Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odesílání duchovní bytosti

 

Odesílání duchovní bytosti

 

 

 

(Používám 3 svíčky. Sednu si a dám jednu před sebe, druhé 2 po stranách. Sedím tudíž v trojúhelníku. Poté zapálím první se slovy: „Ve jménu Otce“ a točím se doprava ke druhé: „I Syna“ a k poslední: „ I Ducha Svatého“ a opět skončím u první, již zapálené a řeknu: „Amen“.)

 

 

 

Odříkat:

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď Království Tvé! Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého: neboť tvé jest Království i moc i sláva na věky věkův. Amen

 

Já jsem vzkříšení a život

Já jsem ta nejvyšší Boží ochrana okolo mě

 

(Rukama nad hlavou utvořím „vajíčko“ pro ochranu-pohladím si auru…)

 

Prosím bratře Ježíši pomoz mi při očištění mé (této) bytosti od přivtělené nebo přivtělených duchovních bytostí a utvoření nejvyšší boží ochrany okolo mě (ní), nechť Bůh Otec skrze Tebe a mne působí.

 

Já jsem to vědomí vesmírné lásky, které vnímá, že přivtělené bytosti k mé (této) bytosti pro mě (ní) není dobré, proto je posílám do sfér kam patří, kde budou poučeny a osvíceny.

 

Já jsem ta Boží přítomnost, která tvoří nejvyšší Boží ochranu okolo mé (této) bytosti.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď Království Tvé! Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého: neboť Tvé jest Království i moc i sláva na věky věkův. Amen

 

Děkuji Ti Bože, Otče, že jsme z Tvé vůle mohli mou (tuto) bytost očistit a utvořit nejvyšší Boží ochranu okolo mě (ní).

 

Děkuji Ti bratře Ježíši za pomoc při očištění mé (této) bytosti a utvoření nejvyšší Boží ochrany okolo mě (ní).

 

 

 

 

 

(Chvíli setrvám v trojúhelníku, dýchám… Pak opět pomalu se točím. Tentokrát doleva.První sfoukávám svíčku nalevo od sebe se slovy: „Ve jménu Otce“, točím se dál doleva: „i Syna“ u druhé svíčky a sfoukávám plamen. U třetí řeknu : „I Ducha Svatého“, sfouknu, a se slovy „Amen“ opět udělám na své auře „vajíčko dlaněmi k tělu pro ochranu.)

 

 

 

 

 

 

Pokud očištění nestačí, tak říkám tuto větu. Pokud čistím někoho, opakuje po mě.

 

Já jsem všestravující plamen lásky, která stráví vše nedokonalé vně i uvnitř mé (této) bytosti a obrátí mé (její) zdraví a psychiku k Boží dokonalosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Takto lze vyčistit, od bytostí i špatné energie, např.: místnosti, předměty…)