Jdi na obsah Jdi na menu
 


březen

26. 5. 2011

Březen

1. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Jednička je symbolem individua a ega. Ryby jsou naopak citlivé vůči lidskému utrpení a snaží se pomáhat druhým, to znamená, že nejsou tolik zaměřené pouze jen na sebe. Měsíc taktéž podporuje větší citlivost jedince, ale zvyšuje jeho náladovost. Tato kombinace by v pozitivním směru mohla vytvářet osobnost, která je schopná správným poměrem sloučit cit s rozumem, dobře ovládat své proměnlivé emoce a udržet rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami druhých. Dokážete se řídit svými instinkty a udržet si vědomí nezávislosti, ale současně nezapomínáte na potřeby svého okolí. Jste člověk tvořivý, ctižádostivý, který umí využít svou inspiraci a zaměřit ji na svůj cíl, který by mohl sloužit nejen osobním zájmům. Pokud život nejde tak, jak má, mohl byste mít tendenci být tvrdohlavý, nedůvěřivý, nestálý, často měnit své názory, nerad se podřizovat, uzavírat se do sebe, trpět nevyrovnaností, depresemi a pocity osamění a izolace či se stát na někom závislým.

 

2. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Uvedené prvky, počínající dvojkou a končící Měsícem, upozorňují na velkou citlivost. Tato směs ve vás vytváří značnou ohleduplnost, oddanost a schopnost vcítit se do problémů druhých, umět je vyslechnout a vyvinout úsilí pomoci jim. Jste skvělý diplomat, neboť máte úžasnou intuici a víte jak, ale hlavně kdy se rozhodnout, jednat nebo něco udělat. Je pro vás důležitá harmonie; vyhýbáte se konfliktům a vždy volíte smírnou cestu. Ke Šťastnému životu potřebujete partnera, domov a zázemí. Mel byste se učit větší průbojnosti, odvaze a ctižádostivosti. Mnohdy snadno vyklízíte pole, neboť se nerad pouštíte do otevřených bojů. Vaše přílišná vstřícnost může druhé dusit. Vaše velká citlivost inklinuje k přecitlivělosti a následně ke snadné zranitelnost. Vaší obranou se pak stává zahořklost, nedůvěřivost, stažení se do sebe, sklon k výčitkám, citovému vydírání nebo manipulování s druhými.

 

3. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

I přes vaši značnou citlivost, kterou vám poskytuje Měsíc a znamení Ryb s Neptunem a kterou nedáváte na odiv okolí, spíše vyzařujete velkou přímost, upřímnost, samostatnost, ne ohroženost, nezávislost, nadšení, nápaditost a schopnost jít za svým cílem a postarat se o sebe. Jste společenský člověk a rád se obklopujete přátelí, neboť máte potřebu komunikace. Pozor byste si měl dát na vaši nestálost, kterou podporuje jak Měsíc, tak i číslo 3. V kladném smyslu to poukazuje na vaši snadnou přizpůsobivost ke změnám podmínek, kdy bez velkých obtíží nacházíte nová pole působnosti. Negativně však můžete tříštit svou energii a stát se roztěkaným, vrtkavým, snadno se vzdávat svých záměrů a odhazovat příležitosti pro jiná lákadla. Můžete jednat skrytě a s úspěchem maskovat vaše motivy. Váš ostrý jazyk dokáže druhé zasáhnout. Možná se příliš držíte úsloví „Nejlepší obrana je útok",

 

4. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

V kladném smyslu se vám rozhodně nedá upřít praktičnost, spolehlivost, odpovědnost, vytrvalost, snaha po pochopení druhých, smysl pro poctivost, prospěšnost a plnění všedních povinností, ale i obtížných úkolů. Dokážete jít houževnatě za vaší vizí a vyvinout velké pracovní úsilí. Tvrdě pracujete, abyste dosáhl jistoty a stability. Umíte dobře hospodařit s majetkem a úspěšně ho rozmnožovat. Jste tvrdohlavý člověk, který si hledá tu svou vlastní cestu životem. Jste velmi citlivý, se schopností inspirovat druhé. K životu potřebujete cítit lásku svých bližních, i když vy sám své city mnohdy potlačujete a své milované zanedbáváte. Nebude na škodu dát si pozor na sobeckost, tendenci k útočnému chování, neschopnost čelit neočekávaným překážkám a sklon chodit svými vyšlapanými a probádanými cestami.

