Jdi na obsah Jdi na menu
 


Enneagram

 

CO JE ENNEAGRAM?

 


Slovo "ennea" přišlo od Řeků a znamená devět, "grammos" – schéma, tvar. Moderní enneagram představující typy osobnosti je syntézou mnoha spirituálních tradic se západní psychologií. Ta představuje v současné době enneagram jako nový obor v psychologii. Jeho představení na české akademické půdě UK se uskutečnilo 26.4.2001 M.D. Davidem Danielsem, předním světovým odborníkem a profesorem na Stanfordské univerzitě.

Co tedy můžete očekávat ? Netušené hloubky vlastní osobnosti. Získáte znalosti použitelné pro každodenní život . Získáte konkrétní představu o svých vnitřních motivech o struktuře svého typu osobnosti. Co získáte ještě? Hluboké pochopení svého chování, podstatu svých konfliktů a silných reakcí. A také zažijete prostřednictvím rozhovorů světy těch druhých. Říkali jste si někdy: Proč to dělá ? Vůbec tě nechápu, proč to říkáš? Najít odpovědi v konfliktech a v nepochopení není snadné! S enneagramen máme všichni jedinečnou možnost. Pochopit a nesoudit.

Něco o systému


Enneagram doprovází jeho specifický znak. O tomto symbolu se říká, že umí vyložit tajemství vesmíru i osobnosti. Kruh symbolizuje jednotu a celistvost. Rovnostranný trojúhelník a hexagon jsou vnitřní obrazce znázorňující dynamiku systému. Pod každým bodem symbolu se dá nalézt popis vnitřní struktury osobnosti. Typickou emoční energii a myšlenky, které nás doprovází v našem vidění světa. Škatulkování lidí? Copak existuje devět druhů lidí? Ne člověk je jedinečný, neopakovatelný. Enneagram popisuje devět struktur, devět ochranných boxů, které jsme použili pro svoji ochranu. Je tu tedy nabídka poznat typ ochrany, typ osobnosti, který má své talenty a přednosti, stejně tak jako slabá místa. Systém především nabízí možnost růstu a uvolnění ze struktury typu. Jedinečnost enneagramu? Propojuje horizontální psychologickou rovinu s vertikální spirituálním růstem. Možnost poznání své essence je zásadním bodem rozvoje a růstu. A nakonec? Jakou hodnotu má pro Vás možnost objevit talenty svého života a mít možnost uskutečnit to, po čem toužíte? Jakou hodnotu mají pro Vás vztahy s lidmi, které milujete a přesto jim často nerozumíte? Kolik času a úsilí jste věnovali pochopení toho, co se děje ve vašich rodinách a týmech? Jakou cenu má pro nás všechny možnost uvolnit se ze starých návyků a žít ve svém srdci teď.

 


Co je to typ osobnosti?

 

Poznáním dominantní energie center můžete poznat velké rozdíly mezi typy reakcí a pozornosti, kterou věnujeme v každodenním životě. Co je to typ osobnosti?

 

Typ 1 PERFEKCIONISTA

Jedničky jsou idealisté, touží po pravdě, spravedlnosti a mravním řádu. Bývají nadány pro učitelské a řídící role, je jim zatěžko akceptovat cizí či vlastní nedokonalost. Bývají to vzorné děti. Jedničky se snaží být dobré, aby nebyly trestány, vnitřně jsou prokurátory sobě samým a současně sedí na lavici obžalovaných. Chtějí být perfektní a totéž očekávají od ostatních.

 

Typ 2 DÁRCE - ZÁCHRANÁŘ

Dvojky nasazují své vlohy pro potřeby druhých lidí a pečují o jejich zdraví, výživu, výchovu a blaho. Dvojky se umí podělit o svoji poslední košili. Trpícím dávají pocit, že je tu někdo pro ně, kdo je přijímá. Dvojce v dětství často chyběl pocit domova a lásky, nebo mají pocit, že musí být odmalička citovou oporou ostatních členů rodiny. Musely vycítit co rodiče potřebují a snažit se být užitečné (nejstarší z dětí). Sebezáchovná strategie princezny a nárokování privilegií, očekávají pomoc a vyžadují ji často formou ukazování vlastní jedinečnosti či oběti. V každé dvojce je určitý podíl obou poloh: výjimečnosti princezny a služby pečovatele.

