. Jste společenský jedinec s velkou potřebou stýkat se s lidmi. Samota není nic pro vás. Zpravidla díky svému osobnímu kouzlu, diplomatickým schopnostem, toleranci, pozitivnímu a optimistickému přístupu přitahujete druhé a snadno se prosazujete. Většinou nemáte problémy s ostatními vycházet, neboť jste schopen se vcítit do jejich myšlení a s lehkostí porozumět tomu, co se v nich odehrává. Líbí se vám nové výzvy a vyhledáváte rozmanité zkušenosti, které obohacují váš život. Z negativních vlastností se mohou projevit přecitlivělost, netrpělivost, nesnášenlivost, náladovost, přílišná kritičnost Či nadřazenost.

 

22. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc

Tento den vám do vínku přináší především velkou citlivost, vnímavost, představivost a intuicí. Úspěchu a vnitřního uspokojení můžete dosáhnout tehdy, pokud budete sledovat vaše vize a sny, neboť jedině to vás pohání kupředu. Díky své ctižádosti, silné vůli, snaživosti, pracovitosti a praktičnosti toho můžete dosáhnout. Projevujete starost o blaho druhých. Láska a podpora milované bytosti pro vás hrají velmi důležitou roli. Potřebujete partnera, který sdílí vaše city, myšlenky a hodnoty. Pokud se vám podaří své představy konkretizovat, dodá vám to nevšední sílu. V opačném případě se nevyhnete zklamání, frustraci, nespokojenosti či depresím. Trpíte neschopností realizovat své záměry a je třeba si jen uvědomit, že jste si cíle nestanovil dost jasně. Pozor tedy na tvrdohlavost, nervozitu, náladovost, nereálné představy, egoismus, neopatrnost a sklon nechat se strhnout k neuváženým činům.

 

23. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc

Jste všestranně nadaný, vnímavý, citové založený a bystrý jedinec se značnou houževnatostí, rozhodností a hlavou plnou nápadů. Pokud se pro něco rozhodnete, jdete do toho s plným nasazením a dokážete se snadno přizpůsobit daným okolnostem. Vaše spontánnost, přátelskost a otevřenost z vás dělají příjemného společníka. Jste člověk, který touží být hýčkán, chápán, milován a mít stabilní rodinu, ale i vy sám se snažíte být v osobních vztazích láskyplný a pozorný. Své milované nikdy nenecháte na holičkách a snažíte se jim být oporou. Nejste rád sám a potřebujete mnoho lásky a srdečnosti. Pozor si dejte na manipulaci a ovládání ostatních. Můžete se pro druhé obětovat, ale následně jím to mít za zlé. Pozor na náladovost, roztříštěnost, závislost na někom či na něčem. Není vyloučen Í sklon k dramatičnosti, hádavosti, nesnášenlivosti a výčitkám.

 

24. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc

K vašim kladům dozajista patří odpovědnost, svědomitost, metodičnost, organizační schopnosti, poctivost, šlechetnost a značný elán. Umíte podávat výkony, plně se koncentrovat na vytyčené cíle a nebojíte se i těch nejsložitějších úkolů. Jste i velmi citlivý a toužíte po harmonii, ale i po jistém řádu a bezpečí. Potřebujete se o někoho opřít v dobrém i zlém. Spíše se přikláníte ke kompromisům a raději se vyhýbáte přímé konfrontaci. Negativně u vás může docházet ke střídání období nedůvěřivosti a opatrnosti s obdobím bezstarostného veselí. Mnohdy můžete chybně čekat na pomoc či podnět od jiných; i oddalovat tak řešení nějakého problému či upadnout do pasivity až lenosti. Bude dobré naučit se spoléhat především sám na sebe. Pozor na přílišné lpění na blahobytu či prestižním povolání Vetší ostražitost vůči těm, kteří se vás pokoušejí zmanipulovat pomocí pocitu viny, nebude taktéž na škodu.

 

25. červen, Rak, Blíženci, vládce Měsíc, Merkur, vládce dekanu Měsíc

Jste člověk intuitivní, přitažlivý, společenský, komunikativní a umíte naslouchat druhým. Váš bystrý intelekt má potřebu neustálých podnětů. Máte mnoho přátel a oplýváte daném a nadšením. Nejvíce se učíte prostřednictvím osobní zkušenosti K vašim kladům náleží značná vnímavost, představivost, tvořivost a cit pro detail. Dovedete dobře využít nabízených příležitostí. Přes svůj značný potenciál zpravidla vždy zůstáváte skromný a nenáročný. Své citové potřeby a potíže víceméně uzavíráte v sobě. Nešetrnost druhých se vás dotýká více, než by se na první pohled mohlo zdát. Přes svobodomyslný vliv čísla 5 a nezbytnost změny a vzrušení součtové sedmičky se potřeba milované bytosti ve vašem životě stává jednou z největších priorit, neboť vyrovnané vztahy posilují vaši celkovou vyváženost. Negativem může být vaše nerozhodnost roztěkanost, proměnlivost, výbušnost, vzdorovitost, tajnůstkařstvi, přecitlivělost či neschopnost čelit citovým problémům.