 

5. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Máte velkou potřebu neomezené volnosti a potřebujete si organizovat život sám. Nesnášíte nadřazenost a majetnické chování. Jste otevřený vůči všem podnětům. Rád cestujete a máte v sobě touhu po dobrodružství, novém prostředí a zkušenostech. Nechybí vám intuice, mnohostrannost, nadšení, obratnost a dovednost. Stále se opakující procesy a problematika všedního dne vás nenaplňují. Máte touhu po činu, schopnost rychle reagovat, být ve střehu a ve složitých situacích vymýšlet praktická a působivá řešení. Jste hodně citlivý a vnímavý jedinec. Ač jste velmi společenský, občas se potřebujete uzavřít do sebe a svého světa myšlenek a pocitů. Hodně podléháte náladám. Pokud se cítíte v pohodě, jste šarmantní a snažíte se uspokojit potřeby druhých. V opačném případě projevujete náladovost, nevyrovnanost, nerozhodnost, nestálost, netrpělivost, rozpolcenost či zanedbáváte své blízké. Jste neschopný pochopit stanoviska druhých. Můžete lhát a podvádět. Přílišné dobrodružství vás vede k nesmyslným podnikům.

 

6. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Jste člověk hledající odezvu u druhých. Usilujete o vyrovnanost, rovnováhu, harmonii, soulad, přesnost, pečlivost, spolehlivost, svědomitost, nesobeckost, spravedlivost, mírumilovnost, nestrannost, taktnost a laskavost. Bojujete za zásady, ve které věříte. Vážíte si pravdy a jste dost velký idealista, hluboce citlivý a velmi vnímavý. Nedokážete žít bez lásky a ke šťastnému životu potřebujete rodinu a partnera. Jste hodně náročný člověk nejen vůči sobě, ale i od druhých očekáváte hodně. To by vám v mnohých případech mohlo komplikovat vztahy. Nebude na škodu, když se přestanete upínat ke svým vzorům, neboť se s nimi můžete přespříliš srovnávat a to by vám mohlo ubírat na vašem sebevědomí. Do života vložte více realismu. Občas kroťte míru vašeho optimismu. Příliš neváhejte a nevzdávejte se své ctižádostí. Trochu více razantnosti také neuškodí; nemusíte se nechat utlačovat a zraňovat druhými.

 

7. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Sedmička patří k citlivým číslům a na citlivost upozorňují i další výše uvedené prvky. Lze tedy usuzovat, že jste velmi vnímavý, citlivý a intuitivní člověk s velkou představivostí a inspirací. Jste hodně přemýšlivý, skvělý pozorovatel a nic vám neunikne. Následně vše analyzujete a vyhodnocujete nejlepší řešení k dosažení svého cíle. Zpravidla si volíte cestu vlastní zkušenosti a v mnohých případech zanedbáváte potřeby svých blízkých, kteří by nemuseli chápat vaši občasnou potřebu samoty, uzavřenost ČÍ zapálení pro věc. Ke kladům se vám dá přičíst snaživost, duševní odvaha a vnitřní síla, se kterou snadněji překonáváte těžkosti života. Pozor byste si měl dát na svůj sklon k melancholii, který může vést ke skleslosti a zoufalství. Vaše náladovost může vyústit v samotářství, neboť si rád v tichu přemýšlíte a vzpomínáte. Vaše přílišná hloubavost není na Škodu, ale prokládat ji vetší družností vás dozajista také obohatí.

 

8. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Ač máte v sobě jistou dávku intuice a vnímavosti, kterou vám poskytují Ryby, Neptun a Měsíc, číslo 8 spíše hovoří o střízlivém, realistickém, praktickém pohledu na svět, materiálním zaměření, odhodlanosti, útočnosti, vůdcovství, prozíravosti a zdatnosti. Na peníze spíše hledíte jako na prostředek k dosažení cíle. Když se do něčeho pustíte, rozhodně nemyslíte pouze na sebe. Svá poznání předáváte dál a snažíte se o to, aby z nich měli užitek i ostatní. Vaším záporem je samolibost. Mnohdy odvrhujete obvyklé postupy, neboť se vám mohou zdát příliš všední, ale ve skutečnosti k úspěchu napomáhají. Nebude na škodu dát si pozor i na panovačnost a sklony k tyranství, neboť si tím můžete zbytečně přidělávat nepřátele. Bude dobré uhlídat si i vaši vrtošivost. Pokud se dáte na scestí, zpravidla těžce rozeznáváte, že jste odbočil ze správné cesty.