 

Typ 3 VÍTĚZ – HEREC

Tito lidé často signalizují navenek důvěru a vzbuzují jistou lehkost. Tváří se, že je pro ně snadné zvládat úkoly úspěšně a kompetentně, nadchnout ostatní lidi a motivovat je. Mají největší potíže s vnímáním svých vlastních pocitů. Jako děti nebyly milovány pro ně samé, ale dostalo se jim chvály a odměny, když byly úspěšné. Motto: „Jsem dobrý, když získávám, vyhrávám“. Čerpá životní energii ze svých úspěchů, v nezralém stavu osobnosti se projevují jako kariéristé, usilující o postavení. S rolí, kterou hrají, se vyrovnají vždy mnohem lépe než se svým pravým já. Chtějí být vítězi, umí skutečně tvrdě pracovat, mnoho z nich působí atraktivně také zevnějškem, většina působí optimisticky, mladistvě, inteligentně, dynamicky. Zdá se, že jim spadne do klína vše, nač jen pomyslí. Ve skutečnosti ale tvrdě pracují, aby měly úspěch, ale nedávají na sobě žádné úsilí znát. Mají sklon vnímat to, s čím se identifikují, přehnaně pozitivně, problematické stránky naopak zatemňují z obavy z konfliktu. Nemohou být nikdy dost chváleni, jsou ještě závislejší na reakci druhých než typ dvě, ačkoliv je to na nich málokdy vidět.

 

Typ 4 ROMANTIK - UMĚLEC

Tito lidé mají dar probouzet kolem sebe smysl pro krásu a harmonii, jsou velmi citliví a téměř vždy umělecky nadaní. Přitahuje je vše, co má životní energii. Jsou víc doma v říši nevědomého, symbolů a snů než v reálném světě. Mají nadání pomáhat druhým, rozvíjet smysl pro krásu. Čerpají svou životní energii od druhých (Všimli jste si mě? Co si o mně myslíte ?...), usilují o estetickou přitažlivost. Styl a spontaneita nezralé stránky osobnosti má v sobě cosi strojeného. Jejich život je určován touhou po kráse a spojení světa a života do harmonického celku. V dětství často učinili zkušenost, že přítomnost je nesnesitelná a nesmyslná (např. bolestným zážitkem opuštění). Jejich touha směřuje k ztracené lásce, k domovu a k dálkám, čeká na den, kdy velká láska přijde

Typ 5 POZOROVATEL

Pětky myslí dříve, než jednají, a mají zdánlivě jistou objektivitu. Jsou otevřené a vnímavé pro nové skutečnosti a dojmy – badatelé a vynálezci. Jsou dobrými posluchači. Touží mít dost, a to především informací o tomto nebezpečném světě, plném nevypočitatelných reakcí a emocí. Jako děti mohly zažít pocit, nerespektování jejich prostoru, ztráty důvěry až spojení s druhými. Odpojily se a rozhodly být co nejméně závislé na druhých a pochopit vše hlavou. A tak mnoho pětek hromadí, jsou posedlé touhou brát. Jejich sběratelská vášeň se zaměřuje na myšlenky, ideje, znalosti, klid a prostor. Pětky potřebují uzavřenou soukromou sféru, většinou jsou to introverti. Pětky vidí všechno, slyší všechno a podrží všechno. Snaží se, aby nebyly vtaženy do víru citů, chtějí mít svoje emoce pod kontrolou. Navenek se mohou jevit jako pyšné, chladné. Pětka se snaží odvrátit vše, co by na ni mohlo obrátit pozornost. Je-li téma rozhovoru příliš osobní, pětky vyvinou velkou obratnost, aby konverzaci odvedly jinam. Mnoho pětek má potíže s rodičovskou rolí. Pětky potřebují svoje soukromí. Nenávidí dotěrnost a vetřelce. Čemu nerozumějí, na to nepřistoupí. Nemají žádná očekávání a přinášejí málo impulsů. Stýkají se s lidmi, aby získali více informací, zkoumají je, ale o lidi jim tolik nejde.

 

Typ 6 BÁZLIVEC

Tito lidé mají velkolepá nadání, jsou kooperativní, schopní týmové práce a spolehliví. Jejich přátelství se vyznačuje srdečnými a hlubokými city. Šestku snadno přepadají pochybnosti o sobě, což ji činí opatrnou a nedůvěřivou, neustále větří nebezpečí. V dětství se projevují jako opatrné, nebo ustrašené a plačtivé děti, jsou velmi citlivé. Jsou citově závislé na druhých. K jistotě potřebuje šestka nějakou „instituci s neomylnými odpověďmi“. Mohou to být autority, církevní spolky, strany aj.. Chce mít svět srozumitelný. Stále hledají jistoty. Šestky bojují o své přežití, ne o úspěch. Vytváří situace, které vedou ke ztrátám, jsou pesimisty, bojí se úspěchu. Fobické šestky jsou váhavé a nedůvěřivé, kontrafóbické šestky mohou způsobit sobě i jiným mnohé škody. Přemáhají strach a nemají pro něj pochopení, v krajních případech mohou křičet, lhát a fyzicky napadat. Snesou málo kritiky.