 

26. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc

Tento den vám dává do vínku velkou citlivost, laskavost, pochopení, nesmírnou vnitřní sílu, odpovědnost, tvořivost, odvahu a nadšení. Jste velmi schopný, k čemuž přispívají vaše organizační, vůdčí a intuitivní schopnosti, pronikavý úsudek a mentální bystrost. Dokážete být ctižádostivý a nezávislý, ale díky citlivým prvkům tohoto dne jste zároveň i velkorysý, nesobecký, chápavý, ohleduplný a především skvělý diplomat. Potřebujete mít pocit stability, kterou vám poskytuje materiální zabezpečení. Pro své blízké okolí vždy představujete pevnou oporu a jste připraven být druhým nápomocen v dobách nouze. Negativně se může projevit touha ovládat situace a zúčastněně, sklon k pesimismu, nestálosti, panovačnosti a nedostatku vytrvalosti. Můžete mít obtíže s autoritami a kritizovat ty, kteří vám neprokazují požadovanou vděčnost. Kladete příliš vysoká měřítka na druhé, ale i na sebe.

 

27. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc

Společným charakteristickým znakem uvedených prvků je svědomitost, odpovědnost, intuice, silná vůle a smysl pro spravedlnost, které se projevují jak v pracovním, tak v soukromém životě. Usilujete získávat nové informace a dovedete prosadit své plány a nápady. Patříte k všestranně nadaným, přátelským, společenským, příjemným, zábavným a tvořivým jedincům. Rád pomáháte druhým a pro své blízké dokážete obětovat mnohé. Díky vaší vnímavosti umíte být skvělý psycholog a odhadnout silné a slabé stránky druhých. Vaše přílišná starostlivost o druhé, ač je dozajista míněna dobře, se vždy nemusí setkat s nadšením, neboť by to druhá strana mohla vnímat jako omezování vlastní svobody. Mnohdy se můžete cítit osaměle, být uzavřený a snadno citově zranitelný. Negativně můžete projevovat náladovost, nedůvěřivost, nespokojenost, hádavost či pociťovat vnitřní napětí. Pozor na deprese.

 

28. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc

Číslo 28 v sobě skrývá nezávislost a snahu uspět, ale i značnou citlivost, kterou posiluje i Měsíc. Jste silná osobnost, zpravidla ctižádostivá, podnikavá, vynalézavá, všímavá, přímočará, se schopností využít i vlastní intuicí a zdravý rozum. Chcete mít vždy vše pod kontrolou a rád se rozhodujete sám. Svou přátelskostí, radostí ze života a smyslem pro humor snadno získáváte přátele a stáváte se příjemným společníkem. Kontakt s ostatními a komunikace vám velmi prospívají. Jako téměř všichni Raci toužíte po bezpečí a jsou pro vás důležité partnerské vztahy a rodinná pohoda. Vaše iniciativa a manažerské schopnosti vás předurčují pro úspěch v podnikání. Navíc ustavičná činnost zabraňuje vašemu sklonu propadat znuděnosti, pasivitě či skepsi. Pozor si dejte na svou přecitlivělost, která by se mohla obrátit v konfliktnost, dominantnost, panovačnost, bezcitnost, agresivitu či závislost na druhých.

 

29. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc

Máte velký potenciál mimo smyslového vnímání, což posiluje nejen číslo 29, ale i Měsíc. Vaše skvělé pozorovací schopnosti vám v mnohém budou ku prospěchu, neboť víte, kam na-směrovat vaši pracovitost, vytrvalost, vynalézavost, vstřícnost a organizační a diplomatické schopnosti. V životě jdete za svými ideály. Bez nich ztrácíte cíl a smysl a mohl byste propadat nezájmu o cokoli. Není pochyb, že vaše přednosti zhmotníte do majetku, který vám poskytuje pocit bezpečí a uspokojení. Ač jste společenský tvor, potřebujete Í svůj klid a samotu, abyste dokázal vstřebat podněty z okolí a z vašich snů. Pozor si dejte na plýtvaní energií, nesoustředěnost a nerozvážnost. Vaše náladovost přechází rychle ze stavu přátelskosti ke lhostejnosti a chladu. Nebude na škodu naučit se více citově otevírat a projevit své skutečné Já beze strachu, že vám druzí ublíží či vás zraní. Uvidíte, že tím předejdete mnohým nedorozuměním.

 

30. červen, Rak, vládce Měsíc, vládce dekanu Měsíc

Nula a zdvojený vliv Měsíce poukazují na citlivost a vnímavost. Patříte k lidem s velkou tvůrčí představivostí a svým osobním kouzlem a přátelskostí jste příjemným obohacením každé společnosti. Pokud ovládnete svou netrpělivost a posílíte vytrvalost, díky své ctižádosti, bystrostí, intuici, komunikačním schopnostem a umění jednat s lidmi a přesvědčit je o svých představách můžete dosáhnout mnohé a naplnit své sny. Své myšlenky umíte předávat dál a máte velkou potřebu sebevyjádření. Ostatní si vás váží pro vaši upřímnost a odvahu. Pro své blízké a milované se snažíte učinit mnoho. Ač jste schopen hlubokého láskyplného citu, mnohé své pocity si necháváte pro sebe a vnitřně se přizpůsobujete potřebám a pocitům druhých. Pozor, abyste tímto konáním neztratil svou vlastní jedinečnost. Usilujte o emocionální vyrovnanost, předejdete lak náladovosti, frustracím, nesoucitnosti, žárlivosti, hádavosti a sexuální nevyrovnanosti.