 

9. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Číslo 9 je symbolizované planetou Neptun, a tudíž se zde jeho vlastnosti zesilují. Převládají u vás upřímnost, citlivost a přátelství. Jste velký idealista, nechybí vám ctižádost, vědění, inspirace, píle, snaživost, bezprostřednost a ctnost. Nedáváte přílišnou váhu praktickým znalostem, spíše se zajímáte o abstraktní vědění. Rychle chápete. Máte vrozené vlastnosti, které vyplouvají na povrch. Snadno získáváte úspěch, uznání, vliv a důvěru ostatních. Nesmírně si vážíte pravdy a poctivosti. Přes početné klady máte i vy nějaké nedostatky. Především vše berete příliš vážně, z čehož by mohla plynout vaše nedůtklivost. V běhu normálního života postrádáte praktičnost. Snadno se necháte vyprovokovat. Může vystoupit prudkost, impulzivnost, vznětlivost, roztržitost a neklid. Vady byste mohl hledat více na jiných než na sobě. Pozor na zasněnost, která by vás mohla zcela vzdálit realitě.

 

10. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Měsíc

Berete život tak, jak přichází. Snadno se přizpůsobujete změnám a je vám vlastní bezstarostnost a radost z přítomné chvíle. Oplýváte zdravým sebevědomím, tvořivostí, originalitou, intuicí, citlivostí, inspirací a optimismem. Touha po dobrodružství ve vás probouzí schopnost poradit si v každé situaci. Vyhýbáte se rutině a potřebujete mít svobodu výběru. Odmítáte obecně uznávané normy a omezení. Jste smělý, odvážný, proměnlivý, všestranný, vynalézavý, zvídavý, předvídavý a prozíravý. Máte bujnou fantazii. Pozor byste si měl dát na vaši přecitlivělost, která mnohdy vede ke stažení se do sebe a svého světa fantazie. Negativně dále můžete projevovat roztěkanost, úzkostlivost, nervozitu, přílišnou bezstarostnost, nedbalost, povrchnost či sklon k bohémskému životu. Můžete se chovat jinak, než se ve skutečnosti cítíte.

 

11. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto

Číslo 11 spolu s Marsem a Plutem poukazují na to, že jste jedinec, který dokáže ostatní strhnout. Jste skvělým vůdcem davů. Máte schopnost ovlivňovat druhé. Nelze vám upřít originalitu, činorodost, vysoké ambice, ctižádost, intuici, vnímavost, nekonvenčnost, ráznost, autoritativnost, ale i sklony k idealismu a hledání pravdy ve prospěch jiných. Dokážete se ovládat a soustředit vůlí. Uvědomujete si svou vlastní hodnotu. Je ve vás touha po svobodě a volnosti, a proto nebude na škodu vložit do života více realismu a rovnováhy. Směle se pouštíte do realizace svých plánů a mnohdy je z vás přímo průkopník. Negativně můžete projevovat fanatismus, nesnášenlivost, mít tendenci manipulovat s druhými, vnucovat jim svou vůli a nerespektovat jejich názory. Můžete se vztekat a být podrážděný, pokud věci nejdou tak, jak si přejete. Pozor na panovačnost, sobeckost, nestálost, netrpělivost a přehnanou ctižádostivost, nebo naopak lenost.

 

12. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto

Jste všestranně nadaný jedinec, který se rád obklopuje svými přátelí. Jste velmi citlivý, vnímavý a zvídavý, na což poukazuje nejen znamení Ryb a Neptun, ale i dvojka obsažená v čísle 12. Na druhou stranu vám nelze upřít i hodně energie a snahu prosadit se a ukázat svou sílu, moc a jedinečnost, což podporuje jednička, Mars a Pluto. Tato směsice z vás vytváří osobnost společenskou, tvořivost hnanou kupředu stále novým a novým poznáním. Jste činorodý člověk, který se dokáže i obětovat., přizpůsobit a prokázat vstřícnost. V jádru máte potřebu být druhým užitečný a prospěšný. Máte vyjadřovací schopnosti a chcete za sebou zanechat nějakou stopu. Svým nadšením strháváte druhé a jste schopen je přimět, aby sledovali a podporovali vaše cíle. Pozor si dejte na vnitrní napětí, nerozhodnost, sklon zabývat se více problémy jiných než svými vlastními. Možná se i hodně rozdáváte a následně byste se mohl uzavírat do sebe či projevovat vztek, mstivost a žárlivost.