Typ 7 OPTIMISTA

Sedmičky jsou lidé vyzařující optimismus a radost. Svou bezprostředností dělají dojem, že je zde hojnost všeho dobrého a krásného. Pomáhají lidem vnímat a vychutnávat krásné stránky života. Jsou to veselí přátelé s nakažlivým humorem, odzbrojujícím šarmem. Jednoho dne však zpozorují, že to všechno také slouží k tomu, aby se ochránily před útoky, úzkostmi a bolestí. Sedmičky se brání bolesti dvojí strategií. Za prvé bolestné zkušeností potlačí nebo zastřou. Za druhé si vytvářejí pozitivní očekávání příjemné a naplněné budoucnosti. Jsou zvědaví, dychtí po novém a dalším. Potřebují, změnu, stimulaci, nové zážitky. Musí přicházet na stále nové možnosti, jež maximalizují radosti života. Bojí se hloubky, v hloubce na ně číhá také bolest, brání se také nějaké věci totálně upsat. Jsou všestranní diletanti, budí dojem, že jsou všestranně nadaní a všechno vědí.

 

Typ 8 BOJOVNÍK - VELKÝ ŠÉF

V dětství si prožili pocit bezmoci a ponížení a v důsledku toho se rozhodli nedopustit, aby nad nimi někdo měl moc. Vypěstovali v sobě přesvědčení, že silní ovládají svět a že slabí přicházejí zkrátka. Mnozí už jako děti poznaly utlačování a odstrkování. Rozhodli se nebýt hodné, nepřizpůsobovat se, ale vyvinout sílu a dovolit si odpor, porušovat pravidla a raději poroučet druhým, než by si nechali poroučet od druhých. Jsou ovládáni agresivitou. Oni se nikdy neomluví a nikdy nevezmou nic zpátky. Agresivita je namířena na vše, co pociťují jako přetvářku a bezpráví. Základní zkušeností je, že život je boj. Oni vyhledávají konflikty nebo je samy vyvolávají. Mají požitek být proti. I když to nevyjádří okamžitě, jejich první reakcí na nové myšlenky lidí a situace je často obrana a negace. NE!! Naštěstí rády straní slabým. Nesnesou žádné falešné autority. Pocity něžnosti a zranitelnosti jsou v nich hluboce pohřbeny. Sebeobrana jim říká: „Mám moc! Jsem silnější!“ Bojují, aby navázaly kontakt. Jdou do boje beze stresu. Nechápou, jak může takový druh seznamování ostatním nahánět strach. Konflikt a boj jim přináší potěšení, přitom si nevšimnou, že někdy jejich údery míří pod pás. U nich se však jedná o formu, způsob přibližování. Sotva který jiný typ má takový dar dovést ostatní lidi k jejich skutečnému potenciálu. Vyhýbají se bezmocnosti, slabosti, podřazenosti a jiným názorům. Boj s osmičkou nelze vyhrát!!! Mohly být v dětství slabými jedinci, kterým bylo ubližováno.

 

Typ 9 SMIŘOVATEL

Tito lidé jsou mírotvůrci. Jsou obdařeni schopností přijímat druhé bez předsudků. Mají smysl pro čestnost a své názory dovedou vyjádřit klidně. Štvaní a honba za kariérou neodpovídá tomu, co oni chápou jako život. Činí jim potíže porozumět své vlastní bytosti. Musí napřed objevit, co vlastně chtějí a uvědomit si, kdo jsou. Ovládají ode všeho něco, ale nic pořádně. Tito lidé rádi plavou po proudu. Mnozí byli v dětství přehlíženi, nebo vystaveni stálému tlaku. Jsou milí, ale někdy jsou tak líbezní a poddajní, že jsou těžko uchopitelní. Dávají přednost cestě nejmenšího odporu a milují odsouvání důležitých úkolů tak dlouho, jak to jen jde a vylučují vše, co stojí především vnitřní energii. Sami se často považují za nekomplikované osobnosti. Jsou poctiví, nemají žádné skryté motivy. Říkají to, co cítí, i když to v sobě nejdřív musí objevit, což může v hovoru vypadat jako lakota a rezervovanost.

Moderní historie enneagramu (podle některých zdrojů více než 2000 let starého ezoterního typologického systému) se začala psát v 60. letech, kdy byl “objeven” pro svět v Chile Oscarem Ischazem a Claudiem Naranjem. První malá publikace autorů Patricka O’Learyho, Marie Beesingové a Roberta Nogoseka vyšla v USA počátkem 80. let a až v roce 1987 vyšla zásadní kniha “The Enneagram” od Helen Palmerové (měla by vyjít v češtině koncem roku 1999 v nakladatelství Synergie, zatím vyšla tamtéž její velmi zkrácená “kapesní” verze). Od té doby se enneagramem nezávisle na sobě zabývala řada autorů a učitelů, kteří měli na původní materiál různé (a někdy velmi odlišné) názory. Proto byla po první konferenci enneagramu na Stanfordské univerzitě v Kalifornii v roce 1994 založena z iniciativy Helen Palmerové, Dona Riso, Patricka O’Learyho a dalších učitelů Mezinárodní asociace enneagramu (IEA). Cílem IEA je otevřít dialog a zlepšit komunikaci mezi různými “duchovními školami” enneagramu po celém světě.

Cenný klíč k pochopení sebe i druhých. Eneagram, víc než dva tisíce let starý dynamický systém popisuje devět typů osobnosti, devět charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry.