Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozemští andělé

 

Jste pozemským andělem?

Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako byste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, pak jste možná pozemským andělem.
Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše člověka, a to i přesto že všechny duše povstaly z božské Jednoty. Je známo, že osobnost člověka a jeho fyzický vzhled jsou utvářeny prostředím a specifickým způsobem života. Je zřejmé, že ti, kteří tráví většinu času surfováním podél tropických pláží, se budou vzhledově i svými způsoby lišit od jedinců, kteří prosedí velkou část svého života za psacím stolem ve vnitrozemí.

Podobně formují člověka jeho minulé životy. Tak jako je člověk ve svém fyzickém bytí ovlivňován v daném konkrétním životě svým původem a kořeny v materiálním slova smyslu, je stejným způsobem podmíněn i duchovně prostřednictvím svého duchovního původu. Duchovní kořeny každého člověka mají prvotní a určující vliv na jeho vzhled, způsoby a chování a hlavně podmiňují, v čem daný jedinec spatřuje smysl svého života. Opět platí, že nejvyšší Já každé lidské bytosti je nerozdílné - je nadpozemským plamínkem Božského světla. Avšak u těch, jejichž úkolem je šířit světlo, pobývalo vyšší Já několikero životů v nebeských sférách vzdálených Zemi. Tyto životy strávené v andělských sférách, v královstvích elementárních bytostí nebo na jiných planetách, se otiskly do jejich duše a zanechaly v ní hluboké stopy. Ačkoli obýváme lidské tělo, poz-andele.jpegnaše duše si v pozemském životě a těle připadají jako poutníci daleko od domova. A jimi také opravdu jsme. Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Bůh pro toto poslání na Zemi povolal ty nezářivější a nejsilnější duše, aby napomohly přechodu do nového věku, který bude naplněn ve jménu Smíření.

Lidé, kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Může se zdát, že je jim vědomí vyšších souvislostí odepřeno, nebo že dokonce z vlastní vůle nežijí duchovním životem. Avšak i tito lidé jsou bytostmi, ve kterých hoří plamínek Božského světla. Jejich životy jsou však zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům.

 

Pokud chcete vědět více, zde je odkaz na jedny z nejlépe zpracovaných stránek

 

 

 

http://www.andele.info/pozemsti-andele/pozemsti-andele.php