 

13. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto

V tarotu třináctka představuje smrt a proměnu, stejné jako je Pluto symbolem smrti a znovuzrození. Zdá se, že tento prvek u vás nabývá na důležitosti. Jste Člověk, kterému nechybějí ideály. Skoro to vybízí k tomu, že některé ideály musíte nechat zemřít, aby vznikly nové, které budete současně schopen postavit na nových a pevných základech (součtová čtyřka z čísla 13). K vašim kladným vlastnostem by mohla patřit rozhodnost, odpovědnost, nesmlouvavost, pevnost, stálost, tvořivost, originalita, aktivita a citlivost. Stále vás něco popohání kupředu a vy to chcete odkrýt a definovat. Jste citlivý, a proto také snadno zranitelný, urážlivý a nedůtklivý a může tím utrpět i vaše sebevědomí a sebedůvěra. Slovem dokážete ublížit druhým, neboť máte schopnost postřehnout jejich slabiny a v příhodný čas se „trefit" do černého. Pozor na vznětlivost, hádavost, vyprovokovatelnost a různé závislosti.

 

14. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto

Při pohledu na směsici prvků mě napadají dvě přísloví: „Kuj železo, dokud je žhavé" a „Kam vítr, tam plášť". Jste člověk, který oplývá spoustou ideálů, a rozhodně vám nechybí houževnatost, ctižádostivost, originalita, plno nápadů, spolehlivost, aktivita, tvořivost, schopnost předvídat události a chuť činit prospěšné věci. Pokud váš zájem o něco, trvá, dozajista tyto klady v sobě dokážete najít, a proto snad ono první přísloví, neboť máte opravdu předpoklady něco pozoruhodného vytvořit. Na druhou stranu jsou tu součtová pětka a Ryby s Neptunem. Příliš velký řešitel problémů nejspíš nebudete. Rád si užíváte a před obtížemi byste mohl utíkat. Snadno se přizpůsobujete a mohl byste podléhat lenošení, bezstarostnému a veselému životu a nechat se lehce strhnout k jiným, lákavějším zájmům a zkušenostem. Pozor na chybný odhad, nervozitu, vznětlivost a zahazování dobrých příležitostí.

 

15. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto

Jste svou duší tak trochu dobrodruh a dokážete si vychutnat smyslové podněty tohoto světa. Mísí se ve vás citlivost, vnímavost a smysl pro krásu, představované součtovou šestkou a znamením Ryb a Neptuna, s ambicozností, aktivitou, energičností, kuráží, odvahou, smělostí, nezávislostí a vůdčími schopnostmi, které reprezentuje jednička, pětka, Mars a Pluto. Disponujete originalitou a nebojíte se riskovat. Ač vás vaše ctižádost žene kupředu za novými poznáními, rozhodně nezapomínáte na vztahy, neboť jste plný vášní a hledáte Í fyzické uspokojení. Chcete partnera poblouznit, nadchnout, ale možná si ho i podmanit a vlastnit. Pozor si dejte na smyslovou poživačnost, nestálost, vnitřní neklid, sklon stát se sběratelem nových zážitků, ovládat jiné, citovou vznětlivost, emotivnost, výbušnost, nenasytnost, sobectví, svárlivost, sklony k násilí, vzteklosti, žárlivosti či hysterii.

 

16. březen, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Mars a Pluto

Máte dobrou pozorovací schopnost, smysl pro detail a nic vám neunikne. Jste silná osobnost využívající intuici pro dosažení svých cílů. Je ve vás touha uspět. Mnohdy si volíte cestu vlastní zkušenosti a na dobré rady druhých nedáte. Odhodlaně se pouštíte do vytyčených projektů a hrdost vám nedovoluje přiznat omyl. Je ve vás odvaha a nebojíte se výzev života a jít si za svými ideály. V kladném směru projevujete nebojácnost, obezřetnost, ctižádostivost, hrdost a snahu vycházet s druhými a pochopit, co potřebují. Ze záporných vlastností může vystoupit sklon k sobectví, povýšenost, pedantství, neopatrnost, dogmatičnost, tendence využívat ostatní, manipulovat s nimi či jím příliš zasahovat do života. Nemáte rád pravidla a omezení. Neúspěch vás trápí a někdy můžete být zahleděn příliš do sebe a být velmi přecitlivělý. Pozor na neochotu brát v úvahu cizí názory.

 

17. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto

Nechybí vám tvůrčí síla, představivost, intuice, optimismus, odvaha, hloubavost, přátelskost, citlivost, vůdcovské a organizátorské kvality. Dokážete využít vlastní zkušenosti, pracovitost a výkonnost. Projevujete nezávislost, ale současné jste soucitný, štědrý, velkodušný, ústupný a účastný. Máte skvělé pozorovací schopnosti a smysl pro realizaci svých plánů. Nespokojíte se s pouhou dokonalou vnější slupkou a chcete objevovat stále něco nového. Negativně toužíte jen po obdivu a jste příliš zaměřený na sebe. Můžete se chovat panovačně, tvrdohlavě, zlomyslně, nestrpíte odpor a jste urážlivý. Je však ve vás i kus naivity, a proto můžete inklinovat i k přílišné důvěřivosti, snivosti, melancholii, únikům do světa iluzí, nespolehlivosti, k dramatickým citovým výlevům a dělání scén či sebepoškozování. Je třeba se učit nevyhýbat se odpovědnosti a směřovat přímo k cíli.

 

18. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto

Jste silná, schopná, vnímavá, tvůrčí, energická a pracovitá osobnost. Vyzařujete charisma. Jste šarmantní a snadno si získáváte přátele a vážnost svého okolí svou otevřeností a vyvážeností. Vždy máte na zřeteli i zájmy jiných, nejen ty svoje. Vyznačujete se nezávislostí, odpovědností a silnou vůlí. Jste hodně přemýšlivý typ člověka, neustále věci analyzujete, musíte mít stále co dělat a něco uvnitř vás pobízí pouštět se do nových věcí. Vaše představivost by mohla přecházet až v jasnozřivost, negativně však i v úzkostné stavy, které se těžce zvládají. Ze záporných vlastností byste mohl projevovat žárlivost, neboť máte sklon zaplétat se neustále do osobních dramat. Dále se může projevit náladovost, nestálost, podezíravost a citlivost vůči kritice. Osmnáctka se ráda vyhýbá přímým konfrontacím a nemá ráda problémy stejně jako Ryby a Neptun, tak si dejte pozor na úniky z reality.

 

19. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto

Stáváte se průkopníkem ve věcech, do kterých se pouštíte. Nechybí vám elán a energie. Máte velkou vnitřní sílu, obrovskou vnímavost vůči okolí, intuici a dar inspirovat druhé. Projevujete nezávislost, moudrost, nezištnost, chápavost a účastnost. Uvnitř cítíte jakési nutkání pomáhat ostatním a vyhovět jejich žádostem. Vaše neochvějná víra v sama sebe však mnohdy může vyvolávat pocity izolace a osamění. Negativně může vystoupit nevyrovnanost plynoucí z rozporu přílišného soustředění na sebe, ale současně i snahy pomáhat druhým, a ne vždy se to daří skloubit ve správném poměru. Ač nesnášíte lež, mnohdy se může stát vaším dobrým prostředkem. Můžete druhým vnucovat své názory, být nevyrovnaný a trpět vnitřním napětím, které vede k výbušným reakcím či únikovým aktivitám. Pozor na plachost, nebo naopak panovačnost. Možná nebude na škodu učit se větší otevřeností a občas naslouchat Í druhým a nelpět na vlastní neomylnosti.

 

20. březen, Ryby, Beran, vládce Neptun, Mars, vládce dekanu Mars a Pluto

Patříte ke společenským a přátelským jedincům. Rozhodně neupřednostňujete samotu, ale současně máte velkou potřebu spřízněné duše. Umíte se dokonale vyladit na partnera. Nelze vám upřít velkou citlivost, vnímavost, intuici, laskavost, lidskost, spontánnost a vynalézavost, která snadno upoutá pozornost druhých. Vždy nalézáte originální řešení vašich problémů a tím se posiluje vaše sebevědomí. Zároveň je však ve vás i jistá dávka bojovnosti, odvahy a snahy postupovat stále kupředu. Jste velmi vnímavý vůči stresu. Negativně můžete projevovat předrážděnost, výbušnost a vztek. V takovém rozpoložení často vyslovíte věci, které ve skutečnosti nemyslíte vážně. Můžete mít málo sebeúcty a potřebujete cítit uznání okolí. Mnohdy se můžete chovat nemístně, nepřiměřeně až neomaleně. Pozor na sklon k přetvářce. Buďte sám sebou. Není nutné stylizovat se do určitých rolí.

 

21. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars

Jste velkorysý, tvořivý, společenský a komunikativní Člověk. Dovedete svým optimismem nadchnout jiné pro své cíle. Máte v sobě prozíravost a jistou dávku vnímavosti, kterou vám poskytuje dvojka a znamení Ryb s Neptunem. Na druhou stranu je ve vás touha být viděn, prosadit se a uspět, na což upozorňuje číslo 21 spolu se znamením Berana a Mars. Tato směsice prvků poukazuje v kladném směru na bystrého, rozvážného a ohleduplného jedince, který svým diplomatickým umem, spojeným se ctižádostivostí, přímostí, rozvahou a smyslem pro spravedlnost může v životě snadno dosáhnout vytyčených cílů. Dejte si pozor, aby se vaše snaha uspět nezvrhla v pouhou touhu po slávě, nadřazenost, okázalost a snobismus a vaše komunikační schopnosti nepřerostly v hádavost a jedovatost. Projevit se může Í netrpělivost, roztržitost či nepozornost.

 

22. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars

Jste člověk schopný získat si ostatní a strhnout je pro svou věc. Nebude proto od věci brzy si ujasnit, kam směřujete a jaké cíle chcete v životě sledovat. Intuitivně cítíte, že byste měl učinit něco ve prospěch všech. Pokud dokážete spojit svou bujnou představivost s moudrým smyslem pro realitu, tak spolu s vaší velkou citlivostí, vytrvalostí, Činorodostí, odvahou, praktičností, podnikavostí, vyrovnaností a schopností ovládat se můžete dosáhnout mnohé. Jsou-li vaše cíle mlhavé, můžete pociťovat frustraci, hlubokou nespokojenost a přílišné duševní přetížení. Můžete mít obtíže s rozhodováním, se spoluprací a citově se odcizovat. Mohl byste popírat danou skutečnost. Vaše rozumové úvahy nemusejí být vždy v souladu s vašimi city, z čehož mohou následně plynout výbušnost, impulzívnost, umíněnost, nevyrovnanost, netrpělivost, omyly, bloumání životem; své plány nedotahujete do konce.

 

23. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars

Jste člověk bystrý, zvídavý, přemýšlivý a společenský, který se rád obklopuje lidmi. Rád se cítíte svobodný a nesvázaný ometeními a preferujete různorodost a změny. Toužíte po realizaci svých snů a představ a umíte je sebejistě a se zápalem sledovat. Nerad se necháváte ovlivnit, neboť se chcete rozhodovat sám. Po pracovní stránce obvykle problémy nemáte, zato

v oblasti citů to bude poněkud horší. Ač toužíte po volnosti, nedokážete být sám a potřebujete cítit, že jste milován. Sám však své city před druhými spíše skrýváte. Příliš velký řešitel problémů nejste a vzniklé obtíže byste mohl zametat pod koberec, což k vyjasnění vztahů také nepřispívá. Obtížné se s vámi jedná o věcech, které neodpovídají vašim vytyčeným cílům. Mohl byste projevovat malou vytrvalost, nesoustředěnost, nestálost, náladovost, výbušnost a používat ostrý jazyk. Ve vztazích můžete projevovat sobeckost, necitlivost až chlad.

 

24. březen, Beran, Ryby, vládce Mars, Neptun, vládce dekanu Mars

Patříte ke společenským, pilným a výkonným jedincům, kteří dokáží projevit organizační a praktické schopností a svou houževnatostí, vytrvalostí, zapáleností pro věc, intuitivními instinkty a svou vůlí snadno dokáží smést překážky z cesty, na kterou se vydali. Možná nebude na škodu zamyslet se nad tím, zdali jste si tím sám nezpůsobil nějakou nehodu, nebyl k někomu příliš shovívavý, neobětoval se pro nepravou věc nebo nesprávnou osobu, či naopak neignoroval své bližní. Dá se ale říci, že v práci jste ve svém živlu. Máte rád lidi a snažíte se jim pomáhat, ale mohl byste zanedbávat své blízké v zájmu „blaha všech". Pozor si dejte na unáhlené jednání. Mohl by vystoupit Í přílišný idealismus, velké nadšení a smysl pro povinnost, které vás někdy přivádějí ke zklamání. Stres vás velmi oslabujete, vyčerpává a může vést k náladovosti, depresím, pasivitě, nezodpovědností nebo rozmrzelosti.

 

25. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars

Vyznačujete se velkou potřebou nezávislosti a samostatnosti. Potřebujete změny, vzrušení, bojovat za něco či o něco usilovat. Jste obvykle společenský, tvůrčí a vnímavý jedinec, kterému nic neunikne. Dokážete být zábavný a zasmát se i sám sobě. Jste citlivý a za své dobré skutky nejednou zažijete nevděk ostatních. Volíte si cestu vlastní zkušenosti a učíte se přes osobní vzestupy a pády, které vás formují a přetvářejí. Pozor na náladovost, ale pravdou je, že vaše špatné nálady velmi rychle pominou. Mnohdy byste se mohl uzavírat do sebe, abyste si v sobě něco srovnal a vyřešil. Lehce se dáte vyprovokovat, neboť inklinujete k impulzivnímu chování. Nešetrnost druhých se vás dotýká a mohl byste se cítit zahořkle, ublíženě a osamoceně, nebo naopak závisle na někom. Projevit se může i přílišná vzdorovitost a sobeckost.

 

26. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars

Číslo 26 je v numerologii symbolem průraznosti, což skvěle ladí s vlastnostmi znamení Berana a Marsu. Se zápalem a vytrvalostí se pouštíte do vašich záměrů. Máte vnitřní sílu překonat překážky. Nechybí vám bystrost, vnímavost, intuice, chápavost, organizační, vůdcovské, ale i diplomatické schopnosti a citlivost. Máte silné zásady. Dokážete oddělit osobní život od práce. Jste ctižádostivý, cílevědomý, velkorysý, obvykle máte vysoké nároky a jste schopen tvrdě pracovat. Potřebujete cítit podporu druhých. Negativně můžete přeceňovat své síly, ztrácet smysl pro realitu, být příliš arogantní, mstivý, toužit po moci a špatně vycházet s ostatními. Ač jste dosti kritický vůči druhým, sám jste na kritiku vašeho okolí velmi citlivý. Můžete sebe a svou práci podceňovat, být nestálý a projevovat sklon k negativnímu myšlení a pasivitě.

 

27. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars

Mísí se ve vás citlivost, vnímavost, moudrost a nesmírný elán. Svou energii směřujete zpravidla k těm nejvyšším ideálům. O vše se velmi zajímáte. Víte, co od života chcete, a hledání pravdy a smyslu tohoto bytí je pro vás důležité. Nepodléháte žádným vlivům a jdete si za svými cíly s plným nasazením a úspěšně je dokážete prosadit. Máte skvěle vyvinuté pozorovací schopnosti a umíte se koncentrovat. Ač jste společenský člověk, potřebujete trávit jistý čas o samotě, abyste si udržel svou nezávislost a přímost. V zápalu práce byste mohl opomíjet své blízké a zanedbávat své osobní potřeby a uzavírat se do svého světa. Můžete podléhat náladovosti a stát se hádavým, vůči druhým kritickým a tvrdohlavě prosazovat pouze své názory a požadavky, nepřijímat dobré rady druhých a podléhat sebezničujícím sklonům. Součtová devítka je symbolem moudrostí a pravděpodobně v životě mnohokrát narazíte, než k ní skutečně dojdete. Kladete na sebe vysoké nároky, což vede k vyčerpání, a případné neúspěchy by vám mohly ubírat na sebevědomí.

 

28. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars

Nelze vám upřít bystrost, pohotovost, přímost, otevřenost, dynamičnost, ambicióznost, chápavost a zájem o věci veřejné. Jste plný energie, kterou je třeba pozitivně ventilovat, a pokud víte kam, pak se s vervou pustíte do díla. Snadno si získáváte respekt a uznání ostatních. Projevujete nezávislost, soběstačnost a uvědomujete si svou cenu. Rychle se rozhodujete a máte rád vše pod svou kontrolou. Často volíte konflikt při prosazování svých názorů. Nesnášíte omezení a umíte se hlasitě ozvat. Nemáte rád, když vás někdo k něčemu nutí. Můžete se stát velmi dominantním, tvrdohlavým a negativně působit na druhé, sekýrovat je a stát se agresivním. Možná nebude na škodu více poslouchat vlastní intuici. Rozhodně má ve vaší osobnosti své místo prostřednictvím součtové desítky. Vaše problémy pramení především z přemíry uvědomování si svého Já a z obtíží vyrovnat se s autoritou, ať už vlastní, nebo těch druhých.

 

29. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars

Jste společenská bytost. Nelze vám upřít všestrannost, pracovitost, vytrvalost, spolehlivost, vynalézavost, intuici, duchaplnost, duchapřítomnost, vnímavost, pozorovací talent, pohotovost v komunikaci a elán, se kterým se pouštíte do díla. I přes vaši velkou citlivost disponujete silnou vnitřní vůlí, takže to vypadá, jako byste tu citlivost v sobě potlačil a sílu směřoval na vytyčené cíle. Rozum a vůle většinou zvítězí nad citem. Jste si vědom sám sebe a neustále zkoumáte, co si o vás druzí myslí a co k vám cítí. Jste-li tlačen do kouta, zaujímáte obranný postoj. Negativně máte sklon potlačovat své city a jste citově velmi zranitelný Mnohdy velmi přeháníte, zacházíte do krajností, vyvoláváte nedorozumění a chováte se rozporuplně. Pozor na tvrdohlavost a nekompromisnost v prosazování názorů. Může se projevit panovačnost, neopatrnost, hádavost, jízlivost či domýšlivost. Veškerou moudrost světa jste nesnědl a není nutné si stále něco dokazovat.

 

30. březen, Beran, vládce Mars, vládce dekanu Mars

Číslo 30 je v numerologii symbolem ráznosti, a stojí-li mu po boku znamení Berana Mars, myslím, že velká impulzivnost, smělost, elán a věta „Hurá do akce" vám asi budou velmi známé. Rád se obklopujete společností, přitahujete druhé a umíte se na ně vyladit. Máte vynikající tvůrčí představivost. Jste silná, výrazná a nepřehlédnutelná osobnost s profilovanými názory. K vašim kladům patří skvělá schopnost vyjádřit se a ovlivnit jiné slovem, pronikavá bystrost, vynalézavost a temperament. Nesnášíte průměrnost. Po citové stránce je to s vámi poněkud složitější, neboť své city příliš najevo nedáváte a v tomto směru jste uzavřenější. Pozor byste si měl dát především na vaše nekontrolovatelné a impulzivní jednání, kterým často popuzujete druhé, hádavost, přílišnou kritičnost, extrémně vyhraněné názory, které Často považujete za jediné správné, rozviřovaní emocí, nesoucitnost či nesoustředěnost.

 

31. březen, Beran, vládce Mars, osobní planeta Mars

Číslo 31 je symbolem motivace. Součtová čtyřka dodává na stabilitě a energie Marsu je tak zakotvena. Nechybí vám bystrost, nápaditost, odpovědnost, pracovitost, spolehlivost, odvaha, organizační předpoklady a ambicióznost. Díky energii a elánu znamení Berana a Marsu se s vervou pouštíte do díla a jste na dobré cestě uspět, neboť vaše cíle jsou vždy reálné a dosažitelné. Máte rád lidi. Jste komunikativní, velkorysý, ohleduplný a ochotný zasadit se i o věci veřejné. V oblasti profese jste sebejistý. V soukromí by to mohlo být s vaší sebedůvěrou složitější. Bude důležité si v sobě srovnat rozpor mezi rozumem a citem. Máte vysoce posazenou laťku nejen pro sebe, ale i pro druhé, což může vést ke konfliktům. Vaše výbuchy hněvu jsou značné, ale naštěstí trvají krátce. Jste velmi pracovitý a výkonný a ostatní by s vámi nemuseli udržet požadované tempo. Mohl byste se stát netrpělivým, nejistým, lítostivým, izolovat se, být nespolečenský, fungovat proti sobě a trpět frustracemi.